Foto: Johannes Frandsen/ Ikon

Pågående projekt - kunskapsutveckling om kyrkligt kulturarv

På den här sidan hittar du information om vilka projekt som beviljats medel och pågår just nu. Här finns också mallar att använda vid den obligatoriska rapporteringen av beviljade projekt.

Den som har beviljats projektmedel förväntas rapportera om hur projektarbetet går. Det är obligatoriskt att delrapportera en gång per halvår, senast den 15 juni och den 15 december.

Här finns mallar att ladda ner som stöd för rapporteringen:

Pågående projekt

Av de projekt som beviljats medel är tolv just nu pågående inom de fyra behovsområdena.

Användning och tillgängliggörande

Här kan du läsa mer om pågående projekt inom området användning och tillgängliggörande.

Klimat och miljö

Inom området klimat och miljö finns ännu inga projekt.

Förvaltning av kulturarv

Här kan du läsa mer om pågående projekt inom området förvaltning av kulturarv.

Konservering, hantverk och material

Här kan du läsa mer om pågående projekt inom området konservering, hantverk och material.