En person står på en stor sten och ser ut över vidderna, mitt i ett snölandskap.
Foto: Pixabay

Fastan

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.

Årets största fastetid är före påsk

Årets största fasta i kristendomen börjar på askonsdagen, knappt sju veckor före påsk, i år den 14 februari. Fastan avslutas på påskafton. Fastan är 40 dagar och den bryts varje söndag. Det är fortfarande fastetid, men söndagarna får innehålla det man väljer bort under övriga fastan.

Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv.

Under en fasta avstår du från något

Att fasta behöver inte betyda att du avstår från att äta. En kristen fasta kan lika gärna vara att avstå från tv-tittande, godis, alkohol, kött, eller något annat.

Nu, säger Herren, skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta, under fasta, gråt och klagan.

Bibeln, Joel 2:12

En kristen fasta kan också handla om att avstå från något för att spara pengar. Pengarna kan sedan gå till någon som behöver dem bättre än du gör.

Fastan inleds alltid på en onsdag, men inte på samma datum varje år. Det är när påskdagen infaller som styr när fastan inleds. Och påskdagen firas den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen.

Tre dagars fest före fastan 

Den långa fastetiden föregås av tre festdagar, som kallas fastlagen. Fastlagen börjar med fastlagssöndagen och avslutas med fettisdagen

Askonsdagen inleder fastan

Fastan börjar på askonsdagen och i många kyrkor firas askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard. 

Fastan avslutas med stilla veckan

Den sista veckan i fastan kallas för stilla veckan, eller passionsveckan. På söndagen har vi palmsöndagen och i slutet av veckan är det skärtorsdag och långfredag.

Fastans färger är blå eller lila

Under fastan före påsk är färgerna i kyrkan blå eller lila. Det syns till exempel på prästens kläder och på altaret. Den lila eller blå färgen står för fasta och bot, det vill säga att ångra sig och erkänna sina fel, få Guds förlåtelse och gottgöra de fel vi gjort. 

Flera fastedagar i kristendomen 

Fastan före påsk är den största fastan. Men det finns flera olika fastedagar inom kristendomen. I en del kristna traditioner fastar man på onsdagar och fredagar. Advent är en annan fastetid.

Be en bön, tänd ett ljus

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För dig själv eller för någon annan.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Dela lika och rädda liv

Var tionde människa i världen saknar sitt dagliga bröd trots att det finns tillräckligt med resurser för att alla ska kunna äta sig mätta. Du kan vara med och förändra det.

Läs mer och ge en gåva