Vad är vad i kyrkan?

Den här bilden visar den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige. En långhuskyrka med avrundat slut mot öster och torn i väster.  På den här sidan kan du lära dig mer om kyrkobyggnadens olika delar.

Illustration av en kyrkobyggnad med nummer som markerar olika delar.

Kyrkobyggnaden är en plats för gudstjänst, men rymmer genom arkitektur, utsmyckning och formspråk samtidigt en del av församlingens och landets historia. Den här bilden visar den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige. En långhuskyrka med avrundat slut mot öster och torn i väster.  

Av Svenska kyrkans runt 3380 kyrkobyggnader har majoriteten ungefär den här formen, men det finns andra kyrkotyper också, bland annat den runda centralkyrkan. Här kan du lära dig mer om kyrkobyggnadens olika delar.