Kvinna på huk framför flicka i en kyrka.
Foto: Albin Hillert /Ikon

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.

Tack för att du har varit med!

Som medlem har du varit med och bidragit till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.

En avgift som gör gott för många

Äldre man bär ett barn på sina axlar.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer

  • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
  • gemenskapsträffar för äldre
  • ett rikt musikliv med körer och musiker
  • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Du är också med i en församling som

  • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
  • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Så här går du ur Svenska kyrkan

Du avslutar ditt medlemskap genom att skicka eller lämna ett brev till din församling. Skriv ut blanketten nedan och skicka den per post.

Hitta adressen till din församling

Om du inte vill använda blanketten kan du skriva en egen anmälan om utträde. Den måste innehålla personnummer, för- och efternamn, adress samt vara egenhändigt undertecknad.

Barn som fyllt tolv tar eget beslut

Barn som har fyllt tolv år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan. Även ungdomar som inte är medlemmar i Svenska kyrkan är välkomna att delta i kyrkans konfirmationsundervisning.

Du måste underteckna din blankett 

Du behöver alltid underteckna ditt brev själv. Det räcker inte att skriva under digitalt för att gå ur Svenska kyrkan. Här berättar vi varför.

Det kostar ingenting att lämna oss.

Du kan också tala direkt med din kyrkoherde

Du kan också boka ett möte med kyrkoherden i din församling, och där tala om att du vill lämna kyrkan.

Här hittar du enkelt vilken församling du tillhör

Om du har flyttat från Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige ska anmälan om utträde ur Svenska kyrkan lämnas till den församling som du har nära till.

Om Svenska kyrkan i utlandet har en församling där du är bosatt kan du även kontakta den församlingen med dina frågor om medlemskap.

Församlingen bekräftar ditt utträde

När du har anmält utträde ska du få en skriftlig bekräftelse från församlingen. 

Välkommen till kyrkan även om du inte är medlem

Du är givetvis varmt välkommen att delta i Svenska kyrkans aktiviteter och besöka våra kyrkor även efter ditt utträde. Och du är alltid varmt välkommen tillbaka som medlem om du så önskar.

Församlingen behöver din blankett senast 1 november

För att du inte ska behöva betala medlemsavgift för det kommande året måste din anmälan om utträde finnas hos församlingen senast 1 november. Om du till exempel skickar din utträdesanmälan per post måste den vara inskickad i sådan tid att den hinner komma fram till församlingen senast 1 november.

Den uppgift om kyrkoavgift som finns i årets deklaration baseras på om du var medlem i Svenska kyrkan den 1 november för två år sedan.

Bra att veta innan du går ur Svenska kyrkan

Kyrklig vigsel

Om du och din partner i framtiden vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

Begravning

Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte automatiskt rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.

Alla som betalar begravningsavgift i Sverige har självklart rätt till gravsättning. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan kan ha en begravning enligt ett annat trossamfunds ordning eller en borgerlig begravningsceremoni med eller utan begravningsförrättare. Man kan också välja att inte ha någon begravningsceremoni alls i samband med gravsättningen. 

Begravningsavgiften

Begravningsavgift är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och har haft någon form av inkomst. Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin.

Ett litet barn med hatt sitter utomhus.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

En tjej sjunger solo framför en ungdomskör.

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har drygt 5,6 miljoner medlemmar. Här finns statistik för kyrkans medlemsutveckling och för kyrkans verksamhet.