Margareta Grape, före detta internationell chef för Svenska kyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén och Agnes Abuom, ordförande i Kyrkornas världsråd.
Foto:

Utmärkelser

Ärkebiskopen delar ut plaketten S:t Eriks plakett, samt Stefansmedaljen.

S:t Eriks plakett

S:t Eriks plakett är instiftad av ärkebiskopen och stadgarna fast­ställda 22 januari 1996. Ärkebiskopen delar ut plaketten till utländska medborgare och företrädare för andra kyrkor.

S:t Eriks plakett kan tilldelas den som i det ekumeniska samarbetet gjort viktiga insatser för kyrkans enhet, bland Svenska kyrkans systerkyrkor, inom biståndsarbetet eller bland svenskar i utlandet. Den som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för fred, för jämställdhet och mot diskriminering kan även tilldelas plaketten.

S:t Eriks plakett är präglad i 7 mm tjock brons och är 70 mm i diameter. På framsidan är S:t Erik avbildad i halvfigur och håller en liljespira och ett riksäpple i sina händer. Texten SANCTUS ERICUS REX ET MARTYR (Erik den helige kung och martyr) omringar bilden i anslutning till uppsalakapitlets kontrasigill från 1275.

På baksidan finns Uppsala ärkebiskopsvapen med korsskölden under en biskopsmitra tillsammans med korsstav och kräkla, omringade av texten SEDIA ARCHIEPISCOPALIS UPSALIENSIS (Uppsala ärkesäte).

S:t Eriks plakett utdelas av ärkebiskopen under högtidliga former i Sverige eller utomlands. S:t Eriks plakett bekostas av medel som står till ärkebiskopens förfogande.

S:t Eriks plaketten

S:t Eriks plaketten har delats ut av och till följande personer:

Gunnar Weman

1. Obispo Maximo Alberto B Ramento, Iglesia Filipina Independiente (utdelad i Uppsala 1996-03-03)
2. The Most Reverend and Right Honourable, the Lord Archbishop of Canterbury, Dr George L. Carey (utdelad i London 1996-04-22)
3. Dr. Conrad Bergendoff (utdelad i Rock Island, USA 1996-05-10)
4. The Most Reverend Hugh George Anderson, Presiding bishop of the Evangelical Lutheran Church in America  (utdelad i Chicago 1996-05-12)
5. The Most Reverend Andreas Fortuin, Presiding bishop of the Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (utdelad i Uppsala 1996-06-02)
6. Mary Tanner, Council for Christian Unity, Church of England (utdelad i Oxford 1996-11-23)
7. The Right Reverend David Tustin, Bishop of Grimsby, Church of England (utdelad i Oxford 1996-11-23)
8. Biskop Hubertus Brandenburg, Stockholms katolska stift (utdelad i Uppsala 1997-01-03)

KG Hammar

9. Ärkebiskop John Vikström, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (utdelad i Åbo 1999-01-05)
10. The Most Reverend Desmond Tutu, former Archbishop of Cape Town and Metropolitan of Southern Africa (utdelad i Sigtuna 1999-05-09)
11. Generalabbedissan Moder Tekla Famiglietti O SS O (utdelad i Rom 1999-11-12)
12. The Most Reverend Jaan Kiivit, Archbishop of the Estonian Evangelical Lutheran Church (utdelad i Tallinn 2000-10-20)
13. Aram I, Catholicos of Cilicia (utdelad i Uppsala 2004-10-02)
14. Ärkebiskop Jukka Paarma (tillkännagivet i Uppsala i juni 2006)
15. Biskop Erik Norman Svendsen, Danmark (tillkännagivet i Uppsala i juni 2006)
16. Biskop Karl Sigurbjörnsson, Island (tillkännagivet i Uppsala i juni 2006)
17. Biskop Finn Wagle, Norge (tillkännagivet i Uppsala i juni 2006)
18. Ärkebiskop Rowan Williams, Church of England (tillkännagivet i Uppsala i juni 2006)

Anders Wejryd

19. Revd Dr Ishmael Noko, generalsekreterare i LWF (utdelad i Lund den 24 mars 2007)
20. Walter Cardinal Kasper, President of the Pontifical Council (utdelad i Uppsala den 25 maj 2007)
21. Mr Colin Menzies, secretary of the Corporation of the Church House (utdelad i London den 6 juli 2010, tillkännagivet i Uppsala vid
Kyrkomötets öppnande september, 2010)
22. Ecklesiastikrådet Risto Cantell (utdelad vid kyrkomötets öppnande september 2010)

Antje Jackelén

23. His Holiness Patriark Ignatius Aphrem II  (utdelad i Uppsala vid middag den 29 september 2018 i samband med patriarkens besök vid kyrkomötet)
24. Dr Agnes Abuom (utdelad i Uppsala vid Ekumeniska helgens festkväll den 3 november 2018)
25. His All Holiness Patriark Bartolomeus I (utdelad i Uppsala vid kyrkomötets inledning den 1 oktober 2019)
26. Biträdande kyrkoledare, Karin Wiborn, Equmeniakyrkan (utdelad i Uppsala vid kyrkomötes öppnande den 4 oktober 2022)

Stefansmedaljen

Ärkebiskopens Stefansmedalj är ett förtjänsttecken som ärkebiskopen av Uppsala stift utdelar till högt förtjänta medlemmar av Svenska kyrkan för utomordentlig insats i kyrkan.

