Svenska kyrkans vapensköld i rött och gult med en krona.

Svenska kyrkans heraldiska vapen

Heraldiska vapen är symboler för igenkänning i form av en vapensköld. Svenska kyrkans vapen är en nutida tolkning av den vapensköld som finns i Uppsala domkyrka.

Ett vapen är en symbol, ett kännetecken, ungefär som en logotyp men tillskillnad från en logotyp som alltid måste se likadan ut så kan ett vapen variera i sitt utseende.

Svenska kyrkans vapen som är en nutida tolkning av den vapensköld som finns i Uppsala domkyrka och antogs 1977.

År 2005 genomgick vapnet en viss modifiering och blev en logotyp för samtliga organisationer och församlingar i Svenska kyrkan.


Den röda färgen symboliserar guds kärlek.

Den gula färgen symboliserar det eviga ljuset, guds härlighet och makt.

Kronan symboliserar Kristi segerkrona.

Fanor med stiftsvapnen uppställda på rad.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stiftsvapen

De 13 stiften har alla varsitt vapen. Se bildspelet nedan.