Meny

Bokmässan och Se människan

Varje år medverkar Svenska kyrkan på Bokmässan i Göteborg med programmet Se människan. Nästa bokmässa äger rum 24-27 september 2020. Sydafrika är årets temaland, och övriga teman är Läs! Läs! Läs! och Digital kultur.

Se människan är vårt största publika evenemang

Se människan är ett samlingsnamn för Svenska kyrkans arbete med kultur, media och livsfrågor. Vi arbetar utifrån övertygelsen att Gud möter människan på många sätt.

Se människan vill stimulera till möten mellan kyrkan och det allmänna kulturlivet, och lyfta fram frågor om människosyn, livsfrågor och tro. Svenska kyrkan arrangerar många stora seminarier och har över 70 scenprogram under Bokmässan. Dessutom arrangerar vi en rad kulturarrangemang runt om i kyrkor och församlingshem i Göteborg.

Nyheter om Se människan