Foto: Mikael Ringlander

Bokmässan och Se människan

Svenska kyrkan har årligen en scen, Se människan, på Bokmässan i Göteborg. Där deltar författare i samtal med fokus på existentiella frågor.

På Bokmässan i Göteborg håller Svenska kyrkan sina största årliga publika arrangemang. Både bland författare och besökare är scenen uppskattad för sina samtal om livets stora frågor. De senaste åren har Se människan-scenen dragit över 15 000 besökare per år.

Allt från Bokmässan och Se människan på Göteborgs stifts webbplats

Bokmässan och Se människan

Bokmässan ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg 28 september - 1 oktober. Svenska kyrkan erbjöd ett varierat program med existentiellt perspektiv under fyra dagar. Allt om scenprogram, seminarier, utställningar och andra aktiviter kan du läsa här.

Samtal om de stora frågorna

Författarsamtalen från Svenska kyrkans Se människan-scen på Bokmässan kretsar kring livsfrågor, tro, vår samtid och historia. Här hittar du inspelningar - film och podcast - sorterade i tolv olika teman.

Om Se människan-scenen

Varje år deltar Svenska kyrkan på bokmässan i Göteborg under namnet Se människan. På Se människan-scenen kommer samtalen med aktuella författare, precis som vanligt, att handla om livsfrågor, tro, och vad det egentligen innebär att vara människa.