Prata med oss

Kyrkostyrelsens ledamöter

Den 24 november 2017 valde kyrkomötet kyrkostyrelse för mandatperioden 2018–2021.


Ärkebiskop Antje Jackelén

Ärkebiskop Antje Jackelén

Svenska kyrkan

ordförande i kyrkostyrelsen

Mer om Ärkebiskop Antje Jackelén…

Född: 1955. Titel: Ärkebiskop, ordförande. Invald: 2014. Andra uppdrag: Associate Professor vid LSTC Lutheran School of Theology at Chicago 2003–2007, biskop i Lunds stift 2007–2014, rådsmedlem i LVF Lutherska världsförbundet, rådsmedlem i World Economic Forum, adjungerad professor vid LSTC Lutheran School of Theology at Chicago, rådsmedlem i ESSSAT European Society for the Study of Science and Theology, ordförande i biskopsmötet, Svenska kyrkan, ordförande i Uppsala stifts domkapitel.

Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift

Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift

Svenska kyrkan

1:e vice ordförande kyrkostyrelsen

Mer om Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift…

Född: 1952.Titel: 1:e vice ordförande. Invald: 2014. Andra uppdrag: Ordförande i LO (Landsorganisationen i Sverige) 2000-2012, ordförande för Europeiska fackliga samorganisationen 2007-2011, ordförande Olof Palmes Internationella Center, ordförande i Cancerfondens styrelse, ordförande i Fairtrade Sverige AB, ledamot i styrelsen för Fairtrade International, ledamot i Berling Media AB, ledamot i Insamlingsstiftelsen Guds hus, ledamot i S:ta Katharinastiftelsens styrelse.

Daniel Tisell (C), Göteborgs stift

Svenska kyrkan

2:e vice ordförande i kyrkostyrelsen

Mer om Daniel Tisell (C), Göteborgs stift…

Född: 1968. Titel: Kyrkoherde. Invald: 2017. Andra uppdrag: Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.

Lars Johnsson (S), Strängnäs stift

Lars Johnsson (S), Strängnäs stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Lars Johnsson (S), Strängnäs stift…

Född: 1946. Titel: konsult, ledamot. Invald: ersättare 2006, ledamot 2010. Andra uppdrag: 1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen Strängnäs stift, ledamot i kyrkorådet Södertälje pastorat, ledamot i äldreomsorgsnämnden Södertälje kommun.

Margareta Winberg (S), Härnösands stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Margareta Winberg (S), Härnösands stift…

Född: 470813. Titel: Ambassadör. Invald i kyrkostyrelsen: 2017. Andra uppdrag: Ordförande i kyrkorådet i Östersunds församling, ledamot i kyrkofullmäktige, ordförande i Regionfullmäktige Jämtland-Härjedalen, Regeringens särskilda utredare av Framtidens socialtjänst, ledamot i Stiftsfullmäktige Härnösands stift, ordförande i insamlingsorganisationen Jämt-Brasilianska vänskapsföreningen.

Jesper Eneroth (S), Växjö stift

Jesper Eneroth (S), Växjö stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Jesper Eneroth (S), Växjö stift…

Född 1995. Titel: Student. Invald 2016, Andra uppdrag: Tekniska nämnden i Växjö kommun 2013-2014, kyrkomötet 2013-, kyrkofullmäktige i Växjö 2014, arkivnämnden för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen 2015-, Gruppledare för socialdemokraterna i kyrkomötet 2016-, Stadsdelsnämnden i Göteborg 2016-, 1e vice ordförande i kyrkofullmäktige i Göteborgs domkyrkopastorat 2017-.

Britt Sandström (S), Västerås stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Erik Sjöstrand (POSK), Uppsala stift

Erik Sjöstrand (POSK), Uppsala stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Erik Sjöstrand (POSK), Uppsala stift…

Född: 1981. Titel: doktorand, ledamot. Invald: ersättare 2006, ledamot 2014. Andra uppdrag: förbundsordförande i Svenska Kyrkans Unga 2001-2005, Sigtuna folkhögskolas styrelse 2004-2010, Sensus studieförbunds förbundsstyrelse, Sveriges Kristna Råds styrelse

Nils Gårder (POSK), Lunds stift

Nils Gårder (POSK), Lunds stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Nils Gårder (POSK), Lunds stift…

