Person som sitter ner och skriver med en penna i ett block.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Studera teologi, ekumenik och religionsmöte utomlands

Studerar du teologi, ekumenik eller religionsmöte och vill vidga dina vyer? Svenska kyrkan samarbetar med teologiska institutioner runt om i världen där du är välkommen att studera. Här tipsar vi om bra utbildningar.

Många globala och existentiella frågor ser likadana ut världen över, men sättet att reflektera och bearbeta teologiskt kan vara mycket annorlunda.

Svenska kyrkan har en nära relation till flera kyrkor och teologiska institutioner i Mellanöstern, Afrika och Asien. Dessa institutioner har ofta mycket bra utbildningar och intressanta teologiska program som kan ge nya perspektiv och en möjlighet att lära känna andra kyrkor som verkar i en helt annan miljö.

Generellt är dessa institutioners utbildningar nära knutna till församlingslivet och det finns också en församlingsgemenskap på institutionerna.

Ekonomi och stipendier

Svenska kyrkan på nationell nivå har inga stipendier för teologiska studier i Afrika, Asien och Mellanöstern, men tala med studierektorn vid din institution. Du betalar en kursavgift men levnadsomkostnaderna är ofta låga vid instituten. 

Svenska kyrkans kyrkostyrelse har stipendier för studier i ekumenik vid institut i Schweiz och Frankrike, och för studier i religionsdialog i Hongkong. 

Sveriges Kristna Råd och Lunds missionssällskap har också stipendier för studier i ekumenik. 

Utbildningsinstitut i Mellanöstern

Near East School of Theology, NEST, Beirut, Libanon
Ekumeniskt seminarium som utbildar pastorer och andra medarbetare från Mellanösterns protestantiska kyrkor. Studenter från andra kyrkor och andra delar av världen är också välkomna.

Kyrkan har gamla rötter i Libanon och man studerar teologi mot bakgrund av kontexten i Mellanöstern. Att lära känna de ortodoxa kyrkorna och islam är viktiga ämnen. 

Här finns ett särskilt program för studenter från andra länder som vill studera kyrkorna i Mellanöstern, islam och arabiska. 

Utbildningsinstitut i Afrika

Svenska kyrkan har från början stöttat den teologiska utbildningen i Sydafrika och har haft många lärare som varit med och utbildat den lutherska kyrkans präster. 

University of KwaZulu Natal, Pieter Maritzburg, Sydafrika
Detta statliga universitet har en teologisk fakultet som är insatt i ett så kallat ekumeniskt kluster med flera kyrkliga institutioner.

Det är ett aktivt flöde mellan de vetenskapliga teologiska studierna och de dynamiska projekt som arbetar med att teologisk bearbeta frågor som rasism, hiv och aids, fattigdom, demokrati, genus, sexualitet, miljö med mera.

Institutionen School Of  Religion And Theology, SORAT,  är den ledande teologiska institutionen i södra Afrika. Det är en institution som är radikal i betydelsen att man går till rötterna både i den kristna tron och i samhället och utmanar församlingarna likaväl som makthavare i samhället. 

I nära anslutning ligger Lutheran Theological Institute, LTI, där de lutherska kyrkorna ger olika utbildningar för blivande kyrkoarbetare och där det också finns bostäder och ett gemensamt andaktsliv i kapellet.

University of Western Cape, Kapstaden, Sydafrika
Den teologiska utbildningen riktar sig både till blivande präster och pastorer i olika kyrkor och samfund samt till andra som vill få en grund för ledarskap i olika samhällsfunktioner. En viktig inriktning är etik med inriktning på arbete med moralfrågor i samhället och religionens roll i dessa.

Teologin är placerad i Faculty of Arts för att hålla samman utbildningarna och därmed berika teologin. 

Stellenbosch University, Stellenbosch, Sydafrika
Några mil från Kapstaden, i det gamla ”vita” området, finns Stellenbosch University, ett av Sydafrikas äldre universitet. Här möts verkligen det gamla och nya Sydafrika och universitet spelar en viktig roll i integrationsfrågor och genom att vara med och utbilda ledare. 

Tumaini University Makumira, Tanzania
Universitet är en del av the Lutheran University of Tanzania. Tumaini betyder "hopp" på Swahili. Fakulteten är den äldsta institutionen av Tumaini University, och ger högre teologisk utbildning för präster och andra kyrkliga ledare inom den Lutherska kyrkan. Studenter från hela världen kommer till universitetet för längre eller kortare kurser.

Ethiopian Graduate School of Theology, EGST, Addis Ababa, Etiopien
Utbildningen är den enda teologiska utbildningen på masternivå på Afrikas horn.  Den fokuserar särskilt på utbildning när det gäller teologisk bearbetning av hiv-frågor och ledarskap. Den drivs ekumeniskt och samarbetar nära med den teologiska utbildningen hos Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY),

Kyrkorna i Etiopien växer fort och att studera här innebär också att få inblick i karismatiska snabbväxande kyrkor. Här finns också möjlighet att lära känna den etiopisk-ortodoxa kyrkan.  

Utbildningsinstitut i Asien

Gurukul Lutheran Theological College and Research Institute, Chennai, Indien
Gurukul har idag en ekumenisk inriktning. Skolan utbildar studenter för framtida arbete i kyrkorna och vill inspirera till att utveckla en praktisk teologi som verkar för de mest utsatta i samhället.

Här finns stora möjligheter att fördjupa sig i ämnen som genusstudier, dalit teologi, mänsklig utveckling, kommunikation, mission, ekumenik och dialog, grön teologi samt religion och vetenskap. 

Studenterna ingår i en gemenskap och studierna varvas med praktik i församlingar och i särskilda projekt.

Tamilnadu Theological Seminary, TTS, Madurai, Indien
Denna ekumeniska institution utbildar blivande kyrkoarbetare i teologi där teologin inkultureras i det tamilska samhället. Utbildningen bedrivs på tamil, men masternivån är på engelska.

Studenterna är aktiva i olika projekt i samhället. Under en termin bor de i ett slumområde samtidigt som de studerar på seminariet. Institutionen har en särskild avdelning för dalitteologi och ämnet social analys. Religionsdialog är en självklar del av studierna. 

United Theological College, Bangalore, Indien
Denna ekumeniska institution har fokus på ekumenik, bibelvetenskap, kunskap om vårt sociala sammanhang och religionsmöte. Institutionen har också utbildning i genusfrågor.

Henry Martyn Institute, Hyderabad, Indien
Denna ekumeniska institution bedriver forskning, interreligiös dialog och konfliktlösningsarbete. Man utbildar för att kunna hantera möten mellan människor av olika kulturell och religiös bakgrund. Detta görs genom olika sorters kurser, på både gräsrotsnivå och akademisk  nivå,  till exempel i fredsbyggande, interreligiösa relationer och islam. Institutet har ett interreligiöst andaktsliv.  Här finns sommarkurser och möjlighet att vara volontär.

Lutheran Theological Seminary, LTS, Hongkong
Seminariet erbjuder högskoleutbildning upp till doktorsexamen. Ungefär två tredjedel av studenterna kommer från Hongkong. Övriga studerande kommer från främst Asien men också Europa, Afrika och Amerika. 

På seminariet finns en blandning av kinesiska, sydostasiatiska och västliga traditioner och kulturer. Seminariet samverkar med Tao Fong Shan Christian Centre, Hongkong. Här kan man studera religionsdialog med stipendium från Svenska kyrkan.