Svenska kyrkans heraldiska vapen

Heraldiska vapen är symboler för igenkänning i form av en vapensköld. Svenska kyrkans vapen är en nutida tolkning av den vapensköld som finns i Uppsala domkyrka.

Svenska kyrkans vapensköld i rött och gult med en krona.

Ett vapen är en symbol, ett kännetecken, ungefär som en logotyp men till skillnad från en logotyp som alltid måste se likadan ut så kan ett vapen variera i sitt utseende.

Svenska kyrkans vapen är en nutida tolkning av den vapensköld som finns i Uppsala domkyrka. Vapnet antogs 1977.

Vapnet rymmer flera symboler: 

  • Den röda färgen symboliserar Guds kärlek.
  • Den gula färgen symboliserar det eviga ljuset, guds härlighet och makt.
  • Kronan symboliserar Kristi segerkrona.

År 2005 genomgick vapnet en viss modifiering och blev en logotyp för samtliga församlingar och organisationer i Svenska kyrkan.

Fanor med stiftsvapnen uppställda på rad.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stiftsvapen

De 13 stiften har alla varsitt vapen. Se bildspelet nedan.