Tre människor som sitter och tittar ner i varsin telefon.
Foto: misbehave, flickr.com

Svenska kyrkan i sociala medier

Svenska kyrkan är gemenskap och ett stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid. Du hittar oss i kyrkor och församlingshem runt om i Sverige, men också på nätet, i de sociala medierna Facebook, Instagram, Twitter och i våra bloggar.

Facebook

Svenska kyrkan finns representerad på Facebook via en mängd olika sidor och grupper. Tillsammans skapar vi Svenska kyrkans närvaro i sociala medier.
Leta gärna upp din församling på Facebook och om det finns en Facebooksida, följ den! 

Foto: Christophe Kerebel

Svenska kyrkan har också några nationella sidor på Facebook, där du kan följa med i nyheter, samtal och bön.

 • facebook.com/svenskakyrkan
  På den här sidan lyfter vi frågor som handlar om tro, tradition och aktuella händelser i både samhälle och kyrka. Målet med sidan är att vara kyrka på nätet och att skapa en positiv relation med dig som finns på Facebook. Sidan används inte för att löpande lägga ut nyheter om Svenska kyrkan; där hänvisar vi till övriga aktörer och medier, exempelvis Kyrkans tidning. Sidan sköts av sociala medieredaktionen på kyrkokansliets kommunikationsavdelning.
 • facebook.com/actsvenskakyrkan/
  Vi berättar om Act Svenska kyrkans arbete för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Sidan sköts av kommunikatörer på kyrkokansliets internationella avdelning, med stöd av internationella handläggare och insamlingsenheten.
 • facebook.com/svenskakyrkaniutlandet
  På den här sidan kan du följa verksamheten i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Målet med sidan är att öka kännedomen om Svenska kyrkan i utlandets verksamhet bland svenskar som reser eller befinner sig utomlands samt att öka förtroendet för Svenska kyrkan i utlandets verksamhet. Sidan sköts av redaktörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning samt av handläggare som arbetar med Svenska kyrkan i utlandets verksamhet.
 • facebook.com/antjejackelén Detta är en officiell facebook-sida för ärkebiskop Antje Jackelén och inläggen skrivs främst av hennes medarbetare. Här delas bland annat predikningar, debattartiklar, filmer från arbetet samt tips på program och artiklar som ärkebiskopen medverkar i.  

Instagram

instagram logo, logga

Svenska kyrkan finns närvarande på bild- och videotjänsten Instagram via enskilda personer, församlingar, stift och andra grupper. Använd gärna taggen #svenskakyrkan för att hitta och själv dela bilder från kyrkans verksamheter.

 • @svenskakyrkan
  Svenska kyrkans stafettkonto har en ny värd/värdinna varje vecka. Genom att låta olika personer ge sin bild av kyrkan så kan vi visa på både bredd och djup. Varje redaktör har frihet att forma sin vecka. Administrationen av kontot sköts av en redaktion, bestående av kommunikatörer inom Svenska kyrkan.
 • @svenskakyrkan_delar
  Här delar vi bilder och nyheter som på olika sätt speglar Svenska kyrkans tro och verksamhet. Redaktörerna publicerar både eget material och re-postar bilder från församlingar, pastorat, stift och andra organisationer som Svenska kyrkan samarbetar med. Kontot administreras av redaktörerna för sociala medier på kyrkokansliets kommunikationsavdelning i Uppsala.
 • @kulturarvet
  Här får du en glimt av det rika kulturarv som förvaltas av Svenska kyrkan. Vi visar bilder från de omkring 3 400 kyrkor, kapell och bönhus och den stora mängd föremål av kulturhistoriskt värde som finns i dem. Kontot administreras av redaktörerna för sociala medier på kyrkokansliets kommunikationsavdelning i Uppsala.
 • @act_svenskakyrkan
  Ett konto som berättar om den verksamhet som Act Svenska kyrkan bedriver. Här kan du bland annat följa utvecklingsarbete, katastrofinsatser och påverkansarbete. Administrationen av kontot sköts av kommunikatörer på kyrkokansliets internationella avdelning.
 • @ungatankar Ett konto som riktar sig till unga 13-19 år. Kontot sköts av ett tiotal präster, diakoner och pedagoger i Svenska kyrkan. Syftet med kontot är att det ska finnas trygga vuxna som kan svara på ungdomarnas frågor i en kristen kontext. 

