Foto: Alex & Martin /Ikon

Apostladagen

Apostladagen infaller 13 veckor efter påskdagen. Det är en dag då vi firar lärjungaskapet och hur vi alla ska kunna följa Jesus.

Gemensamt firande

Från början var Apostladagen ett gemensamt firande för apostlarna Paulus och Petrus. Idag firar vi dagen med fokus på lärjungaskap – det vill säga hur vi alla ska kunna följa Jesus. 

Aposteln Paulus

Paulus författade många brev i Nya testamentet. Innan han själv blev kristen förföljde han andra kristna men en dag när Paulus var på väg till Damaskus för att förfölja kristna såg han ett starkt ljus och hörde en röst som sa ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?”

Efter den händelsen blev Paulus kristen och lät sig döpas. Paulus började predika och många av hans brev till församlingarna ingår idag i Nya Testamentet. 

Svärdet är Paulus symbol och det syftar på Guds ord. Guds ord är vårt svärd i bemärkelsen vårt vapen, det vi har för att tackla världen. Men Guds ord kan också träffa oss med samma precision och smärta som ett svärd.

Omkring år 64 blev Paulus avrättad, troligen med ett svärd, i Rom.

Aposteln Petrus

Såhär sa Jesus till Petrus: ”Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka” (Matt.16:18). Namnet Petrus kommer av det grekiska ordet för klippa, petra, på grekiska.

Petrus symbol är nyckeln, den syftar på den så kallade nyckelmakten, som handlar om syndernas förlåtelse. Om man tittar sig omkring i kyrkor kan man ofta se att Petrus är avmålad som den apostel som bär nycklar.

Även Petrus ska ha dött omkring år 64. Petruskyrkan i Rom sägs vara byggd ovanför hans grav.

Så kan vi vara bra lärjungar

Lärjungarna följde Jesus, men de förstod inte allt och de förmådde inte alltid vara modiga och starka. Det kan vi inte alltid heller vara, men vi får lita på Guds förlåtelse och förståelse, och för övrigt göra så gott vi kan.

Hur kan vi vara bra lärjungar idag och under våra egna omständigheter? Vi har våra vanliga vänner, våra vanliga arbeten och våra vanliga liv. Vi kan låta Guds kärlek få synas precis där, i vår vardag genom att hjälpa varandra, stärka varandra och trösta varandra så gott vi kan.

Tuppen i kyrktornet vill påminna oss om Petrus

Innan Jesus skulle bli tillfångatagen på skärtorsdagen sa han till sin lärjunge Petrus att innan tuppen har galt imorgon bitti kommer du att förneka att du överhuvudtaget känner mig (Matteus 26:34, Markus 14:30Lukas 22:34, Johannes 13:38). Och så blev det. Tuppen på kyrktornen vill påminna oss om Petrus. Han var en av Jesu närmsta lärjungar och svek honom, men Jesus förlåter honom och ger honom till och med uppdraget att leda kyrkan.

Texten är prästen Anna Cösters svar på frågan ”Varför har man satt tuppar i kyrktornen?”

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Ett långt led människor vandrar längs ett fält.

Tankar inför Apostladagen

Tankar inför helgen är korta predikningar, som tolkar söndagens tema och bibeltexter ur ett vardagsperspektiv. Läs alla de tankar som har skrivits inför Apostladagen på bloggen.