En kyrka full av besökare.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Olika former av gudstjänster

En gudstjänst är alltid offentlig och du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Gudstjänsterna utformas på olika sätt och har olika namn.

Högmässa

Högmässan är den vanligaste formen för gudstjänst i Svenska kyrkans församlingar. Högmässa kan vara söndagens huvudgudstjänst. I högmässan delas bröd och vin i nattvarden. Vi lyssnar till bibeltexter och predikan som har med söndagens tema och innehåll att göra. Vi sjunger psalmer och ber för världen, våra medmänniskor och oss själva.

Mässa

Mässa är en gudstjänst med nattvard men som har färre moment än vad högmässan har. Det är vanligt att den formen används på vardagar som exempelvis morgon- eller kvällsmässa. Den kan också firas som temamässa där ett särskilt tema kan gestaltas i sånger och texter. Det finns en särskild ordning för påsknattsmässa och sjukkommunion.

Gudstjänst

Några personer sitter i kyrkbänken. En man har en bebis i knät. En kyrkokör syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänsten kan påminna om högmässan, men den firas utan nattvard. Den kan också ha färre fasta moment och den kan ha en särskild inriktning, till exempel vara en familjegudstjänst eller ha ett särskilt tema. 

Sjukkommunion

Sjukkommunion är en mässa som kan firas i hemmet, på sjukhus eller särskilt boende för någon som inte har möjligt att komma till gudstjänst i kyrkan. Gudstjänsten kan ha flera eller färre moment beroende av den äldres eller sjukes hälsotillstånd.

Musikgudstjänst

På en musikgudstjänst så är musiken i fokus. Den kan innehålla gemensam psalmsång, solosång eller körsång – ibland med större körverk. Förutom att det är mycket musik så är det också ibland några ord som knyter an till temat i musiken eller söndagens tema, samt någon bön.

Friluftsgudstjänst

Friluftsgudstjänster firas som en vanlig gudstjänst fast utomhus.

Gudstjänster vid ceremonier

Ceremoniella gudstjänster är dop-, konfirmations, vigsel- och begravningsgudstjänster. Det som karaktäriserar dessa gudstjänster är att de anknyter till särskilda händelser i människors liv. I dessa gudstjänster ingår också psalmer, bibelläsningar, förbön, samt ett tal eller en predikan.

Någon håller en korg fylld med sedlar.

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Rader med psalmböcker staplade på varandra i en hylla.

Vad är vad i gudstjänsten

I gudstjänsten förekommer flera ord och moment som kan vara svåra att förstå. Nedan finns en lista som förklarar begreppen.

Illustration av kyrka

Vad är vad i kyrkan?

Har du koll på kyrkans olika delar och detaljer? Den här bilden visar den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige. En långhuskyrka med avrundat slut mot öster och torn i väster.  På den här sidan kan du lära dig mer om kyrkobyggnaden.

Gudstjänsten

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.