Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan i sociala medier

Svenska kyrkan är gemenskap och ett stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid. Du hittar oss i kyrkor och församlingshem runt om i Sverige, men också på nätet, i de sociala medierna Facebook, Instagram, Twitter och i våra bloggar.

På Facebook

Svenska kyrkan finns representerad på Facebook via en mängd olika sidor och grupper. Tillsammans skapar vi Svenska kyrkans närvaro i sociala medier.
Leta gärna reda på din församling på Facebook och om det finns en Facebooksida, följ den! Här finns en lista på Facebook som samlar många församlingar.

Bild: Christophe Kerebel

Svenska kyrkan har också några nationella sidor på Facebook, där du kan följa med i nyheter, samtal och bön.

 • facebook.com/svenskakyrkan
  På den här sidan lyfter vi frågor som handlar om tro, tradition och aktuella händelser i både samhälle och kyrka. Målet med sidan är att vara kyrka på nätet och att skapa en positiv relation med dig som finns på Facebook. Sidan används inte för att löpande lägga ut nyheter om Svenska kyrkan; där hänvisar vi till övriga aktörer och medier, exempelvis Kyrkans tidning. Sidan sköts av sociala medierredaktionen på kyrkokansliets kommunikationsavdelning.
 • facebook.com/svenskakyrkaninternationellt
  Vi berättar om Svenska kyrkans internationella arbete för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Sidan sköts av redaktörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning, med stöd av internationella handläggare och insamlingsenheten.
 • facebook.com/svenskakyrkaniutlandet
  På den här sidan kan du följa verksamheten i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Målet med sidan är att öka kännedomen om Svenska kyrkan i utlandets verksamhet bland svenskar som reser eller befinner sig utomlands samt att öka förtroendet för Svenska kyrkan i utlandets verksamhet. Sidan sköts av redaktörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning samt av handläggare som arbetar med SKUT:s verksamhet.
 • facebook.com/delatrodelaliv
  Sidan är en plats där unga och gamla med olika bakgrund, ålder, kön och etnicitet delade med sig av sina personliga erfarenheter av livet och tron. Sidan var en del av Svenska kyrkans större satsning "Dela tro – dela liv", som pågick fram till 2018. Syftet med projektet var att stärka församlingarnas uppdrag i undervisning och mission. Delatrodelaliv sköttes av en grupp kommunikatörer i Svenska kyrkan, på olika platser i Sverige. Nu uppdateras inte sidan längre, men du kan fortfarande ta del av berättelserna.

På Instagram

instagram logo, logga

Svenska kyrkan finns närvarande på bild- och videotjänsten Instagram via enskilda personer, församlingar, stift och andra grupper. Använd gärna taggen #svenskakyrkan för att hitta och själv dela bilder från kyrkans verksamheter.

 • @svenskakyrkan
  Svenska kyrkans stafettkonto har en ny värd/värdinna varje vecka. Genom att låta olika personer ge sin bild av kyrkan så kan vi visa på både bredd och djup. Varje redaktör har frihet att forma sin vecka. Administrationen av kontot sköts av en redaktion, bestående av kommunikatörer inom Svenska kyrkan.
 • @svenskakyrkan_delar
  Här delar vi bilder och nyheter som på olika sätt speglar Svenska kyrkans tro och verksamhet. Redaktörerna re-postar bilder från församlingar, pastorat, stift och andra organisationer som Svenska kyrkan samarbetar med. Målet är att du ska kunna relatera till bilderna vi delar och känna samhörighet med alla som bidrar. Kontot administreras av redaktörerna för sociala medier på kyrkokansliets kommunikationsavdelning i Uppsala.
 • @kulturarvet
  Här får du en glimt av det rika kulturarv som förvaltas av Svenska kyrkan. Vi visar bilder från de omkring 3 400 kyrkor, kapell och bönhus och den stora mängd föremål av kulturhistoriskt värde som finns i dem. Kontot administreras av redaktörerna för sociala medier på kyrkokansliets kommunikationsavdelning i Uppsala.
 • @internationellt_arbete
  Ett vandringskonto för Svenska kyrkans internationella arbete. Här kan du bland annat följa utvecklingsarbete, katastrofinsatser och påverkansarbete. Våra medarbetare reser runt i världen och visar upp människorna som de möter i allt från Sydamerikas djungler till flyktingläger på Afrikas horn. Administrationen av kontot sköts av redaktörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning.
 • Kyrkoval 2017
  Sidan Kyrkoval 2017 finns som en hjälp för människor som har frågor om kyrkovalet. Här kan du ställa praktiska frågor om kyrkovalet. Sidan sköts av kommunikatörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning. Efter valet kommer sidan att vara vilande.

