Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkans heraldiska vapen

Heraldiska vapen är symboler för igenkänning i form av en vapensköld. Svenska kyrkans vapen är en nutida tolkning av den vapensköld som finns i Uppsala domkyrka.

Ett vapen är en symbol, ett kännetecken, ungefär som en logotyp men tillskillnad från en logotyp som alltid måste se likadan ut så kan ett vapen variera i sitt utseende.

Svenska kyrkans vapen som är en nutida tolkning av den vapensköld som finns i Uppsala domkyrka och antogs 1977.

År 2005 genomgick vapnet en viss modifiering och blev en logotyp för samtliga organisationer och församlingar i Svenska kyrkan.


Den röda färgen symboliserar guds kärlek.

Den gula färgen symboliserar det eviga ljuset, guds härlighet och makt.

Kronan symboliserar Kristi segerkrona.

Bild: Magnus Aronson /Ikon

Stiftsvapen

De 13 stiften har alla varsitt vapen. Se bildspelet nedan.