Intersektionalitet och Svenska kyrkan

Ett målat rött hjärta på en vit vägg.

Rättighetsbaserat arbetssätt – mänskliga rättigheter i praktiken

Svenska kyrkan möter dagligen människor i olika situationer och livsförutsättningar. Att arbeta rättighetsbaserat handlar om att stärka varje människas möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda genom delaktighet och egen inneboende förmåga.

Fördjupning om Rättighetsbaserat arbete i Svenska kyrkan

Mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete är breda och komplexa områden som kan vara svåra att överblicka. Därför har vi tagit fram fördjupningstext om mänskliga rättigheter och Svenska kyrkans arbete, för dig som vill läsa mer.

Istället för grön gubbe är det två gröna gubbar med ett hjärta emellan.

Metoder för rättighetsbaserat arbete

Svenska kyrkan arbetar på många olika sätt med att värna de mänskliga rättigheterna. På denna sida samlar vi löpande metoder som på olika sätt används i vårt rättighetsbaserade arbete. Använd dem gärna för diskussion, reflektion och inspiration i er egen verksamhet.