Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån

Nämndens uppdrag är att fastställa arvoden och ersättningar. Både för kyrkomötets ledamöter och för ledamöter och ersättare i organ som har utsetts av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån (Arvodesnämnden) består av fem ledamöter, varav en ordförande.

Ledamöter:

Thomas Söderberg, ordförande

Leni Björklund

Anna Lundblad

Gunnar Thorbert