Ett kors i motljus.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Ett sakrament är en helig handling

Det finns förtätade ögonblick i livet. Det finns också förtätade ögonblick i kyrkorummet. Det kan vara när någon blir döpt eller när nattvarden delas ut – för då sker något speciellt. Bibeltexter blir lästa som böner. Nuet knyts ihop med vad Jesus en gång sa.

Det som sker i dopet och nattvarden sker därför att Jesus har sagt att det ska ske. Det är mer än ett minne. Det är en verklighet. Vatten, vin och bröd finns ofta med när människor samlas, men här får dessa välkända ting en speciell tydning.

Dop och nattvard är heliga handlingar, de är sakrament. Martin Luther skiljde ut dem från andra heliga handlingar, eftersom dop och nattvard går tillbaka till något som Jesus har sagt, något som är instiftat av honom.

Dessa handlingar består i något konkret materiellt – vatten, bröd och vin – som förbinder handlingen med löften från Jesus. Dessa löften har gemensamt att de talar om att vi kan lita på Guds kärlek, oavsett vad som händer. Gud överger inte.

En prydnadsängel står bredvid ett dopljus.

Dopet

Dopet är en helig handling – ett sakrament. Det som gör dopet så speciellt är att Jesus instiftade dopet och bad oss att döpa.

Nattvardskärl i silver.

Nattvarden

När vi tar emot brödet och vinet får vi del av Kristi kropp och blod. Så nära kommer Gud oss. Nattvarden är en helig handling, ett rättvisans och hoppets tecken.