Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Visby stift Besöksadress: N:a Kyrkogatan 3A, 62155 Visby Postadress: Box 1334, 62124 Visby Telefon:+46(498)404900 E-post till Välkommen till Visby stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsprojekt

Precis som församlingar kan söka KAE så kan även stiften göra det.

Ansökningsförfarandet är i princip det samma men behöver istället vara förankrat i stiftsstyrelse och Regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet. Projektet skall vara av strategisk karaktär för det egna stiftet.

Rebecka Svensson

Rebecka Svensson

Välkommen till Visby stift

Stiftsantikvarie

Mer om Rebecka Svensson

Kyrkoantikvarie, Utvecklingsenheten