HIMMELI - sverigefinsk tidning

Himmeli är Svenska kyrkans sverigefinska tidning. Den är gratis och går att beställa eller läsa digitalt.

HIMMELI - webbartiklar på svenska

Sverigefinskt kyrkoliv

HIMMELI är Svenska kyrkans sverigefinska magasin. En tidning om människans liv mellan himmel och jord, och om oss tillsammans som en flerspråkig, mångkulturell kyrka  - öppen för alla!

Himmeli är ett finskt ord som står för ett traditionellt finskt hantverk, en takkrona   byggd av många små halmstrån. Förr i tiden hängdes himmeli upp särskilt till julen och signalerade både fest och andakt, men i moderna finska hem hänger himmeli ofta året om och kan vara tillverkad av olika material.

Himmelis symbolik är vacker. Så som de små halmstrån i himmeli hänger ihop, så hänger också våra människors liv ihop med varandra och kan tillsammans forma något oerhört vackert. Så som luftströmmen sätter en himmeli i rörelse  - så sätter Anden oss i rörelse.

Himmeli är en tidning om våra liv tillsammans med varandra och Gud. Svenska kyrkan är en flerspråkig och mångkulturell kyrka. Himmeli vill särskilt lyfta fram den rikedomen som sverigefinska barn och vuxna innebär för vår kyrka och den rikedomen som kyrkan innebär för så många sverigefinska barn och vuxna.

En tidning om närvaro, öppenhet och hopp!