En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Församlingsråd och kyrkoråd

De flesta av Svenska kyrkans församlingar ingår i pastorat, men inte alla. Hur församlingarna styrs beror på om de är med i pastorat eller inte.

Församlingar som ingår i pastorat har ett församlingsråd som fungerar som en styrelse. Det är pastoratets kyrkofullmäktige som utser församlingsrådet.

Församlingsrådet ska fullgöra det uppgifter som kyrkoordningen, församlingsinstruktionen och kyrkorådet anger. En församling som inte ingår i något pastorat har ett kyrkoråd. Kyrkorådet är då församlingens styrelse och har omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. En kyrkoherde är den person som leder all verksamhet och de församlingar som finns inom pastoratet. Kyrkoherden är ledamot i församlingsråd och/eller kyrkoråd och ansvarar för tillsyn för all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Församlingen – kyrkan nära dig

Vill du dela gemenskapen i en församling? Du kan till exempel sjunga i en kör, fira gudstjänst eller låta barnen delta i en verksamhet.