Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån

Nämndens uppdrag är att fastställa arvoden och ersättningar. Både för kyrkomötets ledamöter och för ledamöter och ersättare i organ som har utsetts av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån (Arvodesnämnden) består av fem ledamöter, varav en ordförande.

Ledamöter:

Thomas Söderberg, ordförande

Leni Björklund

Anna Lundblad

Gunnar Sibbmark

Gunnar Thorbert