Prata med oss

Till innehållet

Askonsdag

Fastan börjar på askonsdagen och pågår ända fram till påskafton.


Efter tre dagar av fest och förberedelser som avslutas på fettisdagen börjar fastan före påsk på askonsdagen. I många kyrkor firas askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard. Askonsdagen har fått sitt namn efter en gammal kristen sedvänja att strö aska på de som kom och lyfte fram sina synder. De fick lämna kyrkan för att sedan få förlåtelse och komma tillbaka till kyrkan på skärtorsdagen.

Idag ger prästen ibland de gudstjänstdeltagare som vill ett kors av aska i pannan på askonsdagsmässan. Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv.

2017 är det askonsdag den 1 mars.