Tre biskopar i liturgisk kläder.
Foto: Magnus Aronson, Ikon

Biskopens kläder

Biskoparna i Svenska kyrkan har särskilda kläder – lila skjorta och ett guldkors i kedja runt halsen. Vid gudstjänster har de också mitra, kräkla och biskopskåpa. Här kan du se plaggen och läsa mer om hur de används och vad de symboliserar.

Biskoparnas vardagskläderna ser likadana ut för alla biskopar, medan mässkläderna och kräklan ser olika ut beroende på vilket stift en biskop representerar. 

Vardagskläder – lila frimärksskjorta och guldkors

En gruppbild med alla biskopar, klädda i lila biskopsskjorta och vardagskläder.
Foto: Josefin Roos

Biskopen har en lila frimärksskjorta. Det är samma typ av skjorta som används av präster och diakoner i Svenska kyrkan, men med annan färg. 

Till skjortan bär biskopen ett stort guldkors i en kedja om halsen. Ärkebiskopens guldkors är mer utsmyckat än de andra biskoparnas kors. Diagonala streck strålar ut från korsets mitt. 

Mässkläder– mitra, biskopskåpa och kräkla

Vid speciellt högtidliga tillfällen bär biskopen mitra, biskopskåpa och kräkla.  Designen på dem är unik för varje stift, och symboliserar stiftet.

Ärkebiskop Antje Jackelén räcker över en biskopsstav till en biskop i röd kåpa.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Mitran, biskopskåpan och kräklan bärs alltid ihop med mässkläder. Om en biskop tjänstgör vid en mässa så kan hen inleda gudstjänsten klädd i mitra och biskopskåpa. När det är dags för nattvardsfirande så byter hen om till mässhake istället.

Mitra

Mitran kallas också biskopsmössa. Den är styv och spetsig till formen, med en bakre och en främre spets. Bak på mitran hänger två band. Ibland säger man att de två banden representerar nya och gamla testamentet.

Biskopskåpa

En gruppbild på biskopar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Biskopen bär biskopskåpan utanpå mässkläderna alba, stola, cingulum och halslin.  
Kåpan liknar en vid mantel, som knäpps över bröstet med ett spänne och har en sköld av tyg som hänger ner på ryggen.  

Ett stifts mitra och biskopskåpa hör ofta ihop, är tillverkade i samma tyg och med mönster av samma textilkonstnär. 

Kräkla

En silvrig biskopskräkla med ädelstenar. I bakgrunden några kvinnor i vita kåpor.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kräklan, biskopsstaven, är böjd som en herdestav. Den är en symbol för biskopens roll som stiftets överherde, som ska se till att flocken får näring och skydd. En kräkla kan vara rikt dekorerad, och varje stifts kräkla har sitt eget utseende.

En präst med lila mantel håller upp en oblat i en fullsatt kyrka.

Prästens kläder

Präster har särskilda kläder på sig under gudstjänsterna – skjorta och mässkläder. Här kan du se plaggen och läsa om hur de används, vad de kallas och symboliserar.

En kvinnlig diakon med grön frimärksskjorta och diakonemblem om halsen står i dörröppningen och välkomnar en besökare.

Diakonens kläder

Diakonen har grön skjorta och ett särskilt halsband. Vid gudstjänster använder diakonen mässkläder, men på ett annat sätt än prästen. Här kan du se plaggen och läsa om hur de används, vad de kallas och symboliserar.