Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Hbtq i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Kärlek och respekt är grundstenar i vår tro

Svenska kyrkan har, liksom många andra kyrkor, en historia av att ha diskriminerat hbtq-personer. Den måste vi göra upp med. Vår tro lär oss att inte döma eller särbehandla människor utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. Istället måste vi mötas med respekt, och lyssna till varandras erfarenheter av liv och kärlek. När det gäller frågor om människors lika värde vill Svenska kyrkan vara en profetisk röst som står upp för att vi människor ska visa varandra respekt och godhet.

Kärleksbudskapet är tydligt i Bibeln

Bibeln säger inte mycket om homosexualitet i den bemärkelsen som homosexualitet förekommer i vårt samhälle – ordet “homosexualitet” förekommer inte ens i Bibel 2000. Ordet homosexualitet fanns inte på biblisk tid.

Finns det homosexuella par i Bibeln? Man kan hitta bibelställen som visar på hbtq-personer – men de är inte entydiga. Ändå kan vi hitta nycklar i dem, som handlar just om att bemöta varandra med kärleksfull omtanke istället för fördömanden.

David och Jonatan, Rut och Noomi, Josef och hans färgglada dräkt – kanske finns det hbtq-personer i dessa texter? Oavsett om vi tänker så eller inte kan vi lära oss något om hur vi ska behandla varandra. 

Det som Bibeln visar oss klart och tydligt är kärleksbudskapet. Det syns på många ställen i Bibeln, så mycket att vi tror att vi ska läsa hela Bibeln i ljuset från kärleksbudskapet. Då faller resten på sin plats. 

Människor av samma kön kan gifta sig i kyrkan

Kyrkan har arbetat med frågan om samkönade äktenskap länge och noggrant.

Idag har vi ordningen att en kyrklig vigsel kan ske mellan människor av olika kön eller människor av samma kön. Det viktigaste är löftena om att vilja leva tillsammans tills döden skiljer en åt.

Församlingar hbtq-märks med Regnbågsnyckeln 

Alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan uppmuntras att hbtq-certifieras. Det bestämdes på Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, 2013.

Modellen kallas för Regnbågsnyckeln. Församlingar som vill bli märkta med Regnbågsnyckeln jobbar med utbildningar och studiecirklar kring boken Så att jag kan komma in av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl. Processmodellen Regnbågsnyckeln erbjuds alla församlingar i Svenska kyrkan.

Mer läsning

Bakom en halvt genomskinlig regnbågsflagga syns silhuetten av ett par som gör hjärt-tecken med sina händer.

Historiken om Svenska kyrkan och hbtq-personers rättigheter

Svenska kyrkan har samtalat om hbtq-personers rättigheter under många år. Under tidiga år handlade samtalet främst om homosexualitet och om homosexuellas samlevnad. Här kan du läsa om viktiga årtal och beslut.

En präst har en regnbågsfärgad stola över axlarna.

Hbtqi

Kristen tro och hbtqi-personers rättigheter hänger ihop. Båda handlar om identitet. De handlar också om varje människas frihet att vara den man är och Guds kärlek till varje människa.

Gå till källan

I tider när rykten snabbt sprids på nätet är det viktigt att kunna gå till källan och ta del av ursprungsinformationen. Den här sidan, som uppdateras utifrån aktualiteter, riktar sig till dig som vill ta reda på var Svenska kyrkan står i frågor där olika tolkningar eller missuppfattningar har spridits.