En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Så kommunicerar kyrkan under en kris

När det inträffar en nationell kris i Sverige, söker sig många människor till öppna kyrkor. Och i tv-soffor och nyhetsprogram efterfrågas kyrkans röst.

I sociala medier kommunicerar Svenska kyrkan – redaktörer och präster – med människor om krisen, känslorna och frågorna som krisen väcker.

Du kan samtala med kyrkan i sociala medier

Svenska kyrkan finns i sociala medier både nationellt, regionalt och lokalt. När som helst, men inte minst i en kris, kan du följa och samtala med Svenska kyrkan i sociala medier. Dessa länkar leder till våra konton:

På svenskakyrkan.se får du information

Här på Svenska kyrkans webbplats berättar vi om vad kyrkorna gör i krisens centrum och i närheten av den, var de håller öppet för människor som vill tända ljus, samtala med en präst eller diakon, eller bara mötas.

Här länkar vi också till inslag i nationella radio- och tv-kanaler, där representanter från Svenska kyrkan har uttalat sig, eller där direktsända gudstjänster visas med anledning av en kris.