Skuggan av ett kors i reflekterat ljus.
Foto: Shutterstock

Uttalanden av biskopsmötet

Biskoparna gör ibland gemensamma uttalanden. Det kan bero på särskilda händelser i världen, samhället eller kyrkan. Ett uttalande kan också handla om ett angeläget ämne.

På den här sidan hittar du biskopsmötets senaste uttalanden. Du kan också ladda ner och läsa äldre uttalanden.

Texten till en klimatbön projicerad på en biskops kläder.

Uttalande från Svenska kyrkans biskopar om klimatet

Tillsammans med många andra ser vi biskopar med hopp och bävan fram emot COP26. Det är oerhört mycket som ligger i vågskålen.

Gemenskap i kloster och kommuniteter

Uttalande av Svenska kyrkans biskopsmöte den 20 oktober 2020

Biskop skymtar bakom ljusbärare

Biskopens uppdrag

Uttalande av Svenska kyrkans biskopsmöte den 8 oktober 2020