Foto: Mikael Ringlander

Bokmässan

Svenska kyrkan har årligen en scen, Se människan, på Bokmässan i Göteborg. Där deltar författare i samtal med fokus på existentiella frågor.

Samtal om de stora frågorna

Författarsamtalen från Svenska kyrkans Se människan scen på bokmässan kretsar kring livsfrågor, tro, vår samtid och historia. Här hittar du inspelningar - podcast och film - sorterade i tolv olika teman.

Om Se människan-scenen

Varje år deltar Svenska kyrkan på bokmässan i Göteborg under namnet Se människan. På Se människan-scenen kommer samtalen med aktuella författare, precis som vanligt, att handla om livsfrågor, tro, och vad det egentligen innebär att vara människa.