Se människan-scenen på Bokmässan, med Eva Dahlgren i boksamtal.
Foto: Mikael Ringlander /Ikon

Kultur

Svenska kyrkan är en av samhällets största kulturaktörer. För många människor är kulturen en samtalspartner för att reflektera över existentiella frågor. I film, litteratur, sångtexter, konst, dans och teater finner vi både igenkänning och andra erfarenheter att spegla våga egna liv och dilemman i.

Konsten talar till oss både med ord och på andra sätt. Vår värld vidgas och gör oss mindre ensamma. Men kultur ger inte bara kunskap och insikt, utan också kraft och energi till motstånd, förändring och förnyelse.

Svenska kyrkan är en av Sveriges största kulturaktörer. Det grundar sig på viljan att bidra till dialog kring tro och livstolkning. Därför finns Svenska kyrkan i hela landet i form av ett rikt lokalt kulturliv med kör- och konsertverksamhet, konstutställningar, teater, filmvisningar och författarbesök. Du kan vara delaktig oavsett vilken förkunskap du har och arrangemangen är ofta kostnadsfria. 

Mötesplatser och samarbeten 

Församlingarna är mötesplatser för såväl amatörer som professionella, med olika bakgrund och genrer. Svenska kyrkan är också en efterfrågad samarbetspartner och en erkänd kulturaktör.

Svenska kyrkan finns även med som en viktig aktör på Bokmässan, delar ut filmpriser vid filmfestivaler samt kulturstipendier för att främja konstnärligt skapande med existentiell relevans. Därutöver finns det också en dialog med övrigt kulturliv och myndigheter.

Det finns en ömsesidig växelverkan mellan lokalt församlingsförankrad verksamhet över hela landet och det som Svenska kyrkan gör på nationell nivå. 

En grupp åhörare lyssnar till samtalet framme på scenen.

Se människan på Bokmässan

Varje år deltar Svenska kyrkan på Bokmässan i Göteborg under namnet Se människan. Här hålls ett sjuttiotal författarsamtal om livsfrågor, tro, och vad det egentligen innebär att vara människa. Medverkar gör både skönlitterära författare och författare till böcker om exempelvis samhälle, miljö, demokrati och rättvisefrågor.

Vinnaren av ungdomsfilmpriset 2023: Bullets, i regi av Peter Pontikis.

Film i Svenska kyrkan

För att uppmuntra filmproduktion med fördjupad existentiell tematik delar Svenska kyrkan ut filmpriser vid Göteborgs filmfestival, BUFF Barn- och ungdomsfilmfestival samt Bergmanveckan. Genom det ekumeniska nätverket Interfilm deltar Svenska kyrkan i ett internationellt arbete kring kyrka och film.

Vid ett bord i Gamla stans bokhandel sitter Kulturminister Amanda Lind och ärkebiskop Antje Jackelén.

Dialog med kulturlivet

Svenska kyrkan deltar i en kulturpolitisk dialog med både myndigheter, kulturdepartement och kulturlivet, däribland den ideella kultursektorn. Vi finns med som remissinstans men också som arrangör av seminarier vid exempelvis Folk och kultur, en mötesplats om konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.

Två kvinnor dansar med händerna uppsträckta i ett stort rum.

Svenska kyrkans kulturstipendier

Varje år delas sammanlagt 500 000 kronor ut till projekt om livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv. Kulturarbetare inom alla konstformer kan söka.

Svenska kyrkans bidrag till kultur och kulturarv värderas till miljarder

Rapporten Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag till kultur och kulturarv gjordes 2020 av det oberoende analysföretaget Ramböll. I den beräknades det årliga värdet av kyrkans kulturgärningar till 5 miljarder kronor. 2,3 miljarder är kyrkans direkta bidrag till kultur och kulturarv och till det kommer 2,7 miljarder i indirekta effekter.

Ta del av rapporten Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag till kultur och kulturarv (pdf, 6MB)
Sammanfattning av rapporten (pdf)

Nyheter inom kulturområdet

De får Svenska kyrkans kulturstipendium 2023

Publicerad:

Årets mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendier har utsetts. Fem projekt får dela på stipendiesumman 500 000 kronor.

Biskop Andreas till Scenkonstbiennalen

Publicerad:

För första gången deltar Svenska kyrkan i Scenkonstbiennalen som i år firar 30 år och hålls i Stockholm. Samtalet med biskop Andreas är öppet för allmänheten.

Svenska kyrkan på Folk och Kultur 2023

Publicerad:

På Folk och Kultur 2023, en mötesplats där konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen står i fokus, arrangerade Svenska kyrkan två seminarier.

Orgeln – musikaliska strövtåg

Musikdokumentär i samverkan med Svenska kyrkan om orgelns betydelse idag och genom historien.