Människor samlas till gudstjänst. Någon får en kram, ett par samtalar.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Tro i handling

I Bibeln finns flera tips till oss människor om hur vi ska leva våra liv. Och trots att Bibeln skrevs för väldigt länge sedan gäller huvudbudskapet fortfarande. Vi ska älska varandra, ta hand om jorden vi bor på och inte göra oss själva eller någon annan illa.

Utgå från din egen förmåga och möjligheter

Det finns ingen mall för hur du ska leva som kristen. Att tro på Gud och vilja leva som en kristen handlar snarare om en inställning. Att tillsammans med Gud försöka göra så mycket gott som möjligt. Gud ställer inga krav, utan du får utgå från din egen förmåga och dina egna möjligheter. 

Alla människor är lika värdefulla

Svenska kyrkans främsta uppgift är att sprida det kristna budskapet. Med utgångspunkten att alla människor är lika värdefulla arbetar Svenska kyrkan också för att ge människor, både i Sverige och utomlands, förutsättningar att leva ett så bra och värdigt liv som möjligt. 

Frågor som rör till exempel mänskliga rättigheter, flyktingar och klimatet är viktiga frågor för Svenska kyrkan. De påverkar både oss som lever i dag och kommande generationer och grundar sig i hur vi väljer att ta hand om varandra och Guds skapelse.  

Vill du vara med?

Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bidrar till Svenska kyrkans arbete i Sverige och världen. Oavsett om du är medlem eller inte kan du också vara med i det lokala arbetet där du bor. Kontakta en församling nära dig för att få veta vilka möjligheter som finns.

Du kan också bidra genom att engagera dig för Act Svenska kyrkan eller Svenska kyrkan i utlandet.