Meny

Begravningsgudstjänst

Under begravningsgudstjänsten får de församlade både sjunga tillsammans och lyssna på musik i stillhet. Musiken kan också väcka gemensamma minnen av den avlidne.

Begravning i tider av corona

På grund av coronaviruset är det just nu osäkert hur vi kan samlas i kyrkan. För dig som förlorat en närstående kan det kännas svårt att planera en begravning. Hör av dig till din församling – de hjälper dig planera och anpassa begravningsgudstjänsten så att den sker på ett ansvarsfullt sätt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

I våra kyrkor anpassar vi oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas, gäller också våra kyrkor. Gudstjänsterna blir mindre och de som samlas ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom. Svenska kyrkan hjälper dig att finna formerna för hur vi kan göra i denna speciella situation.

Begravningen behöver inte skjutas upp

Begravning eller kremation ska äga rum inom en månad efter dödsfallet. Om en minnessamling äger rum senare kan ni vara i Svenska kyrkans lokaler och ha en gemensam andakt i anslutning till begravningen. Ett alternativ är att begravningsgudstjänsten sker med urna. Då kan den äga rum upp till ett år senare.

Kanske kan minnesstunden hållas längre fram

Om du har planerat för en minnesstund, så kan du överväga att hålla den delen av högtiden längre fram, i stället för att ställa in den.

Församlingen hjälper dig att hitta alternativ

Om du planerar för en begravning, kontakta din församling för att få hjälp att anpassa dina planer efter de regler och rekommendationer som gäller.

Kontakta din församling.

Psalmer 

Prästen ansvarar för gudstjänsten och för valen av psalmer. Om du har önskemål om psalmer eller annan musik, pratar du med prästen och kyrkomusikern. De vet också vilken musik som fungerar i gudstjänstlokalen, om det finns orgel och till exempel ett piano.

Prästen och kyrkomusikern vet även om det är möjligt att spela upp inspelad musik från till exempel en cd eller köpt musik från Itunes i den församling och kyrka där ni ska vara.

Förslag på psalmer

169  I himmelen
189  Bliv kvar hos mig
190  Bred dina vida vingar
210  Jag lyfter ögat mot himmelen
217  Gud, för dig är allting klart
248  Tryggare kan ingen vara
249  Blott en dag ett ögonblick i sänder
256  Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken
277  Så tag nu mina händer
285  Det finns djup i herrens godhet
297  Härlig är jorden
300  O hur saligt att få vandra
303  Det finns en väg till himmelen
769  Gud, i dina händer
798  Som liljan på sin äng
799  Mista en vän

psalmer med anknytning till olika årstider

113 Det är en ros utsprungen
313 Min frälsare lever
198 Likt vårdagssol i morgonglöd
304 Lär mig du skog att vissna
200 I denna ljuva sommartid

Förslag på bibeltexter

Gamla testamentet

Psaltaren 23:1–4, 73:23–26, 90:12, 103:15–17, 121:7–8
Jesaja 25:89
Daniel 12:13
Sakarja 14:7

Nya testamentet

Matteusevangeliet 12:20-21
Johannesevangeliet 3:16–17, 5:24–26, 6:37–40, 10:27-28, 11:25, 14:1-6
Romarbrevet 8:11, 38-39, 14:7-9
1 Korinthierbrevet 13:12, 15:42-43, 15:53-57
1 Thessalonikerbrevet 4:13–14
2 Timotheosbrevet 1:9–11
Uppenbarelseboken 1:17–19, 21:3-4