Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stipendier för studier i ekumenik och religionsdialog

Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper i ekumenik eller religionsdialog? Svenska kyrkan erbjuder internationella stipendier. Vi tipsar också om ekumeniska kontakter runt om i världen.

Studera ekumenik

Ekumenik är de kristna kyrkornas arbete för enhet och gemenskap. Genom stipendierna vill Svenska kyrkan öka kompetensen, teoretiskt och praktiskt, inom Svenska kyrkan.

Stipendierna vänder sig till personer som är aktiva inom Svenska kyrkan. Stipendierna gäller främst för studier vid två institut i Schweiz och Frankrike. Men det går också att söka stipendium för ekumeniska studier vid Svenska kyrkans stiftsgårdar eller till andra ekumeniska sammankomster som konferenser eller retreat.

Det ekumeniska institutet i Bossey Schweiz. Bild: Kristin Molander

Ecumenical Institute at Bossey i Schweiz erbjuder längre och kortare utbildningar. För den så kallade Graduate School – en termins studier  – är sista ansökningsdag den 30 november. För övriga kurser går ansökningstiden ut två månader före kursstart. För fullständigt kursprogram, se Bosseys webbplats. Kurserna ger poäng till dig som studerar.

International Ecumenical Seminar vid institutet i Strasbourg anordnar varje sommar en veckas seminarium. Sök stipendium under våren. 

Du som söker ska ha grundläggande kunskaper både om Svenska kyrkan och om ekumenik. 

Mer information och ansökan

Kontakta Adriana Gastellú Camp, handläggare för ekumenik.
Telefon: 018-16 98 96 

Du kan också söka stipendier till ekumeniska utbildningar genom Sveriges Kristna Råd och Lunds Missionssällskap eller de stipendier som beskrivs längre ner på denna sida. 

Studera religionsdialog

Tao Fung Shan Christian Center i Hongkong är ett studie- och retreatcenter med fokus på religionsmöten, kontextuell andlighet, konst och kulturutbyten. Svenska kyrkan utlyser ett stipendium per år för studier under ca 6-8 veckor under hösten.

I mötet med andra, utmanas man till att vara ambassadör för sin egen tradition, liksom man också tvingas till klarare och djupare självinsikt och kritisk självreflektion.

Maria Jönsson som studerat religionsdialog i Hongkong

Som stipendiat lägger du upp studierna tillsammans med handledare. Du studerar på egen hand och deltar också i livet på centret.

Mer information och ansökan

Johan Hasselgren, programhandläggare vid Svenska kyrkan. 
Telefon: 018-16 95 44 

Anders gåva - för dig mellan 20 och 30

Studerar du med social eller diakonal inriktning, eller arbetar du inom det området, och är mellan 20 och 30 år? Du kan då söka stipendiet Anders gåva för internationell praktik eller studier.

Mer om stipendiet Anders gåva

Pluggar du med social eller diakonal inriktning, alternativt arbetar med dessa frågor och är mellan 20 och 30 år? Då kan du söka stipendiet Anders gåva