En kvinnlig präst står längst fram i kyrkan och håller en begravning.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Begravningsgudstjänst

Under begravningsgudstjänsten får de församlade både sjunga tillsammans och lyssna på musik i stillhet. Musiken kan också väcka gemensamma minnen av den avlidne.

Begravning i coronatider

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. Men på grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten.

 

Svenska kyrkan hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

 

Läs mer om begravningar i coronatider.

 

Just nu finns en maxgräns på 8 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vid begravningar är det dock tillåtet med upp till 20 deltagare.
Läs om max antal deltagare vid allmänna sammankomster på regeringen.se.

 

Psalmer 

Prästen ansvarar för gudstjänsten och för valen av psalmer. Om du har önskemål om psalmer eller annan musik, pratar du med prästen och kyrkomusikern. De vet också vilken musik som fungerar i gudstjänstlokalen, om det finns orgel och till exempel ett piano.

Prästen och kyrkomusikern vet även om det är möjligt att spela upp inspelad musik från till exempel en cd eller köpt musik från Itunes i den församling och kyrka där ni ska vara.

Förslag på psalmer

169  I himmelen
189  Bliv kvar hos mig
190  Bred dina vida vingar
210  Jag lyfter ögat mot himmelen
217  Gud, för dig är allting klart
248  Tryggare kan ingen vara
249  Blott en dag ett ögonblick i sänder
256  Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken
277  Så tag nu mina händer
285  Det finns djup i herrens godhet
297  Härlig är jorden
300  O hur saligt att få vandra
303  Det finns en väg till himmelen
769  Gud, i dina händer
798  Som liljan på sin äng
799  Mista en vän

psalmer med anknytning till olika årstider

113 Det är en ros utsprungen
313 Min frälsare lever
198 Likt vårdagssol i morgonglöd
304 Lär mig du skog att vissna
200 I denna ljuva sommartid

Förslag på bibeltexter

Gamla testamentet

Psaltaren 23:1–4, 73:23–26, 90:12, 103:15–17, 121:7–8
Jesaja 25:89
Daniel 12:13
Sakarja 14:7

Nya testamentet

Matteusevangeliet 12:20-21
Johannesevangeliet 3:16–17, 5:24–26, 6:37–40, 10:27-28, 11:25, 14:1-6
Romarbrevet 8:11, 38-39, 14:7-9
1 Korinthierbrevet 13:12, 15:42-43, 15:53-57
1 Thessalonikerbrevet 4:13–14
2 Timotheosbrevet 1:9–11
Uppenbarelseboken 1:17–19, 21:3-4