Svenska kyrkan och civil beredskap

Svenska kyrkans roll i civil beredskap är att upprätthålla den egna verksamheten och att i samverkan med myndigheter och andra organisationer bidra till ett robust samhälle.

Den här webbsidan vänder sig till dig som arbetar på en myndighet, i en organisation eller inom media.

Svenska kyrkan är delaktig i den civila beredskapen 

Svenska kyrkan är delaktig i samhällets arbete med civil beredskap på två sätt, som

  • trossamfund och aktör i civilsamhället; en öppen, demokratisk folkkyrka med rikstäckande verksamhet och  lång erfarenhet av krishantering och krisstöd
  • ansvarig för statliga uppdrag när det gäller begravningsverksamheten samt vård och underhåll av kulturminnen.  

Som civil aktör bidrar kyrkan i ord och handling, på existentiell grund, med rum och språk för livet, döden och hoppet.

Kyrkans lagreglerade ansvarsområden måste fungera även vid svåra samhällsstörningar – olyckor, kriser och i krig.

Kyrkan samverkar med andra

Arbetet planeras, organiseras och genomförs tillsammans med det omgivande samhället. Svenska kyrkan samverkar lokalt, regionalt och nationellt.

Koordinerar på ledningsnivå

Svenska kyrkan samverkar även med civilsamhällets största aktörer på ledningsnivå – Svenska kyrkan, Röda Korset, Rädda barnen, Riksidrottsförbundet och Stadsmissionerna. Dessa organisationer kan tillsammans koordinera stödjande arbete och kan komplettera varandra.

Det finns också en aktiv samverkan med andra trossamfund inom ramen för Sveriges kristna råd och genom Myndigheten för stöd till trossamfunden.

Civil beredskap - ett samlingsnamn

Civil beredskap är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. Ytterst syftar den civila beredskapen till att förbereda oss på alla slags samhällsstörningar. Det som ska skyddas är grundläggande värden, bland annat samhällets funktionalitet, demokrati, mänskliga rättigheter och kulturarv.

Kyrkans samhällsuppdrag vid begravning

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela Sverige. Arbetet ska upprätthållas även under kris och höjd beredskap.

Kyrkliga kulturminnen i beredskap

Kyrkliga kulturminnen är en del av det svenska kulturarvet. Kyrkan har ansvar för vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena, även i kris och höjd beredskap.

Händer som håller i anteckningsblock och penna.

Pressrum

I pressrummet hittar du pressmeddelanden, bilder och kontaktuppgifter.

En person hjälper ett barn att tända ett ljus.

Få hjälp och stöd

Välkommen att kontakta Svenska kyrkan när du behöver någon att prata med. I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem.

För myndigheter och andra organisationer i beredskap

Svenska kyrkan har ett brett samarbete med andra samhällsaktörer i frågor som rör civil beredskap. Välkommen att höra av dig med din organisations frågor om samverkan. 

Församling och pastorat – lokal nivå

Församlingen eller pastoratet är, precis som kommunen, den lokala aktören. 

Sök församling för kontaktuppgifter

Svenska kyrkans tretton stift – regional nivå

Ta del av information om stiften och kontaktuppgifter till respektive stiftskansli.

Svenska kyrkans stift

Kyrkostyrelsens kansli – den nationella nivån

Läs en kort beskrivning av Svenska kyrkans nationella nivå, och hitta kontaktuppgifter till kyrkostyrelsens kansli – kyrkokansliet i Uppsala.

Svenska kyrkans nationella nivå

På kyrkokansliet finns en TiB (tjänsteperson i beredskap) för samverkande myndigheter och andra organisationer.