Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Fasta

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan handlar om att få tid för eftertanke och bön, och tid för att komma närmare Gud. Fastan kan få vara en tid i livet då vi stannar upp.

Under en fasta avstår du från något

Att fasta behöver inte betyda att du avstår från att äta. En kristen fasta kan lika gärna vara att avstå från tv-tittande, godis, alkohol, kött, Facebook eller något annat.

En kristen fasta kan också handla om att avstå från något för att spara pengar. Pengarna kan sedan gå till någon som behöver dem bättre än du gör.

Årets största fastetid är före påsk

Årets största fasta i kristendomen är tiden före påsk. Den börjar 40 dagar före påsk och avslutas på påskafton. På söndagarna bryts fastan. Det är fortfarande fastetid, men söndagarna får innehålla det man väljer bort under övriga fastan.

Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv.

Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok.  Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas

(Ur Bibeln, Jesaja 58: 6 – 8) 

Påsken firas den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. Därför infaller påsken och fastan på olika datum varje år.

2019 börjar fastetiden den 6 mars och avslutas med påskafton 20 april.

Fastlagen

Fastlagen är tre festdagar i rad som infaller alldeles före fastan. Fastlagen börjar med fastlagssöndag och avslutas med fettisdagen. 2019 infaller fastlagssöndagen 3 mars och fettisdagen 5 mars. Läs mer om fastlagssöndagen och fettisdagen.

Askonsdagen

Fastan börjar på askonsdagen och i många kyrkor firas askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard. 2019 är det askonsdag 6 mars.

Flera fastedagar i kristendomen 

Fastan före påsk är den största. Men det finns flera olika fastedagar inom kristendomen. I en del kristna traditioner fastar man på onsdagar och fredagar. På onsdagar för att Jesus förråddes av Judas på just den veckodagen och på fredagar för att Jesus korsfästes då. Advent är en annan fastetid.

Fastans färger är blå och lila

Under fastan före påsk är färgerna i kyrkan blå eller lila, till exempel på prästens kläder och på altaret. Den lila eller blå färgen står för fasta och bot, det vill säga att ångra sig och erkänna sina fel, få Guds förlåtelse och gottgöra de fel vi gjort.