Vit putsad äldre kyrka omgiven av nyutslagna träd.
Foto: Lars Johansson/ Ikon

Ansvarsfull förvaltning

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare med sina omkring 20 000 byggnader. Av dem är cirka 3400 kyrkor, en stor och viktig del av det Sveriges kulturarv. Kulturarvet ska både bevaras, men också användas och behöver därför utvecklas. Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan arbetar med kyrkobyggnaderna, vårt gemensamma kulturarv.

Flicka står vid svarta järngrindar. På andra sidan grinden fortsätter en grusgång upp till en stenkyrka.

Att möta förändring - kontrollstation 2024

Under kontrollstationen 2024 ska både Svenska kyrkan och staten analysera effekterna av den kyrkoantikvariska ersättningen, men också ta upp problem och utvecklingsområden. Svenska kyrkans rapport till regeringen visar att ersättningen nu måste höjas för att undvika underhållsskulder som riskerar att skada det kyrkliga kulturarvet.

En konservator sitter vid ett bord och handmålar på ett kyrkfönster.

Kyrkoantikvarisk ersättning

På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden, och tillsammans med kyrkogården utgör den en sammanhållande symbol för kontinuiteten i samhället. Det är därför viktigt att dess kulturhistoriska värden bevaras genom vård och underhåll.

Ett stort öppet altarskåp.

Kunskapsutveckling genom projekt

Här hittar du rapporter om olika projekt som rör kyrkomiljön eller kyrkobyggnader. Rapporterna är publicerade av externa aktörer i samarbete med Svenska kyrkan.

Äldre kvinna tänder höga ljus längst fram i kyrkan.

Gemensamt ansvar

Genom att ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi kan Svenska kyrkan fortsätta sprida kristen tro och arbeta för en bättre värld även när medlemmarna blir färre och de ekonomiska resurserna mindre .

Porträtt av kyrkosekreterare Cristina Grenholm.

Många hänsyn att ta om en kyrka ska säljas

Sedan år 2000 har drygt 100 av Svenska kyrkans kyrkobyggnader sålts, totalt finns cirka 3400. Vilken typ av kyrkor är det som säljs, vem kan köpa och vilket ansvar har ägaren för att kyrkobyggnaden bevaras? Här svarar kyrkosekreterare Cristina Grenholm på några av de vanligaste frågorna om försäljning av kyrkor.

Flexibla kyrkorum

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men också vanliga gudstjänster, meditation, öppen förskola, seniorträffar, soppluncher, körsång, kaffe och konsert. Vilka förväntningar finns på kyrkorummet i dag och hur kommer det att användas om 50 år? I den digitala utställningen Flexibla kyrkorum visar vi exempel från olika delar av landet, på hur kyrkorummet kan inrymma mer än bara ett rum.