Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kristi himmelsfärd

På Kristi himmelsfärds dag lämnade Jesus jorden. Det var 40 dagar efter att han hade uppstått från döden. Men innan Jesus lämnade jorden, lovade han att alltid finnas närvarande hos oss människor.

Efter att Jesus uppstår på påskdagen visar han sig för lärjungarna och är tillsammans med dem. Men efter 40 dagar lämnar han jorden. Jesus har innan dess gett lärjungarna i uppgift att berätta för världen om vad de har varit med om.  

Dagen då Jesus lämnar jorden kallas Kristi himmelsfärds dag. Dagen kallas ibland lite skämtsamt för Kristi flygare. Jesus flyger egentligen inte bort, men det här är dagen då han återvänder till himlen. 

Jesus sänder en hjälpare till människorna 

Innan Jesus lämnade jorden lovade han att sända en Hjälpare. Hjälparen är den heliga Anden som kom till lärjungarna på pingstdagen. Den heliga Anden är fortfarande kvar hos oss människor och hjälper oss i våra liv.

När vi döps får vi ett löfte om att Den heliga Anden är med oss i våra liv.

Pingsten, som vi firar tio dagar efter Kristi himmelsfärd, är Den heliga Andens högtid.

Påskris med fjädrar i turkos, gult och orange.

Påskdagen – Jesus har uppstått

När en grupp kvinnor kommer till Jesus grav är stenen bortrullad och hans kropp är inte där. Jesus har uppstått från döden.

Fönsterglasmålning av en vit duva mot gul bakgrund.

Pingst

Pingsten är den heliga Andens högtid. En högtid där vi blir påminda om att Gud finns både mitt bland oss och inom oss. Den heliga Anden är Guds osynliga närvaro.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

En tid med starka intryck för lärjungarna

För lärjungarna var tiden mellan påsken och Kristi himmelsfärd förmodligen fylld av starka intryck. Först hade det historiska hänt, att Jesus uppstod från döden. Sedan fick de i uppdrag att gå ut i världen och berätta om Jesus. 

Men Bibelns evangelier berättar inte mycket om vad Jesus gjorde under dessa veckor. Det vi får veta är att Jesus visar sig vid flera tillfällen för sina lärjungar. Några av hans ord är också nedskrivna, bland annat i talet där han sänder ut sina lärjungar.

Påskljuset

Vid påsktidens slut, ofta på Kristi himmelsfärds dag, flyttas det stora påskljuset till dopfunten inne i våra kyrkor.

Sedan tänds det vid gudstjänster och i samband med dop, för att visa det nära förbundet mellan uppståndelse och dop. Och att vi blir en del av det eviga livet genom dopet. Påskljuset kan också tändas i samband med vigsel och begravning.

Fira Kristi himmelsfärd med gökotta och gudstjänst utomhus 

Kristi himmelsfärds dag firas ofta med gudstjänst ute i naturen. På morgonen kan man fira en så kallad gökotta – en tidig morgongudstjänst på en vacker plats. Efteråt blir det förstås kaffe. 

Sök församling

Här kan du se vilken församling du tillhör genom att skriva in din folkbokföringsadress.

bildpuff kalender

Kalendern

Vad händer i Svenska kyrkan? Vår gemensamma kalender visar aktiviteter och verksamhet runt om i landet.