En präst talar på en begravning.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravningsgudstjänst

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Då överlämnar vi den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får de församlade be, sjunga och minnas tillsammans.

Begravning i Svenska kyrkan är en gudstjänst. Prästen ansvarar för gudstjänsten. Tillsammans med prästen kan du välja bibeltexter och planera begravningsgudstjänsten.

Om du har önskemål om psalmer eller annan musik, pratar du med prästen och kyrkomusikern. De vet också vilken musik som fungerar i gudstjänstlokalen och om det är möjligt att spela upp inspelad musik.

Närbild på ett notblad.

Begravningsmusik

Under begravningsgudstjänsten får de församlade både sjunga tillsammans och lyssna på musik i stillhet. Musiken kan också väcka gemensamma minnen av den avlidne.

Bibeltexter och agenda för begravningsgudstjänst

GAMLA TESTAMENTET

Psaltaren 23:1–4, 73:23–26, 90:12, 103:15–17, 121:7–8
Jesaja 25:89
Daniel 12:13
Sakarja 14:7

NYA TESTAMENTET

Matteusevangeliet 12:20-21
Johannesevangeliet 3:16–17, 5:24–26, 6:37–40, 10:27-28, 11:25, 14:1-6
Romarbrevet 8:11, 38-39, 14:7-9
1 Korinthierbrevet 13:12, 15:42-43, 15:53-57
1 Thessalonikerbrevet 4:13–14
2 Timotheosbrevet 1:9–11
Uppenbarelseboken 1:17–19, 21:3-4

Klockringning
Musik
Samlingsord
Psalm
Griftetal
* Överlåtelsen
Prästen lägger mull tre gånger på kistan eller tecknar korstecknet över kistan.
Bibelläsning
Psalm
Avskedstagande
(Avskedstagande sker här eller efter Herrens bön och eventuell psalm.)
Förbön
Herrens bön/Vår fader

Om begravningsgudstjänsten avslutas i kyrkan eller kapellet, fortsätter den så här:

Psalmmusik
Avskedstagande
(Avskedstagande kan även ske här.)
Psalm
Slutbön
Välsignelsen
Psalm
Musik
Sändningsord

Om begravningsgudstjänsten avslutas på kyrkogården, fortsätter den istället så här:

Psalm
Musik
Kistan bärs till graven. Klockringning kan förekomma.
Gravsättning
Avskedstagande
Slutbön
Välsignelsen
(Välsignelsen kan läsas här eller innan kistan bärs ut ur kyrkan eller kapellet.)
Psalm
Sändningsord