På Twitter

Svenska kyrkan finns på Twitter via en mängd konton, varav en del sköts av individer och andra av kommunikatörer för församlingar, stift och nationell nivå. Tillsammans utgör vi Svenska kyrkans närvaro i en kanal där fokus ligger på debatt och opinionsbildning.

Ikon för Twitter
Bild: Christophe Kerebel

Svenska kyrkan har fyra nationella konton. De heter @svenskakyrkan, @SvkInt, @delatrodelaliv samt @kyrkovalet. De sköts av redaktörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning, på uppdrag av kyrkostyrelsen.

 • @svenskakyrkan
  Kontot @svenskakyrkan svarar på frågor om Svenska kyrkan och berättar om Svenska kyrkans tro, budskap, officiella ståndpunkter och kampanjer. Här är vi kyrka på nätet och sprider kyrkans tro och verksamhet till medlemmar, media och andra intresserade. Redaktörerna retweetar gärna positiva händelser i Svenska kyrkan som delas av andra konton, exempelvis enskilda, församlingar, stift och organisationer. Vi delar alltid länkar till debattartiklar skrivna av Svenska kyrkans biskopar eller handläggare på kyrkokansliet. Kontot är dock inte en nyhetsförmedling. Vi har inte möjlighet att dela allt som skrivs om Svenska kyrkan på övriga nyhetssajter, webbplatser eller av enskilda bloggare. Vi välkomnar andra att ta debatten, exempelvis tankesmedjor, tidningar eller enskilda opinionsbildare.
 • @SvkInt
  Redaktörerna delar nyheter och ståndpunkter från Svenska kyrkans internationella arbete. Inläggen kan gälla Svenska kyrkans insamlingskampanjer, insatser vid katastrofer, klimat- och policyarbete eller annat som på olika sätt rör det internationella arbetet.
 • @delatrodelaliv
  Kontot är en del av den större satsningen Dela tro - dela liv, som bland annat syftar till att skapa mötesplatser där samtal om tro får plats och att öka kunskapen om den kristna tron i samhället och bland samhällsaktörer. Kontot sköts av en präst i Svenska kyrkan som har det från måndag till och med söndag. Under veckan publicerar hen inlägg som talar om tro och teologi utifrån kyrkoårets innehåll, kommande söndags tema och bibeltexter. Detta görs i bred bemärkelse och inläggen kan också innehålla personliga betraktelser.
 • Kyrkovalet
  Kontot kyrkovalet på Twitter svarar på praktiska frågor om kyrkovalet. Kontot sköts av kommunikatörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning, samt ett antal lokala kommunikatörer, med specialkunskap om kyrkovalet. Kontot bemannas bara i nära anslutning till kyrkovalet.
 • @biskopAntje Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelen twittrar om möten av olika slag.  Möten mellan människor, mellan olika kunskapsområden, mellan religioner. Och mellan Gud och människa, förstås! Kontot sköts av ärkebiskopen själv.

På bloggarna

På Svenska kyrkans bloggportal finns bloggar som är skrivna av anställda och aktiva inom Svenska kyrkan. Ta del av en diakons vardag, en kyrkoherdes tankar eller senaste nytt från Svenska kyrkans internationella arbete.

Tilll Svenska kyrkans bloggportal

På Youtube

Flera församlingar och andra grupper inom Svenska kyrkan finns på Youtube. Svenska kyrkan har också en nationell Youtube-kanal som sköts av redaktörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning.

Svenska kyrkans nationella Youtube-kanal

PÅ Snapchat

Scanna bilden för att komma till kontot

Snapchatkontot konfirmand var ett pilotprojekt med syfte att spegla hur det är att vara konfirmand i Svenska kyrkan. Kontot sköttes av unga ledare i lokala församlingar, en vecka var. Just nu är kontot inte aktivt. 

På Spotify

Mycket av den musik som spelas i kyrkorna finns på Spotify. Svenska kyrkan har också ett nationellt konto på Spotify med musiklistor, som kan användas vid olika tillfällen. 

Spotify logo, logga
 • För kärlekens skull
 • Hopp
 • Julpsalmer
 • Musik i advent
 • Musik till tröst
 • Svenska psalmer
 • Sånger till dop

Svenska kyrkans nationella konto på Spotify