Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Olika typer av gudstjänster

En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Ofta så används orden gudstjänst och mässa, det som skiljer dessa två är att på en mässa firas det alltid nattvard. 

OBS! Sidan under uppdatering

DEN HÄR SIDAN ÄR UNDER UPPDATERING OCH KOMMER INOM KORT GÖRAS OM. DETTA DÅ UPPGIFTERNA INTE LÄNGRE STÄMMER EFTER DET ATT DEN NYA KYRKOHANDBOKEN TOGS I BRUK. 

Skillnaden mellan mässa och gudstjänst

Gudstjänster med en rubrik som innehåller ordet mässa betyder att det firas nattvard. Annars är det en gudstjänst utan nattvard. 

Högmässa

Högmässan är den vanligaste formen för gudstjänst i Svenska kyrkans församlingar. Högmässa kan vara söndagens huvudgudstjänst. I högmässan delas bröd och vin i nattvarden. Vi lyssnar till bibeltexter som har med söndagens tema och innehåll att göra. Vi sjunger psalmer och ber för oss själva och andra.

 Söndagsmässa

Söndagsmässa är en enklare form av högmässa. Inte lika många moment. Nattvard firas.

Högmässogudstjänst

Samma form som högmässa men utan nattvard.

Bild: Magnus Aronson /Ikon

Söndagsgudstjänst

Söndagsgudstjänst  har inte lika många moment som högmässogudstjänsten och är utan nattvard.

Familjegudstjänst / Gudstjänster för stora och små

Familjegudstjänster är en enkel gudstjänst som passar extra bra för och riktar sig speciellt till  barn och barnfamiljer. De brukar ofta inte vara lika långa som en vanlig gudtjänster.

Veckomässa  

Veckomässan är en enkel nattvardsgudstjänst. Den utgör formen för många mässor som firas under veckan, till exempel kvällsmässa.

Musikgudstjänst

På en musikgudstjänst så är musiken i fokus, det kan innehålla solister, körer, större körverk eller gemensam psalmsång. Förutom att det är mycket musik så är det också ibland några ord som knyter an till temat i musiken eller söndagens tema, samt någon bön.

Temamässa och temagudstjänst 

På en temamässa eller en temagudstjänst så är det ett bestämt tema som är i fokus och som kan lyftas fram i allt från utsmyckning till sånger och texter.

Friluftsgudstjänst

Friluftsgudstjänster firas som en vanlig gudstjänst fast utomhus.

Andra gudstjänstformer

Ceremoniella gudstjänster är dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster.