Stiftsprojekt

Precis som församlingar kan söka KAE så kan även stiften göra det.

Ansökningsförfarandet är i princip det samma men behöver istället vara förankrat i stiftsstyrelse och Regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet. Projektet skall vara av strategisk karaktär för det egna stiftet.

Rebecka Svensson

Rebecka Svensson

Visby stift

Stiftsantikvarie

Mer om Rebecka Svensson

Kyrkoantikvarie