En fullsatt kyrka
Foto: Alex & Martin /Ikon

Olika typer av gudstjänster

En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Ofta så används orden gudstjänst och mässa, det som skiljer dessa två är att på en mässa firas det alltid nattvard. 

Skillnaden mellan mässa och gudstjänst

Gudstjänster med en rubrik som innehåller ordet mässa betyder att det firas nattvard. Annars är det en gudstjänst utan nattvard. Varje gudstjänst har en grundstruktur som består av Samling, Ordet, (Måltiden) och Sändningen.

HÖGMÄSSA

Högmässan är den vanligaste formen för gudstjänst i Svenska kyrkans församlingar. Högmässa kan vara söndagens huvudgudstjänst. I högmässan delas bröd och vin i nattvarden. Vi lyssnar till bibeltexter och predikan som har med söndagens tema och innehåll att göra. Vi sjunger psalmer och ber för oss själva och andra.

MÄSSA

Mässa är en gudstjänst med nattvard men som har färre moment än vad högmässan har. Det är vanligt att den formen används på vardagar som exempelvis morgon- eller kvällsmässa. Den kan också firas som temamässa där ett särskilt tema kan gestaltas i sånger och texter. Det finns en särskild ordning för påsknattsmässa och sjukkommunion.

Gudstjänstbesökare.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

SJUKKOMMUNION

Sjukkommunion är en mässa som kan firas i hemmet, på sjukhus eller särskilt boende för någon som inte har möjligt att komma till gudstjänst i kyrkan. Gudstjänsten kan ha flera eller färre moment beroende av den äldres eller sjukes hälsotillstånd.

GUDSTJÄNST

Gudstjänsten kan i sin utformning påminna om högmässan, dock utan nattvard. Den kan också ha en form med färre fasta moment och med särskilt inriktning såsom gudstjänst för stora och små /familjegudstjänster eller med utgångspunkt från ett särskilt tema. (Se ovan). Det finns en särskild ordning för julotta och långfredagsgudstjänst.

MUSIKGUDSTJÄNST

På en musikgudstjänst så är musiken i fokus, det kan innehålla solister, körer, större körverk eller gemensam psalmsång. Förutom att det är mycket musik så är det också ibland några ord som knyter an till temat i musiken eller söndagens tema, samt någon bön.

FRILUFTSGUDSTJÄNST

Friluftsgudstjänster firas som en vanlig gudstjänst fast utomhus.

ANDRA GUDSTJÄNSTFORMER

Ceremoniella gudstjänster är dop-, konfirmations och vigsel- och begravningsgudstjänster. Det som karaktäriserar dessa gudstjänster är att de anknyter till särskilda händelser i människors liv. I dessa gudstjänster ingår också psalmer, bibelläsningar, predikan och förbön.