Kvinna på huk framför flicka i en kyrka.
Foto: Albin Hillert /Ikon

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur avslutar ditt medlemskap. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.

Tack för att du har varit med!

Som medlem har du varit med och bidragit till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.

Så här går du ur Svenska kyrkan

Det kostar ingenting att lämna Svenska kyrkan. Vi samarbetar inte med företag som annonserar på nätet om utträde ur Svenska kyrkan och som tar betalt för utträde.

Skicka in en blankett

Du avslutar ditt medlemskap genom att skriva ut blanketten nedan, fylla i den och skicka per post till din församling.

Församlingen behöver din blankett senast 1 november

För att du inte ska behöva betala kyrkoavgift för det kommande året måste din anmälan om utträde finnas hos församlingen senast 1 november. Om du till exempel skickar din utträdesanmälan per post måste den vara inskickad i sådan tid att den hinner komma fram till församlingen senast 1 november.

Den uppgift om kyrkoavgift som finns i årets deklaration baseras på om du var medlem i Svenska kyrkan den 1 november för två år sedan.

Barn som fyllt tolv tar eget beslut

Barn som har fyllt tolv år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan. Ungdomar som inte är medlemmar i Svenska kyrkan är fortfarande välkomna att delta i kyrkans konfirmationsundervisning.

Församlingen bekräftar ditt utträde

När du har anmält utträde ska du få en skriftlig bekräftelse från församlingen. 

Frågor om medlemskap

Om du vill prata om ditt medlemskap och vad det innebär, så kan du boka ett möte med kyrkoherden i din församling.

Ta reda på vilken församling du tillhör.

Om du har flyttat från Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du lämna anmälan om utträde ur Svenska kyrkan till den församling som du har nära till.

Om Svenska kyrkan i utlandet har en församling där du är bosatt kan du kontakta dem och fråga om ditt medlemskap.

Välkommen till kyrkan även om du inte är medlem

Du är givetvis varmt välkommen att delta i Svenska kyrkans aktiviteter och besöka våra kyrkor även efter ditt utträde. Och du är alltid varmt välkommen tillbaka som medlem om du så önskar.

Bra att veta innan du går ur Svenska kyrkan

Kyrklig vigsel

Om du och din partner i framtiden vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

Begravning

Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte automatiskt rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.

Alla som betalar begravningsavgift i Sverige har självklart rätt till gravsättning. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan kan ha en begravning enligt ett annat trossamfunds ordning eller en borgerlig begravningsceremoni med eller utan begravningsförrättare. Man kan också välja att inte ha någon begravningsceremoni alls i samband med gravsättningen. 

Begravningsavgiften

Begravningsavgift är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och har haft någon form av inkomst. Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin.

En kvinna står utomhus och spelar gitarr för en grupp barn.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

En tjej sjunger solo framför en ungdomskör.

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har 5,5 miljoner medlemmar. Här finns statistik för kyrkans medlemsutveckling och för kyrkans verksamhet.