Foto: Gustaf Hellsing

Kyrkostyrelsens utredningar

Här nedan finner du länkar till utredningar som har tillsatts av kyrkostyrelsen.

Utredningar

Vissa utredningar kan beställas direkt från Svenska kyrkans webbshop. (Du som handlar som anställd eller förtroendevald behöver vara inloggad för att kunna handla via faktura.)

Äldre betänkanden som inte finns i listan nedan är tillgängliga via biblioteken i Sverige.

Allmänt om utredningar

​I serien Svenska kyrkans utredningar (SKU) publiceras betänkanden från utredningar som har tillsatts av kyrkostyrelsen. En sådan utredning kan bestå av en parlamentarisk utredningsgrupp, som biträds av en eller flera utredningssekreterare och vid behov av experter och sakkunniga. Utredningen kan även bestå av en särskild utredare och en referensgrupp, som kan vara parlamentarisk, eller en ensamutredare med eller utan stöd av en referensgrupp. Kyrkostyrelsen fastställer direktiv för utredningen. 

Generalsekreteraren är chef för kyrkokansliet och ansvarar för kansliets verksamhet och personal enligt närmare instruktioner i kyrkostyrelsens arbetsordning. I enlighet med kyrkostyrelsens utredningsdirektiv och med stöd av lämnade delegationer i kyrkostyrelsens arbetsordning beslutar generalsekreteraren om bland annat förordnande av sakkunniga och experter åt av kyrkostyrelsen tillsatta utredningar och om remissbehandling av utredningsbetänkanden i enlighet med 12 kap. 3 a kyrkoordningen. Utredningar genomförs även inom kyrkokansliet men sådana utredningspromemorior publiceras i regel inte serien SKU.