Stiftsprojekt

Precis som församlingar kan söka KAE så kan även stiften göra det.

Ansökningsförfarandet är i princip det samma men behöver istället vara förankrat i stiftsstyrelse och Regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet. Projektet skall vara av strategisk karaktär för det egna stiftet.

Rebecka Svensson

Rebecka Svensson

Välkommen till Visby stift

Stiftsantikvarie

Mer om Rebecka Svensson

Kyrkoantikvarie, Utvecklingsenheten