En tjej med fläta och hörlurar står utomhus med mobilen i handen.
Foto: Shutterstock

Svenska kyrkan i sociala medier

Svenska kyrkan är gemenskap och ett stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid. Du hittar oss i kyrkor och församlingshem runt om i Sverige, men också på nätet, i de sociala medierna Facebook, Instagram, X, och i våra bloggar.

Facebook

Svenska kyrkan finns representerad på Facebook via en mängd olika sidor och grupper. Tillsammans skapar vi Svenska kyrkans närvaro i sociala medier.
Leta gärna upp din församling på Facebook och om det finns en Facebooksida, följ den! 

Svenska kyrkan har också några nationella sidor på Facebook, där du kan följa med i nyheter, samtal och bön.

 • facebook.com/svenskakyrkan
  På den här sidan lyfter vi frågor som handlar om tro, tradition och aktuella händelser i både samhälle och kyrka. Målet med sidan är att vara kyrka på nätet och att skapa en positiv relation med dig som finns på Facebook. Sidan används inte för att löpande lägga ut nyheter om Svenska kyrkan; där hänvisar vi till övriga aktörer och medier, exempelvis Kyrkans tidning. Sidan sköts av sociala medieredaktionen på kyrkokansliets kommunikationsavdelning.
 • facebook.com/actsvenskakyrkan/
  Vi berättar om Act Svenska kyrkans arbete för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Sidan sköts av kommunikatörer på kyrkokansliets internationella avdelning, med stöd av internationella handläggare och insamlingsenheten.
 • facebook.com/svenskakyrkaniutlandet
  På den här sidan kan du följa verksamheten i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Målet med sidan är att öka kännedomen om Svenska kyrkan i utlandets verksamhet bland svenskar som reser eller befinner sig utomlands samt att öka förtroendet för Svenska kyrkan i utlandets verksamhet. Sidan sköts av redaktörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning samt av handläggare som arbetar med Svenska kyrkan i utlandets verksamhet.

Information om personuppgifter efter kapningen av facebookkonton

Under 27 april–4 maj hade Svenska kyrkan inte kontroll över sina nationella Facebooksidor. Här följer information om vad som har hänt och vilka konsekvenserna är.

Instagram

Svenska kyrkan finns närvarande på bild- och videotjänsten Instagram via enskilda personer, församlingar, stift och andra grupper. Använd gärna taggen #svenskakyrkan för att hitta och själv dela bilder från kyrkans verksamheter.

 • @svenskakyrkan
  Här delar vi bilder och nyheter som på olika sätt speglar Svenska kyrkans tro och verksamhet. Redaktörerna publicerar både eget material och re-postar bilder från församlingar, pastorat, stift och andra organisationer som Svenska kyrkan samarbetar med. Vissa veckor lånas kontot ut till gästpostare. Kontot administreras av redaktörerna för sociala medier på kyrkokansliets kommunikationsavdelning i Uppsala.
 • @kulturarvet
  Här får du en glimt av det rika kulturarv som förvaltas av Svenska kyrkan. Vi visar bilder från de omkring 3 400 kyrkor, kapell och bönhus och den stora mängd föremål av kulturhistoriskt värde som finns i dem. Kontot administreras av redaktörerna för sociala medier på kyrkokansliets kommunikationsavdelning i Uppsala.
 • @act_svenskakyrkan
  Ett konto som berättar om den verksamhet som Act Svenska kyrkan bedriver. Här kan du bland annat följa utvecklingsarbete, katastrofinsatser och påverkansarbete. Administrationen av kontot sköts av kommunikatörer på kyrkokansliets internationella avdelning.
 • Svenska kyrkan i utlandet
  Följ Svenska kyrkans församlingsarbete i utlandet. Kontot drivs av redaktörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning samt av handläggare som arbetar med Svenska kyrkan i utlandets verksamhet. Många utlandsförsamlingar har också egna facebook- och instagramkonton.
 • @svenskakyrkan_vandringskonto
  Arkiverat konto som inte längre är aktivt. Svenska kyrkans stafettkonto hade en ny värd/värdinna varje vecka. Genom att låta olika personer ge sin bild av kyrkan speglades både bredd och djup. Varje redaktör hade frihet att forma sin vecka. Administrationen av kontot sköttes av en redaktion, bestående av kommunikatörer inom Svenska kyrkan.

X (f.d. Twitter)

Svenska kyrkan finns på X via en mängd konton, varav en del sköts av individer och andra av kommunikatörer för församlingar, stift och nationell nivå. Tillsammans utgör vi Svenska kyrkans närvaro i en kanal där fokus ligger på debatt och opinionsbildning.

Svenska kyrkans nationella konton @svenskakyrkan, @act_svk och @kyrkovalet sköts av redaktörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning, på uppdrag av kyrkostyrelsen.

 • @svenskakyrkan
  Kontot @svenskakyrkan svarar på frågor om Svenska kyrkan och berättar om Svenska kyrkans tro, budskap, officiella ståndpunkter och kampanjer. Här är vi kyrka på nätet och sprider kyrkans tro och verksamhet till medlemmar, media och andra intresserade. Redaktörerna retweetar gärna positiva händelser i Svenska kyrkan som delas av andra konton, exempelvis enskilda, församlingar, stift och organisationer. Vi delar alltid länkar till debattartiklar skrivna av Svenska kyrkans biskopar eller handläggare på kyrkokansliet. Kontot är dock inte en nyhetsförmedling. Vi har inte möjlighet att dela allt som skrivs om Svenska kyrkan på övriga nyhetssajter, webbplatser eller av enskilda bloggare. Vi välkomnar andra att ta debatten, exempelvis tankesmedjor, tidningar eller enskilda opinionsbildare.
 • @act_svk
  Kommunikatörer, handläggare och pressansvariga delar nyheter och ståndpunkter från Act Svenska kyrkan. Inläggen kan gälla  insamlingskampanjer, insatser vid katastrofer, klimat- och påverkansfrågor eller annat som på olika sätt rör Act Svenska kyrkan.
 • @kyrkovalet
  Kontot @kyrkovalet svarar på praktiska frågor om kyrkovalet. Kontot sköts av kommunikatörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning, samt ett antal lokala kommunikatörer, med specialkunskap om kyrkovalet. Kontot bemannas bara i nära anslutning till kyrkovalet.
 • @biskopMartin Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus. Söker nya vägar för en levande kyrka i ett medmänskligt samhälle.

Bloggar

På Svenska kyrkans bloggportal finns bloggar som är skrivna av anställda och aktiva inom Svenska kyrkan. Ta del av en diakons vardag, en kyrkoherdes tankar eller senaste nytt från Act Svenska kyrkan.

Till Svenska kyrkans bloggportal.

Spotify

Mycket av den musik som spelas i kyrkorna finns också på Spotify. Svenska kyrkan har också ett nationellt konto på Spotify med musiklistor som du kan inspireras av hemma. 

 • För kärlekens skull
 • Hopp
 • Julpsalmer
 • Musik i advent
 • Musik till tröst
 • Sommar
 • Svenska psalmer
 • Sånger till dop

Svenska kyrkans nationella konto på Spotify

Av upphovsrättsliga skäl kan du inte använda Spotify eller iTunes för att spela upp musiken i kyrkan. Istället kan du spela upp den från en cd-skiva. Cd-skivan måste vara i original eftersom kyrkan bara får använda ljudkällor som är utgivna med upphovspersonernas samtycke.