Född: 1951. Titel: advokat, ledamot. Invald: 2002. Andra uppdrag: sekreterare i församlingsrådet (tidigare kyrkorådet) för Sankt Peters Klosters församling 1975-, ledamot och nu ordförande i styrelsen för Stiftelsen Lunds Barnhem 1991­–, suppleant i styrelsen samt sekreterare i Föreningen för Äldrevård och Gerontologi förvaltande stiftelser (Ribbingska Minnesfonden o a) med anknuten förvaltning 2000-, ledamot i styrelsen för Hjärtlungfondens förening inom f d Malmöhus Läns Landstingsområde 2015-, ledamot och tidigare suppleant och sekreterare i Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund med dess anknutna stiftelse, ledamot och tidigare sekreterare i ideella föreningen Sällskapet Lundajurister

Marie Rydén Davoust (POSK), Strängnäs sift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Marie Rydén Davoust (POSK), Strängnäs sift…

Född: 1966. Titel: Projektledare. Invald: 2017. Andra uppdrag: Ledamot Kyrkofullmäktige Eskilstuna församling från 2010, vice ordförande från 2014, ledamot Kyrkorådet Eskilstuna församling 2010-2013, ledamot styrelsen Eskilstuna Stadsmission från 2015, ordförande för utbildningsgruppen KFUK-KFUMs scoutförbund 2004-2009, ledamot förbundsstyrelsen Sensus studieförbund 2005-2009, suppleant styrelsen Arbetets museum 2007-2010.

Elisabeth Rydström (C), Stockholms stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Elisabeth Rydström (C), Stockholms stift…

Född: !954. Titel: Diakon. Invald: ersättare 2009, ledamot 2012. Andra uppdrag: Vice ordförande i kommunstyrelsen Vallentuna 2006-2014, ordförande utbildningsnämnden 2002-2010, ledamot kommunfullmäktige Vallentuna kommun 1992-, vice ordförande kyrkorådets AU 2018-, ledamot kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Vallentuna församling 1997-.

Aron Emilsson (SD), Göteborgs stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Aron Emilsson (SD), Göteborgs stift…

Född: 1990. Titel: Riksdagsledamot, Fil. kand. kulturarvsstudier. Invald: 2017

Mats Hagelin (BA), Lunds stift

Mats Hagelin (BA), Lunds stift

Svenska kyrkan

2:e vice ordförande i kyrkostyrelsen

Mer om Mats Hagelin (BA), Lunds stift…

Född: 1960. Titel: kyrkoherde, 2:e vice ordförande. Invald: ersättare 2006, ledamot 2010. Andra uppdrag: ledamot av styrelsen SKS-Västra Värmland 1988–1993; ordförande 1989–1993, ledamot av SKUT:s styrelse, Karlstads stift 1989–1993, ledamot av SKPF stiftskretsen, Karlstads stift 1992–1993, nämndeman i kammarrätten 1995–2001, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Simrishamns kommun 1999–2002, ordförande i Lunds stift internationella kommitté 2006–2009, ledamot i styrelsen för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem 2010–2013, ledamot i Nämnden/styrgruppen för andlig vård vid kriminalvården 2004–, ledamot Stiftsstyrelsen, Lunds stift 2006–, ledamot i Lunds stift/Länsstyrelsens kyrkoantikvariska samrådsgrupp 2010– .

Nils Kaiser (ÖKA), Göteborgs stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Nils Kaiser (ÖKA), Göteborgs stift…

Född: 1972. Titel: Rektor. Invald: 2018. Andra uppdrag: Ordförande i kyrkonämnden Göteborgs kyrkliga samfällighet 2014-2017, ordförande kyrkofullmäktige Göteborgs kyrkliga samfällighet 2006-2013, ordförande i kyrkofullmäktige Carl Johans pastorat 2018-, ledamot i begravningsdelegerade i Göteborgs begravningssamfällighet 2018-.

Leif Nordlander (FK), Skara stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Leif Nordlander (FK), Skara stift…

Född: 1953. Titel: Kyrkoherde. Invald: 2017. Andra uppdrag: Ersättare i Bukobahjälpens styrelse, säte i Lidköping.

Ersättare:

Fredrik Modéus, ersättare för ärkebiskopen

Daniel Larson (S) Stockholms stift
Anna Karin Hammar (S) Uppsala stift
Sebastian Clausson (S) Skara stift
Sara Waldenfors (S) Göteborgs stift
Marie Johansson (S) Växjö stift
Sofia Särdquist (POSK) Skara stift
Torvald Johansson (POSK) Strängnäs stift
Marja Sandin-Wester (MPSK) Stockholms stift
Lars-Ivar Ericson (C) Lunds stift
Åsa Ingårda (C) Strängnäs stift
Julia Kronlid (SD) Stockholms stift
Cecilia Brinck (BA) Stockholms stift
Carl Seved Tigerhielm (ÖKA) Strängnäs stift
Karl-Gunnar Svensson (KR) Göteborgs stift