Stefansmedaljen instiftades av ärkebiskop Bertil Werkström 1990 och är uppkallad efter ärkebiskop Stefan (död 1185) av Uppsala stift.

Förtjänsttecknet utförs i guld med violett band, har formen av Uppsalas förste ärkebiskops sigill och visar Stefans sigillbild inom en spetsoval. Medaljen är utformad av konstnären Bengt Olof Kälde.

Enligt traditionen skulle Stefan ha kommit från England. Han tillhörde den första generationen munkar i nyuppförda Alvastra kloster i Östergötland, tillhörande Cisterciensorden. Alvastra kloster grundades omkring 1143 av franska munkar från klostret Clairvaux i Frankrike.

Stefan utnämndes först till biskop i Uppsala stift. Han blev sedermera vald av övriga biskopar och även av kung Karl Sverkersson samt jarl Ulf att bli den förste ärkebiskopen av Uppsala stift. Han vigdes som sådan av ärkebiskopen Eskil i Lund i augusti 1164 i Sankt Stefans katedral i Sens i Bourgogne, Frankrike, i påve Alexander III:s närvaro.

 

Stefansmedaljen

Stefansmedaljen har delats ut av och till följande personer:

Bertil Werkström

1.  Domprost Clarence Nilsson (utdelad i Uppsala 1990-09-30)
2.  Departementsrådet Göran Göransson (utdelad i Uppsala 1991-09-16)
3.   H M Konung Carl XVI Gustaf (utdelad i Uppsala 1992-08-23)
4.  H M Drottning Silvia (utdelad i Uppsala 1992-08-23)
5.  Teol dr Erik Petrén (utdelad i Uppsala 1992-12-01)

Gunnar Weman

6.  Professor Per Erik Persson (utdelad i Uppsala 1993-08-22)
7.  Teol dr Anne-Marie Thunberg  (utdelad i Uppsala 1993-08-22)
8.  Docent Lars Thunberg (utdelad i Uppsala 1993-08-22)
9.  Professor Åke Andrén (utdelad i Uppsala 1995-01-24)
10.  Läkaren och missionären Ingrid leRoux (utdelad i Luleå 1995-06-15)
11.  Kyrkomötets ordförande Göran Åstrand (utdelad i Sigtuna 1995-08-15)
12.  Godsägare Carl Gustaf von Ehrenheim (utdelad i Uppsala 1996-01-23)
13.  Arkitekt Jerk Alton  (Utdelad i Uppsala 1996-12-19)

 KG Hammar

14.  Statsrådet Marita Ulvskog (Utdelad i Uppsala 1999-12-02)
15.  Generalsekreterare Sören Ekström(Utdelad i Uppsala 1999-12-02)
16.  Författaren Ylva Eggehorn (Utdelad i Uppsala 1999-12-02)
17.  F riksdagsledamoten m m Stina Eliasson(Utdelad i Uppsala 2003-01-29)
18.  Konstnären och heraldikern Bengt-Olof Kälde (Utdelad i Uppsala 2006-06-14) 

Anders Wejryd

19.  Professorn och teologie hedersdoktorn Christer Åsberg (Utdelad i Uppsala 2007-11-15)
20.  Professor och rektor emeritus Carl-Gustaf Andrén (Utdelad i Uppsala 2010-05-18)
21. Sameföreträdare Eva Teilus Rehnfeldt (utdelad i Uppsala 2012-09-25)
22. Kyrkomötets ordförande Gunnar Sibbmark (utdelad vid G Sibbmarks sista kyrkomöte, Uppsala den 20 november 2013)
23. F d missionsdirektor Hilda Lind  (utdelad i Uppsala vid kyrkomötet den 20 november 2013) 

Antje Jackelén

24.  Tidigare docent och lektor Ragnar Norrman (utdelad i Uppsala vid kyrkomötets öppnande den 2 oktober 2018)
25.  Producent Johannes Söderberg (utdelad i Uppsala vid kyrkomötets öppnande den 2 oktober 2018)
26.  Margareta Grape (utdelad i Uppsala vid Ekumeniska helgens festkväll den 3 november 2018)
27. Syster Karin, nunna vid Alsike kloster (utdelad i Uppsala vid kyrkomötes öppnande den 4 oktober 2022)
28. Prästen Per Harling, Svenska kyrkan (utdelad i Uppsala vid kyrkomötes öppnande den 4 oktober 2022)