Några konfirmander i vita kåpor jämför sina gympaskor.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vanliga frågor om konfirmation

Här hittar du svar på några vanliga frågor om konfirmation.

Mina föräldrar är inte med i Svenska kyrkan. Kan jag konfirmeras ändå? 

Ja, det går bra. Det enda som behövs är att du är döpt och är medlem i Svenska kyrkan (eller i en annan evangelisk-luthersk kyrka). Är du inte döpt innan du börjar kan du bli det under konfirmandtiden. Dina föräldrar blir i så fall tillfrågade först. 

Jag är inte döpt, men är medlem i Svenska kyrkan. Kan jag konfirmera mig?

Ja, du kan anmäla dig till konfirmation även om du inte är döpt. Innan det är dags för konfirmationsgudstjänst behöver du döpas. De som har hand om konfirmandtiden hjälper till med att ordna det. 

Det konfirmandläger jag vill åka på kostar pengar. Finns det något bidrag man kan söka?

Många församlingar erbjuder lägerbidrag för den som behöver det. Kontakta församlingen som har hand om lägret, så kan de ge dig svar. 

Den konfirmandgrupp jag vill vara med i finns i en annan församling. Går det? 

Ja, du kan välja att konfirmeras i vilken församling du vill. Det kostar inte heller något extra om du väljer en annan församling. 

Jag är 16 år och har kommit på att jag vill konfirmeras. Hur gör jag? 

Det finns ingen övre åldersgräns för konfirmation. Ta kontakt med församlingen och fråga vilka alternativ som finns för dig. 

Jag är orolig för hur det ska gå att sova borta på lägret. Vad ska jag göra? 

Alla ledare vill att konfirmationen ska bli bra och ge fina minnen. Berätta gärna för ledarna hur du känner, så kan de stötta och hjälpa till om det behövs. Du är inte ensam om att känna oro. Du och dina föräldrar kan också kontakta församlingen i förväg.

Jag har dyslexi och vill inte läsa högt eller göra något annat som får mig att känna mig dum. Vad ska jag göra?

Det är viktigt att konfirmationstiden blir bra för dig och att du känner dig trygg i gruppen. Ni ska tillsammans få testa och lära er om kristen tro, genom samtal, övningar och lekar. Berätta gärna för ledarna, eller be dina föräldrar göra det, om vad som inte fungerar så bra för dig. 

Jag vill konfirmeras tillsammans med mina kompisar, som är ett år äldre. Går det?

Det går att göra undantag från regeln att du ska vara 15 år det år du konfirmeras. Ta kontakt med din församling och berätta, så kan det gå att lösa.