Twitter

Svenska kyrkan finns på Twitter via en mängd konton, varav en del sköts av individer och andra av kommunikatörer för församlingar, stift och nationell nivå. Tillsammans utgör vi Svenska kyrkans närvaro i en kanal där fokus ligger på debatt och opinionsbildning.

Ikon för Twitter
Foto: Christophe Kerebel

Svenska kyrkans nationella konton @svenskakyrkan, @act_svk och @kyrkovalet sköts av redaktörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning, på uppdrag av kyrkostyrelsen.

 • @svenskakyrkan
  Kontot @svenskakyrkan svarar på frågor om Svenska kyrkan och berättar om Svenska kyrkans tro, budskap, officiella ståndpunkter och kampanjer. Här är vi kyrka på nätet och sprider kyrkans tro och verksamhet till medlemmar, media och andra intresserade. Redaktörerna retweetar gärna positiva händelser i Svenska kyrkan som delas av andra konton, exempelvis enskilda, församlingar, stift och organisationer. Vi delar alltid länkar till debattartiklar skrivna av Svenska kyrkans biskopar eller handläggare på kyrkokansliet. Kontot är dock inte en nyhetsförmedling. Vi har inte möjlighet att dela allt som skrivs om Svenska kyrkan på övriga nyhetssajter, webbplatser eller av enskilda bloggare. Vi välkomnar andra att ta debatten, exempelvis tankesmedjor, tidningar eller enskilda opinionsbildare.
 • @act_svk
  Kommunikatörer, handläggare och pressansvariga delar nyheter och ståndpunkter från Act Svenska kyrkan. Inläggen kan gälla  insamlingskampanjer, insatser vid katastrofer, klimat- och påverkansfrågor eller annat som på olika sätt rör Act Svenska kyrkan.
 • @kyrkovalet
  Kontot @kyrkovalet på Twitter svarar på praktiska frågor om kyrkovalet. Kontot sköts av kommunikatörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning, samt ett antal lokala kommunikatörer, med specialkunskap om kyrkovalet. Kontot bemannas bara i nära anslutning till kyrkovalet.
 • @biskopAntje Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén twittrar om möten av olika slag.  Möten mellan människor, mellan olika kunskapsområden, mellan religioner. Och mellan Gud och människa, förstås! Kontot sköts av ärkebiskopen själv.

Bloggarna

På Svenska kyrkans bloggportal finns bloggar som är skrivna av anställda och aktiva inom Svenska kyrkan. Ta del av en diakons vardag, en kyrkoherdes tankar eller senaste nytt från Act Svenska kyrkan.

Till Svenska kyrkans bloggportal.

Youtube

Flera församlingar och andra grupper inom Svenska kyrkan finns på Youtube. Svenska kyrkan har också en nationell Youtube-kanal som sköts av redaktörer på kyrkokansliets kommunikationsavdelning.

Svenska kyrkans nationella Youtube-kanal.

Snapchat

Snapchats logotyp.
Scanna bilden för att komma till kontot

Snapchat-kontot konfirmand var ett pilotprojekt med syfte att spegla hur det är att vara konfirmand i Svenska kyrkan. Kontot sköttes av unga ledare i lokala församlingar, en vecka var. Just nu är kontot inte aktivt. 

Spotify

Mycket av den musik som spelas i kyrkorna finns också på Spotify. Svenska kyrkan har också ett nationellt konto på Spotify med musiklistor som du kan inspireras av hemma. 

Spotify logo, logga
 • För kärlekens skull
 • Hopp
 • Julpsalmer
 • Musik i advent
 • Musik till tröst
 • Sommar
 • Svenska psalmer
 • Sånger till dop

Svenska kyrkans nationella konto på Spotify

Av upphovsrättsliga skäl kan du inte använda Spotify eller iTunes för att spela upp musiken i kyrkan. Istället kan du spela upp den från en cd-skiva. Cd-skivan måste vara i original eftersom kyrkan bara får använda ljudkällor som är utgivna med upphovspersonernas samtycke.