En kvinnlig präst står längst fram i kyrkan och håller en begravning.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Begravningsgudstjänst

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Då överlämnar vi den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får de församlade be, sjunga och minnas tillsammans.

Begravning i coronatider

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. Men på grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. 

I våra kyrkor följer vi regeringens och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Reglerna för hur många som får samlas, gäller också våra kyrkor.

En begravning räknas som en allmän sammankomst och kan ha 50 deltagare exklusive personal. Om deltagarantalet vid allmänna sammankomster på grund av smittspridningen i en region begränsas till färre än 50 deltagare, är det ändå alltid tillåtet att vara 20 deltagare vid en begravning. 

Under vissa förutsättningar kan man vara fler än 50 deltagare:

- Upp till 300 deltagare vid begravning inomhus när lokalen är tillräckligt stor och när det finns anvisade sittplatser.

- Upp till 600 deltagare utomhus.

Svenska kyrkan hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer om begravningar i coronatider.

Begravning i Svenska kyrkan är en gudstjänst. Prästen ansvarar för gudstjänsten. Tillsammans med prästen kan du välja bibeltexter och planera begravningsgudstjänsten.

Om du har önskemål om psalmer eller annan musik, pratar du med prästen och kyrkomusikern. De vet också vilken musik som fungerar i gudstjänstlokalen och om det är möjligt att spela upp inspelad musik.

Bibeltexter och agenda för begravningsgudstjänst

GAMLA TESTAMENTET

Psaltaren 23:1–4, 73:23–26, 90:12, 103:15–17, 121:7–8
Jesaja 25:89
Daniel 12:13
Sakarja 14:7

NYA TESTAMENTET

Matteusevangeliet 12:20-21
Johannesevangeliet 3:16–17, 5:24–26, 6:37–40, 10:27-28, 11:25, 14:1-6
Romarbrevet 8:11, 38-39, 14:7-9
1 Korinthierbrevet 13:12, 15:42-43, 15:53-57
1 Thessalonikerbrevet 4:13–14
2 Timotheosbrevet 1:9–11
Uppenbarelseboken 1:17–19, 21:3-4

Klockringning
Musik
Samlingsord
Psalm
Griftetal
* Överlåtelsen
Prästen lägger mull tre gånger på kistan eller tecknar korstecknet över kistan.

Bibelläsning
Psalm

Avskedstagande
Avskedstagande sker här eller efter Herrens bön och eventuell psalm.

Förbön
Herrens bön

Avslutning i kyrka eller kapell
Psalmmusik

Avskedstagande

Avskedstagande sker här eller före förbönen.
Psalm
Slutbön
Välsignelsen
Psalm
Musik
Sändningsord

 Avslutning på kyrkogården

Psalm
Musik
Kistan bärs till graven. Klockringning kan förekomma.
Gravsättning
Avskedstagande
Slutbön
Välsignelsen
Välsignelsen kan läsas här eller innan kistan bärs ut ur kyrkan eller kapellet.
Psalm
Sändningsord