Dopfunten används under ett dop.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Drop-in-dop

Ett drop-in-dop behöver du inte planera för eller boka i förväg. Det passar för dop av barn, ungdomar och vuxna.

Flera församlingar erbjuder möjligheten till drop-in-dop. Även drop-in-dopet är personligt och det passar oavsett hur gammal den som ska döpas är.  
 
Du behöver inte göra någon anmälan om dop till församlingen i förväg. Församlingen står för präst, musik och lokal.  

Ta med legitimation  

Det är bara några saker du behöver tänka på i förväg. Om den som ska döpas är under 18 år behöver du uppge barnets personnummer och ta med 

  • undertecknat samtycke från vårdnadshavare som inte är med vid dopet  
  • samtliga vårdnadshavares legitimation.  

Den som vill döpas som vuxen ska ta med sin legitimation. 

Om ni inte är folkbokförda i Sverige, eller saknar personnummer, bör ni tala med prästen i förväg.

Samtala med prästen 

Före varje dop hålls ett dopsamtal med prästen, där även faddrar kan vara med.  
 
Det finns inget krav på dopklänning eller dopdräkt utan det går lika bra att bli döpt i vanliga kläder.  

Liksom vid andra dop kostar inte ett drop-in-dop någonting. 

Hitta din församling

Vi erkänner dop i alla kristna samfund

Svenska kyrkan erkänner varje dop, oavsett i vilken kristen tradition det har ägt rum. 

Den som döps tillhör den världsvida kyrkan och dopet sker i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn i alla kristna kyrkor. I dopet sägs inte något om just det trossamfund som dopet sker i.

Det behövs inget nytt dop för den som redan är döpt

Om någon redan är döpt i den treenige gudens namn, i rent vatten, kan personen därför bli medlem i Svenska kyrkan genom att kontakta församlingen och tala om att man vill bli medlem. Det behövs alltså inget nytt dop.