Morgonsolen skiner igenom några taggiga buskar.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Stå fasta i hoppet

I filmade seminarier uppmanar våra biskopar oss att stå fasta i hoppet.

Varje vecka under fastetiden publicerar vi två filmer där olika biskopar ger teologisk fördjupning i den kristna tron. Den primära målgruppen för föredragen är präster. Om du inte är präst, men intresserad av kristen tro, hoppas vi att innehållet är relevant även för dig.

Utgångspunkten är personlig och biskopen förmedlar kristen tro kopplad till det egna levda livet. 

Biskopen håller ett föredrag som utgår från en egenvald bok. I anslutning till filmen finns uppgifter om boken. Seminarierna har sedan olika utformning. Föreläsningen kan till exempel följas av ett panelsamtal eller en intervju med eller av biskopen. Seminariet pågår i 30 minuter.