Martin Modéus i halvfigur framför en orange vägg.
Foto: Zandra Erikshed

Sagt och skrivet av Martin Modéus som biskop i Linköping