Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravningsgudstjänst

Under begravningsgudstjänsten får de församlade både sjunga tillsammans och lyssna på musik i stillhet. Musiken kan också väcka gemensamma minnen av den avlidne.

Prästen ansvarar för gudstjänsten och för valen av psalmer. Om du har önskemål om psalmer eller annan musik, pratar du med prästen och kyrkomusikern. De vet också vilken musik som fungerar i gudstjänstlokalen, om det finns orgel och till exempel ett piano.

Prästen och kyrkomusikern vet även om det är möjligt att spela upp inspelad musik från till exempel en cd eller köpt musik från Itunes i den församling och kyrka där ni ska vara.

Förslag på psalmer

169  I himmelen
189  Bliv kvar hos mig
190  Bred dina vida vingar
210  Jag lyfter ögat mot himmelen
217  Gud, för dig är allting klart
248  Tryggare kan ingen vara
249  Blott en dag ett ögonblick i sänder
256  Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken
277  Så tag nu mina händer
285  Det finns djup i herrens godhet
297  Härlig är jorden
300  O hur saligt att få vandra
303  Det finns en väg till himmelen
769  Gud, i dina händer
798  Som liljan på sin äng
799  Mista en vän

psalmer med anknytning till olika årstider

113 Det är en ros utsprungen
313 Min frälsare lever
198 Likt vårdagssol i morgonglöd
304 Lär mig du skog att vissna
200 I denna ljuva sommartid

Förslag på bibeltexter

Gamla testamentet

Psaltaren 23:1–4, 73:23–26, 90:12, 103:15–17, 121:7–8
Jesaja 25:89
Daniel 12:13
Sakarja 14:7

Nya testamentet

Matteusevangeliet 12:20-21
Johannesevangeliet 3:16–17, 5:24–26, 6:37–40, 10:27-28, 11:25, 14:1-6
Romarbrevet 8:11, 38-39, 14:7-9
1 Korinthierbrevet 13:12, 15:42-43, 15:53-57
1 Thessalonikerbrevet 4:13–14
2 Timotheosbrevet 1:9–11
Uppenbarelseboken 1:17–19, 21:3-4