Kyrkfönster föreställande Jesus
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kristi himmelsfärd

På Kristi himmelsfärds dag lämnade Jesus jorden. Det var 40 dagar efter att han hade uppstått från döden. Innan Jesus lämnade jorden, lovade han att alltid finnas närvarande hos oss människor.

Efter att Jesus uppstår på påskdagen visar han sig för lärjungarna och är tillsammans med dem. Men efter 40 dagar lämnar han jorden. Jesus har innan dess gett lärjungarna i uppgift att berätta för världen om vad de har varit med om. 

När Jesus lämnade jorden fanns han ändå kvar nära oss människor. Vi fick den heliga Anden att hämta kraft ifrån. Den heliga Anden är fortfarande kvar hos oss människor och hjälper oss i våra liv.

Pingsten, som vi firar tio dagar efter Kristi himmelsfärd är den heliga Andens högtid.

Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.

Lukasevangeliet 24:48-49

Fira Kristi himmelsfärd i naturen

Kristi Himmelsfärds dag firas ofta med gudstjänst ute i naturen. På morgonen kan man fira en så kallad gökotta, det är en tidig morgongudstjänst på en vacker plats. Efteråt blir det förstås kaffe.

På Kristi himmelsfärds dag släcks det stora påskljuset i kyrkan. Påskljuset var en symbol för att Jesus kroppsligen fanns kvar på jorden en tid efter uppståndelsen. Det tändes vid påsk för att fira att Jesus uppstått och nu släcks det som en symbol för att Jesus kropp lämnar jorden.

Men efter att ljuset släckts flyttas ljuset till dopfunten. Där tänds det i samband med dop, för att visa det nära förbundet mellan uppståndelse och dop. Och att vi blir en del av det eviga livet genom dopet.

En tid med starka intryck för lärjungarna

För lärjungarna var tiden mellan påsken och Kristi himmelsfärd förmodligen fylld av starka intryck. Först hade det historiska hänt, att Jesus uppstod från döden. Sedan fick de i uppdrag att gå ut i världen och berätta om Jesus. 

Men Bibelns evangelier berättar inte mycket om vad Jesus gjorde under dessa veckor. Det vi får veta är att Jesus visar sig vid flera tillfällen för sina lärjungar. Några av hans ord är också nedskrivna, bland annat i talet där han sänder ut sina lärjungar.