Person sitter ensam vid en vägg och gömmer ansiktet i armarna.
Foto: Wokandapix från Pixabay

Stöd i utsatta situationer

Svenska kyrkan kan stötta dig som befinner dig i en utsatt situation. Det kan till exempel handla om att du har självmordstankar, har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller upplever våld i en nära relation.

Solen lyser på ett fönster med fördragna gardiner.

Våld i nära relationer

Är ditt hem inte en trygg plats? Om du upplever fysiskt eller psykiskt våld, eller andra hotfulla situationer, kan du behöva akut hjälp eller få samtala med någon som hjälper dig vidare.

En skugga på en tegelvägg av någon som skriver på sin mobiltelefon.

Stöd efter sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner. De finns över hela landet.

Tankar om självmord

Livet är svårt och livet är sårbart. Ibland känns det meningslöst, mörkt och hopplöst – som att Gud har övergivit oss. Det kan väcka tankar på självmord.

En person med mobilen i knät har surfar in till sidan Jourhavande präst.

Stöd vid personliga kriser

När en situation känns övermäktig hjälper det att tala med någon. Det finns många som du kan prata med i Svenska kyrkan. Om du vill kan du träffa en präst eller diakon. Annars kan du chatta, mejla eller ringa till Jourhavande präst.

En man med prästkrage sitter hos en man som ligger i en sjukhussäng.

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, anhörig eller anställd finns Sjukhuskyrkan som stöd. Du behöver inte vara kristen för att besöka oss. Sjukhuskyrkan finns idag på 73 sjukhus i Sverige.

Interiör från en cell. En intern i gråaa kläder ses bakifrån.

Andlig vård i kriminalvården

Den som är intagen eller anställd inom kriminalvården och behöver någon att prata med kan få kontakt med fängelsepräst/pastor eller fängelsediakon.