Närbild på en väggklocka som visar tiden en minut i tolv.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkoåret – kalender med högtider och helger

Kyrkoåret är en kalender där du varje vecka kan läsa olika bibeltexter. De handlar bland annat om Jesus liv och innehåller tankar om livet.

Året börjar med advent

Den första dagen i kyrkoåret, eller kyrkåret, är söndagen den första advent.

Kyrkoåret slutar klockan 18 på lördagen före första adventssöndagen, samtidigt som adventshelgen börjar. Enligt gammal tideräkning börjar en helgdag alltid klockan 18 kvällen före. Det är förklaringen till att vi i Sverige firar många "aftnar" som midsommarafton eller julafton.

Texter för varje helgdag

I kyrkoårets kalender har varje söndag och helgdag ett eget namn och ett eget tema. Tre olika bibeltexter och en psalm ur psaltaren i Bibeln hör till varje söndag. Bibeltexterna berättar bland annat om Jesus liv, död och uppståndelse.

Kyrkans tre största högtider är

  • julen, när vi firar att Gud föds som människa
  • påsken, när vi firar Jesus död och uppståndelse
  • pingsten, som är den heliga Andens högtid. Vi firar att lärjungarna, och vi, har fått Anden, Guds osynliga närvaro bland oss människor. 

Veckans texter får du höra om du går till söndagsgudstjänsten. Prästen eller någon ur församlingen kan också läsa texterna under andra gudstjänster eller andakter under veckan. Du kan också läsa bibeltexterna här på webbplatsen.

Kyrkoårets texter handlar om livet 

Bibeltexterna handlar om alla mänskliga känslor, som glädje sorg, tro, tvivel, förtvivlan och hopp. Därför kan kyrkoårets texter hjälpa oss att fundera över våra egna liv.

På Svenska kyrkans bloggportal kan du varje vecka ta del av prästers tankar inför kommande söndag.

Färger och musik i kyrkan växlar under kyrkoåret

Kyrkoårets växlingar märks i psalmerna, musiken och i färgerna på prästens kläder och på altaret. 

Vit är till exempel en glädjefärg i kyrkan och grönt står för vår och hopp. 

Varje söndag påminner om uppståndelsen

Söndagen är den sjunde dagen i veckan i den svenska kalendern. En vilodag, då Gud vilade på den sjunde dagen.

Samtidigt är söndagen för oss kristna den första dagen i veckan, som början på den nya skapelsen då Jesus uppstod en söndag. Varje söndag är en påminnelse om Jesus uppståndelse och seger över död, ondska och allt destruktivt. 

Kyrkans kalender, kyrkoåret, kom till några hundra år efter att Jesus levde på jorden.  

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.