Solen lyser igenom ett buskage.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Stå fasta i hoppet

I filmade seminarier uppmanar våra biskopar oss att stå fasta i hoppet. Filmerna spelades in innan kriget i Ukraina bröt ut. Nu står behovet av hopp än skarpare fram – även om inte kriget och dess följder här adresseras av biskoparna.

Under fastan bjuder Biskopsmötet in till filmade samtal om hopp. Målgrupp är framförallt du som är präst. 

Som präst och teolog är du en samtidstolk utifrån den kristna tron och vår tradition. Pandemin, klimathoten och ett polariserande samtalsklimat driver frågor som ”Vågar vi lita på framtiden?” och ”Var finner vi hopp?” Inte minst som präster behöver vi alltid vara redo att ge besked om vårt hopp.  
1 Petrusbrevet kapitel 3, vers 15 

I varsitt samtal tar fyra olika biskopar sin utgångspunkt i  

  • askonsdagen om bön och fasta – med biskop Johan Dalman
  • första söndagen i fastan om prövningens stund – biskop Mikael Mogren
  • andra söndagen i fastan om den kämpande tron – biskop Karin Johannesson
  • tredje söndagen i fastan om kampen mot ondskan – med ärkebiskop emerita Antje Jackelén.  

I samtalen tar vi stöd av de verktyg som teologer har, bland annat andlig vägledning och själavård, religionsdialog och att vi tar aktiv del i samhällsfrågor.

Bön och fasta – med biskop Johan Dalman

Askonsdagen. Stabilitas – uthållighet, trofasthet, vid Jesu sida i Fastans tid – i all tid. Biskop Johan möter syster Maj, Överselö klostergård, i ett samtal om hur den kallelsen format och fortsatt formar hennes livsväg.

Prövningens stund – med biskop Mikael Mogren

Första söndagen i fastan. Ett samtal med rabbin Ute Steyer och professor Mohammad Fazlhashemi om att hämta kraft ur sina traditioner mot prövning.

Den kämpande tron – med biskop Karin Johannesson

Andra söndagen i fastan. Hur finner vi balansen mellan bönepallen och barrikaden? Hur hänger det inre livet och ett aktivt kämpande i samhällsfrågor ihop? Ett samtal om hur det är att kastas mellan ytterligheter, med prästen Gustav Jakobsson, prästkandidaten Silvia Kramer och Camilla von Below, psykolog och psykoterapeut.

Kampen mot ondskan – med ärkebiskop emerita Antje Jackelén

Tredje söndagen i fastan. Utifrån reflektioner om ondskan i boken Otålig i hoppet samtalar ärkebiskop emerita Antje Jackelén med medarbetare från Jourhavande präst om frågor som väckts under pandemin och behovet av avgrundskunskap.

Se tidigare föredrag

Ta del av de inspelade föredragen från fastan 2021