Prata med oss

Fasta

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan handlar om att du ska få tid för eftertanke och bön, och tid för att komma närmare Gud. Fastan kan få vara en tid i livet då vi stannar upp.


Om du fastar behöver det inte betyda att du inte äter. En kristen fasta kan vara att avstå från till exempel tv-tittande, godis, alkohol, kött, Facebook eller något annat.

En kristen fasta kan också handla om att avstå från något för att spara pengar. De pengar du inte använder kan sen gå till någon som behöver dem bättre än du gör.

Fastetiden före påsk

Årets största fasta i kristendomen är tiden före påsk. Den börjar 40 dagar före påsk och avslutas på påskafton. På söndagarna bryts fastan. Det är fortfarande fastetid men söndagarna får innehålla det man väljer bort under övriga fastan. 

Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv.

Påsken firas den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. Därför infaller påsken och fastan på olika datum varje år. 

"Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok.  Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas

(Ur Bibeln, Jesaja 58: 6 – 8) 

2017 börjar fastetiden den 1 mars och avslutas med påskafton den 15 april.  

Fastlagen

Fastlagen är tre festdagar som infaller före fastan. Fastlagen börjar med fastlagssöndag och avslutas med fettisdagen. 2017 infaller fastlagssöndagen den 26 februari och fettisdagen den 28 februari. Läs mer om fastlagssöndagen och fettisdagen.

Askonsdagen

Fastan börjar på askonsdagen och i många kyrkor firas askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard. 2017 är det askonsdag den 1 mars. 

Fastedagar i kristendomen 

Fastan före påsk är den största. Men det finns flera olika fastedagar inom kristendomen. I en del kristna traditioner fastar man på onsdagar och fredagar. På onsdagar för att Jesus förråddes av Judas på just den dagen och på  fredagar för att Jesus korsfästes då.   Advent är en annan fastetid.   

Fastans färger

Under fastan är färgerna i kyrkan blå eller lila, till exempel på prästens kläder och på altaret. Den lila eller blå färgen står för fasta och bot, det vill säga att ångra sig och erkänna sina fel, få Guds förlåtelse och gottgöra de fel vi gjort.     

Läs mer om vad färgerna i kyrkan betyder