Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kristi himmelsfärd

På Kristi himmelsfärds dag lämnade Jesus jorden. Det var 40 dagar efter att han hade uppstått från döden. Innan Jesus lämnade jorden, lovade han att alltid finnas närvarande hos oss människor.

Efter att Jesus uppstår på påskdagen visar han sig för lärjungarna och är tillsammans med dem. Men efter 40 dagar lämnar han jorden. Jesus har innan dess gett lärjungarna i uppgift att berätta för världen om vad de har varit med om.  
 
Dagen då Jesus lämnar jorden kallas Kristi himmelsfärds dag. Dagen kallas ibland lite skämtsamt för Kristi flygare. Jesus flyger egentligen inte bort, men det här är dagen då han återvänder till himlen. 

Innan Jesus lämnade jorden lovade han att sända en Hjälpare. Hjälparen är den heliga Anden som kom till lärjungarna på pingstdagen. Den Anden får vi i dopet, att hämta kraft ifrån. Den heliga Anden är fortfarande kvar hos oss människor och hjälper oss i våra liv.

Pingsten, som vi firar tio dagar efter Kristi himmelsfärd, är den heliga Andens högtid. 

Soluppgång i fjärran. En kvist i förgrunden.

Stilla veckan och påsk

Stilla veckan och påsk rymmer ett drama med vänners svek, maktens grymhet och Guds ingripande. Händelserna förändrade livsvillkoren för all framtid.

Fönsterglasmålning av en vit duva mot gul bakgrund.

Pingst

Pingsten är den heliga Andens högtid. En högtid där vi blir påminda om att Gud finns både mitt bland oss och inom oss. Den heliga Anden är Guds osynliga närvaro.

Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.

Lukasevangeliet 24:48-49

En tid med starka intryck för lärjungarna

För lärjungarna var tiden mellan påsken och Kristi himmelsfärd förmodligen fylld av starka intryck. Först hade det historiska hänt, att Jesus uppstod från döden. Sedan fick de i uppdrag att gå ut i världen och berätta om Jesus. 

Men Bibelns evangelier berättar inte mycket om vad Jesus gjorde under dessa veckor. Det vi får veta är att Jesus visar sig vid flera tillfällen för sina lärjungar. Några av hans ord är också nedskrivna, bland annat i talet där han sänder ut sina lärjungar.

Påskljuset

Vid påsktidens slut, ofta på Kristi himmelsfärds dag, flyttas det stora påskljuset till dopfunten.

Sedan tänds det vid gudstjänster och i samband med dop, för att visa det nära förbundet mellan uppståndelse och dop. Och att vi blir en del av det eviga livet genom dopet. Påskljuset kan också tändas i samband med vigsel och begravning.

Bibeltexter på Kristi himmelsfärds dag

Påskljuset vid altaret som varit tänt sedan påskdagen symboliserar hur Jesus kroppsligt fanns hos oss efter uppståndelsen. På Kristi himmelsfärds dag steg Jesus upp till himlen och lämnade tillvaron på jorden. Påskljuset flyttas nu till dopfunten där det får symbolisera hur vi människor får del av det eviga livet genom vårt dop.

Fira Kristi himmelsfärd med gökotta och gudstjänst utomhus 

Kristi himmelsfärds dag firas ofta med gudstjänst ute i naturen. På morgonen kan man fira en så kallad gökotta – en tidig morgongudstjänst på en vacker plats. Efteråt blir det förstås kaffe. Hör med din församling vilken verksamhet de erbjuder. 

Nederluleå kyrka

Sök församling

Här kan du se vilken församling du tillhör genom att skriva in din folkbokföringsadress.

bildpuff kalender

Kalendern

Vad händer i Svenska kyrkan? Vår gemensamma kalender visar aktiviteter och verksamhet runt om i landet.