Vita planterade blommor på en grav.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Att ansvara för en grav

En eller flera närstående brukar ta på sig ansvaret för en gravplats. De får ansvar för en så kallad gravrätt och de kallas för gravrättsinnehavare.

Det är huvudmannen för begravningsverksamheten som informerar om var det finns lediga gravplatser och som ställer gravplatsen till förfogande. Längre ner på sidan finns kontaktuppgifter till olika begravningshuvudmän. Du kan också läsa mer huvudmännens ansvar i begravningsverksamheten. 

Gravrätt – ett uppdrag med rättigheter och skyldigheter

Den som är antecknad som gravrättsinnehavare – gravrättsinnehavaren – har antingen full eller begränsad gravrätt beroende på vilket slags grav det är.

 • Full gravrätt: vanligen kistgravplats ellerurngravplats.
 • Begränsad gravrätt: askgravplats, kolumbarium.

För askgravlundar och minneslundar finns det ingen gravrättsinnehavare.

Full gravrätt medför större ansvar

Gravrättsinnehavare till gravplats med full gravrätt bestämmer

 • hur gravanordningen, till exempel gravstenen, ska se ut. Huvudmannen  har regler för och prövar om en gravanordning får sättas upp.
 • över gravplatsens utsmyckning.
 • vem som får gravsättas på gravplatsen.

I de flesta fall har gravrättsinnehavaren vid sin död också rätt att gravsättas i graven.

Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Om gravplatsen vanvårdas kan huvudmannen ta ifrån gravrättsinnehavaren gravrätten. Då går gravrätten tillbaka till huvudmannen.

Läs mer under rubriken Gravstenar – montering och kontroll.

Begränsad gravrätt medför mindre ansvar

Om du är gravrättsinnehavare till en gravplats med begränsad gravrätt bestämmer du vem som får gravsättas där. Du har däremot inte rätt att bestämma hur gravanordningen ska se ut eller hur gravplatsen ska utsmyckas och ordnas. Det beslutar huvudmannen om.

Gravbrevet innehåller viktiga uppgifter 

En gravrättsinnehavare får ett gravbrev som bland annat innehåller uppgifter om

 • vilken gravplats det gäller
 • vem som är gravrättsinnehavare
 • hur lång tid gravrätten gäller.

Ta hjälp med skötseln

Du som är gravrättsinnehavare har ofta möjlighet att få hjälp att sköta gravplatsen. Då tecknar du ett avtal om skötseln med exempelvis huvudmannen. Det betyder att huvudmannen sköter om gravplatsen i ditt ställe.

Gravstenar – montering och kontroll

En gravsten måste vara säkert monterad och får inte utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller anställda. Minst vart femte år kontrollerar därför huvudmannen gravstenarna på en gravplats.

Om en gravsten utgör en risk, blir gravrättsinnehavaren informerad om det. Gravrättsinnehavaren måste åtgärda gravstenen, eftersom det är hens egendom. Under tiden kan huvudmannen lägga gravstenen ned.

Det är viktigt att gravstenen monteras om, ifall det finns behov av det. Annars kan den bedömas som vanvårdad. Det kan bero på att stenen står med stöttor en längre tid eller att gravstenen ligger ned på ett ovårdat sätt.

Delat ansvar för gravstenen

Gravrättsinnehavaren, huvudmannen och gravstensfirman tar alla ett ansvar för gravstenen.

Gravrättsinnehavarens ansvar:

 • Gravstenen är korrekt monterad.

Huvudmannens ansvar:

 • Utföra kontroller så att kyrkogården är en säker plats att vistas på.
 • Godkänner gravrättsinnehavarens gravstensritning (visar hur gravstenen ska se ut) utifrån hur gravkvarteret är utformat. Gravstenen ska inte heller strida mot god gravkultur.

Gravstensfirmans ansvar:

 • Se till att stenen monteras säkert.

Kontakta de ansvariga om du är missnöjd

Om du som är gravrättsinnehavare är missnöjd med monteringen av en gravsten, kan du kontakta stenfirman. Om du är missnöjd med ett beslut om gravstenen, kan du kontakta begravningshuvudmannen eller överklaga beslutet hos länsstyrelsen.

 

Kontakt – begravningar

Om du har frågor om begravningar kan du kontakta begravningshuvudmannen. Det är den som ansvarar för begravningsverksamheten på en ort. I nästan hela landet är det Svenska kyrkans församlingar. Undantagen är Stockholms stad och Tranås kommun.

 

Kontakta din församling eller sök på nätet efter ”kyrkogårdsförvaltningen” på orten, till exempel i Göteborg, Malmö och Uppsala.

Kontakta Stockholms stad

Kontakta Tranås kommun

En kyrkogårdsarbetare sitter vid en grav och förbereder en urnsättning.

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamhet kallas det arbete som omfattar begravningsplatser med gravplatser, vissa transporter av stoft, samt kremering. 

Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.