Ett par personer lägger blommor på kistan vid en begravning
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Vett och etikett vid en begravning

Till begravningen samlas anhöriga, släkt och vänner för att visa sin sorg och respekt för den döda. Tillsammans ska vi ta hänsyn till den dödas och de närmast anhörigas önskemål.

Begravningsgudstjänster är öppna för alla

Alla gudstjänster i Svenska kyrkans lokaler är öppna för alla. Det betyder att ingen kan hindras från att delta i en begravningsgudstjänst. Är du tveksam om du ska gå, fråga de anhöriga. Tänk på att oftast är vi för försiktiga, för att vi inte vill störa. Många gånger vill man som anhörig att människor kommer.

Om de anhöriga vill begränsa antalet personer, brukar det ofta markeras genom att det till exempel står ”begravningen sker i kretsen av de närmast anhöriga” i begravningsannonsen.

Klädsel

Det vanligaste är att bära svarta eller mörka kläder, men om de anhöriga har andra önskemål om klädval framgår det ofta av dödsannonsen. Om du är osäker, hör av dig till de anhöriga eller begravningsentreprenören.

Var ute i god tid

Som begravningsgäst ska du komma till kyrkan i god tid. Minst tio minuter före utsatt tid bör du sitta på din plats.

Placering

Ibland kan de främsta bänkraderna vara reserverade för den dödas närmaste familj och släkt, men det finns ingen regel som säger att det alltid måste vara så. Tänk på att de som stod den döda nära ska få platser långt fram.

Stäng av mobilen

Alla mobiltelefoner ska vara avstängda.

Fotografering

Oftast fotograferar man inte under en begravning. Däremot kan man fotografera kistan eller urnan och blommorna före eller efter begravningen, om den avslutas i kyrkan. Även här gäller det att fråga begravningsbyrån eller anhöriga om man är osäker.

Fråga begravningsbyrån – de hjälper gärna till

Om de anhöriga har anlitat en begravningsbyrå, brukar byråns representant finnas på plats i kyrkan i god tid före begravningen. Om du har frågor eller funderingar kan du tala med den personen. Du kan också kontakta begravningsbyrån inför en begravning. De kan alltid svara på dina frågor eller hänvisa dig till någon anhörig.