Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.

Du är viktig

När du är medlem bidrar du till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.

En avgift som gör gott för många

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

  • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
  • gemenskapsträffar för äldre
  • ett rikt musikliv med körer och musiker
  • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Du är även med i en församling som:

  • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
  • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Om att gå ur svenska kyrkan

Du avslutar ditt medlemskap genom att skicka eller lämna ett brev till din församling. Skriv ut blanketten nedan och skicka den per post. Här hittar du adressen till din församling.

Det går också bra att skriva ett brev för hand bara samma uppgifter som i blanketten finns med.

Underteckna alltid din blankett själv

Du behöver alltid egenhändigt underteckna ditt brev. Det räcker inte att skriva under digitalt för att gå ur Svenska kyrkan.  Här berättar vi varför. Det kostar ingenting att lämna oss.

Tala gärna med din kyrkoherde

Du kan också lämna kyrkan genom att helt enkelt i ett personligt möte prata med kyrkoherden i din församling.

Du är givetvis varmt välkommen att delta i Svenska kyrkans aktiviteter och besöka våra kyrkor även efter ditt utträde. Du är även alltid varmt välkommen tillbaka som medlem om du så önskar.

Lämna av olika skäl

Av de som väljer att lämna Svenska kyrkan säger en tredjedel att de gör det för att de inte längre tror på Gud. Något färre, ungefär en femtedel, upplever att det inte längre känns meningsfullt att vara medlem. En sjättedel avslutar sitt medlemskap av ekonomiska skäl. Ytterst få motiverar beslutet med att de blivit arga på någon av Svenska kyrkans representanter, t ex ärkebiskopen. Enkelt sammanfattat så finns det lika många motiv som det finns människor. Vi arbetar hela tiden för att möta människors förväntningar på en relevant kyrka och välkomnar alla som vill bli medlemmar – både dig som är ny medlem och dig som varit medlem förut.

Praktisk information om ditt utträde

När du har begärt utträde får du en skriftlig bekräftelse från din församling. Barn som har fyllt 12 år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan. Även ungdomar som inte är medlemmar i Svenska kyrkan är välkomna att delta i kyrkans konfirmationsundervisning.

Du som är medlem den 1 november betalar kyrkoavgift hela följande kalenderår.

För att du inte ska behöva betala medlemsavgift för det kommande året måste din anmälan om utträde finnas hos församlingen senast den 1 november. Om du t.ex. skickar din utträdesanmälan per post måste den vara inskickad i sådan tid att den hinner komma fram till församlingen senast den 1 november.

Den uppgift om kyrkoavgift som finns i årets deklaration baseras på om du var medlem i Svenska kyrkan den 1 november för två år sedan.

bra att veta innan du går ur svenska kyrkan

Kyrklig vigsel

Om du och din partner i framtiden vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

 

Begravning

Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte automatiskt rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.

Alla som betalar begravningsavgift i Sverige har självklart rätt till begravning. 

Då kan man ha en borgerlig begravningsceremoni med eller utan begravningsförrättare. Man kan också välja att inte ha någon begravningsceremoni alls i samband med begravningen. 

 

Begravningsavgiften

Begravningsavgift är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och har haft någon form av inkomst. Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin.