Svenska kyrkans upphandlingar

Här kan du ta del av pågående upphandlingar. Är listan tom pågår det ingen upphandling för tillfället.

Pågående upphandlingar

Uppförandekod för leverantörer

Nationell nivå ska sluta avtal med företag som rättar sig efter internationella regelverk, vilka syftar till att skydda människor och miljö, och som uppträder ansvarsfullt mot sina anställda, det omgivande samhället och miljön.

Kraven avseende etik och hållbar social, miljömässig och ekonomisk utveckling som en leverantör till nationella nivån ska uppfylla, framgår av Svenska kyrkans uppförandekod för leverantörer.