Foto: Mikael Ringlander/Ikon

Bokmässan

Svenska kyrkan har årligen en scen, Se människan, på Bokmässan i Göteborg. Där deltar författare i samtal med fokus på existentiella frågor.