Generalsekreteraren

Generalsekreteraren ansvarar för det övergripande lednings- och samordningsarbetet på kyrkokansliet i Uppsala. Sedan 2011 är Helén Ottosson Lovén generalsekreterare.

Generalsekreteraren leder kyrkokansliets ledningsgrupp och är föredragande i kyrkostyrelsen. Hon företräder också styrelsen och kyrkokansliet i övergripande kontakter med organisationer, myndigheter, kyrkor och andra samfund.