Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De vackraste julsångerna

Sjung in julen tillsammans och bidra till årets julkampanj.

”Jag hoppas att många kommer till de stunder då De vackraste julsångerna sjungs”, säger biskop Eva Brunne, som själv haft de sverigefinska vackraste julsångerna som en jultradition.

Ladda ner häfte med julsångerna.

Sjung julen in i ditt hjärta

När vi firar jul står vi inför ett stort mysterium. Gud – den allsmäktige, allvetande och överallt närvarande – löser ondskans problem genom att sända sin egen son, sitt eget barn från en annan verklighet till vår verklighet. Han föds som en  människa och lever som en människa för våra livs skull. 

Julens mysterium går varken att förklara eller begripa fullständigt, men man kan ta emot det, leva det och öppna sitt hjärta för det. 

Musik och sång leder ofta rakt in i våra hjärtan. Därför kan vi också sjunga julen in i våra hjärtan. 

För 46 år sedan initierade Finska missionssällskapet en ny jultradition i Finland, De vackraste julsångerna. I samarbete med församlingar bjöd man in människor till att sjunga in julen tillsammans i kyrkor och på andra platser. Sedan dess har De vackraste julsångerna vuxit till Finlands största musikevenemang med över en miljon sångare per år. Och julsångerna känner inga gränser! Snabbt spred sig De vackraste julsångerna även till Sverige och redan under flera decenniers tid har Svenska kyrkan ordnat  julsångsevenemang runtom i landet. Numera är De vackraste julsångerna inte bara en del av sverigefinnarnas adventsfirande i vårt land utan allt fler deltar i sångevenemangen. Därför är också julsångshäftet som du håller i din hand flerspråkigt.

En grundidé i De vackraste julsångerna är att sprida julglädje. Därför samlar Svenska kyrkan i samband med sångevenemangen kollekt som går till  Svenska kyrkans internationella arbetes julkampanj. Genom att delta i årets julkampanj kan vi tillsammans skänka glädje och hopp till medmänniskor i nöd. Julen är ett stort mysterium. Sjung det in i ditt hjärta!

Martti Paananen
Kyrkoherde i Stockholms finska församling

En flicka är född

Barnens vackraste julsånger

I Stockholm har Barnen vackraste julsånger blivit populära. Vill du få inspiration för att ordna ett julsångsevenemang för barn och familjer? Du är välkommen att kontakta musikpedagogen Hannele Iivonen i Finska församlingen i Stockholm.

Noterna till årets vackraste julsånger

Om du behöver noterna till årets vackraste julsånger kan du kontakta  Anne Simonsson, handläggare för Sverigefinsk verksamhet.

Läs om de vackraste julsångerna i Finland.