En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Församlingsråd och kyrkoråd

De flesta av Svenska kyrkans församlingar ingår i pastorat, men inte alla. Hur församlingarna styrs beror på om de är med i pastorat eller inte.

Församlingar som ingår i pastorat har ett församlingsråd som fungerar som en styrelse. Det är pastoratets kyrkofullmäktige som utser församlingsrådet.

Tillsammans med kyrkoherden har församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. En kyrkoherde är den person som leder all den verksamhet och de församlingar som finns inom pastoratet.

En församling som inte ingår i något pastorat har istället för ett församlingsråd ett kyrkoråd. Kyrkorådet är då församlingens styrelse och även där tillsammans med en kyrkoherde ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen. 

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Församlingen – kyrkan nära dig

Vill du dela gemenskapen i en församling? Kanske sjunga i en kör, fira gudstjänst eller låta barnen delta i en verksamhet? Då hoppas din församling på dig!