En person sitter och bläddrar i en bibel.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dagens bibelord

På den här sidan kan du varje dag läsa ett nytt bibelord.

En tonårsflicka sitter lutad mot en stenmur och läser ur en turkos bibel.

Kända bibelord

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem." (Den gyllene regeln, Matt 7:12.)

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

En person sitter i en kyrkbänk med en bibel i knät.

Bibeln

I Bibeln möter vi en skatt av berättelser, lyrik och framtidsspaningar som tillsammans är själva grunden för kristen tro och tradition. Bibeln visar vem Gud är och hur Gud handlar i historien och i våra liv. I alla tider har Bibeln också inspirerat till litteratur, musik och konst.