Prata med oss

Kyrkostyrelsens ledamöter

Den 21 november 2013 valde kyrkomötet kyrkostyrelse för mandatperioden 2014–2017.


Ärkebiskop Antje Jackelén

Ärkebiskop Antje Jackelén

Svenska kyrkan

ordförande i kyrkostyrelsen

Mer om Ärkebiskop Antje Jackelén…

Född: 1955. Titel: Ärkebiskop, ordförande. Invald: 2014. Andra uppdrag: Associate Professor vid LSTC Lutheran School of Theology at Chicago 2003–2007, biskop i Lunds stift 2007–2014, rådsmedlem i LVF Lutherska världsförbundet, rådsmedlem i World Economic Forum, adjungerad professor vid LSTC Lutheran School of Theology at Chicago, rådsmedlem i ESSSAT European Society for the Study of Science and Theology, ordförande i biskopsmötet, Svenska kyrkan, ordförande i Uppsala stifts domkapitel.

Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift

Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift

Svenska kyrkan

1:e vice ordförande kyrkostyrelsen

Mer om Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift…

Född: 1952.Titel: 1:e vice ordförande. Invald: 2014. Andra uppdrag: Ordförande i LO (Landsorganisationen i Sverige) 2000-2012, ordförande för Europeiska fackliga samorganisationen 2007-2011, ordförande Olof Palmes Internationella Center, ordförande i Cancerfondens styrelse, ordförande i Fairtrade Sverige AB, ledamot i styrelsen för Fairtrade International, ledamot i Berling Media AB, ledamot i Insamlingsstiftelsen Guds hus, ledamot i S:ta Katharinastiftelsens styrelse.

Mats Hagelin (BA), Lunds stift

Mats Hagelin (BA), Lunds stift

Svenska kyrkan

2:e vice ordförande i kyrkostyrelsen

Mer om Mats Hagelin (BA), Lunds stift…

Född: 1960. Titel: kyrkoherde, 2:e vice ordförande. Invald: ersättare 2006, ledamot 2010. Andra uppdrag: ledamot av styrelsen SKS-Västra Värmland 1988–1993; ordförande 1989–1993, ledamot av SKUT:s styrelse, Karlstads stift 1989–1993, ledamot av SKPF stiftskretsen, Karlstads stift 1992–1993, nämndeman i kammarrätten 1995–2001, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Simrishamns kommun 1999–2002, ordförande i Lunds stift internationella kommitté 2006–2009, ledamot i styrelsen för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem 2010–2013, ledamot i Nämnden/styrgruppen för andlig vård vid kriminalvården 2004–, ledamot Stiftsstyrelsen, Lunds stift 2006–, ledamot i Lunds stift/Länsstyrelsens kyrkoantikvariska samrådsgrupp 2010– .

Lars Johnsson (S), Strängnäs stift

Lars Johnsson (S), Strängnäs stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Lars Johnsson (S), Strängnäs stift…

Född: 1946. Titel: konsult, ledamot. Invald: ersättare 2006, ledamot 2010. Andra uppdrag: 1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen Strängnäs stift, ledamot i kyrkorådet Södertälje pastorat, ledamot i äldreomsorgsnämnden Södertälje kommun.

Marta Axner Ims (S), Uppsala stift

Marta Axner Ims (S), Uppsala stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Marta Axner Ims (S), Uppsala stift…

Född: 1977. Titel: teologie doktor, ledamot. Invald: ersättare 2010, ledamot 2014. Andra uppdrag: kyrkorådet i Uppsala domkyrkoförsamling 2002-2013, ordförande i Uppsala studentkårs doktorandnämnd 2009-2011, Uppsala universitets styrelse 2009-2011, Executive committee, International league of religious socialists 2009-2015, ledamot i styrelsen för Verbum förlag.

Birgitta Halvarsson (S), Karlstads stift

Birgitta Halvarsson (S), Karlstads stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Birgitta Halvarsson (S), Karlstads stift…

Född: 1957. Titel: kyrkoherde, ledamot. Invald: ersättare 2006, ledamot 2010. Andra uppdrag: ledamot Länsstyrelsen i Värmland 199-2003, kommunstyrelsens ordförande Torsby kommun 1994-2002, ledamot styrelsen Sveriges kommuner och landsting 1994-2004, Torsby Värme Fritid i Nordvärmland 1996-2002, ledamot Torsby utvecklings AB 1997-2002, ordförande Kommunförbundet Värmland 1998-2001. Ledamot Almi 1998-2002 Ledamot i Europarådets kommunala och regionala kongress 1998-2004 Ordförande Torsby kommuns moderbolag samt dotterbolag Svenska kyrkans kapitalförvaltningsråd 2009

Anna Lundblad (POSK), Linköpings stift

Anna Lundblad (POSK), Linköpings stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Anna Lundblad (POSK), Linköpings stift…

Född: 1950. Titel: stiftsdiakon, ledamot. Invald: ersättare 1998-2001, ledamot 2002. Andra uppdrag: ledamot i kyrkorådet i Linköpings domkyrkoförsamling från 1992 och dess ordförande från 2002-2009, ledamot i styrelsen för Bräcke Diakoni 2004-2010, vice ordförande i kyrkonämnden i Linköpings kyrkliga samfällighet 2010-2013, ledamot i samfällda fullmäktige numera kyrkofullmäktige i Linköping 1995-, ledamot i styrelsen för Rådgivningsbyrån för flykting och asylsökande från 2006 och dess ordförande från 2010, ledamot i styrelsen för Svenska kyrkans pressbolag 2003–därefter i styrelsen för Berling press och 2010-2013 ledamot i styrelsen för Verbum, ordförande i kyrkorådet i Linköpings pastorat 2014–

Nils Gårder (POSK), Lunds stift

Nils Gårder (POSK), Lunds stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Nils Gårder (POSK), Lunds stift…

Född: 1951. Titel: advokat, ledamot. Invald: 2002. Andra uppdrag: sekreterare i församlingsrådet (tidigare kyrkorådet) för Sankt Peters Klosters församling 1975-, ledamot och nu ordförande i styrelsen för Stiftelsen Lunds Barnhem 1991­–, suppleant i styrelsen samt sekreterare i Föreningen för Äldrevård och Gerontologi förvaltande stiftelser (Ribbingska Minnesfonden o a) med anknuten förvaltning 2000-, ledamot i styrelsen för Hjärtlungfondens förening inom f d Malmöhus Läns Landstingsområde 2015-, ledamot och tidigare suppleant och sekreterare i Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund med dess anknutna stiftelse, ledamot och tidigare sekreterare i ideella föreningen Sällskapet Lundajurister

Erik Sjöstrand (POSK), Uppsala stift

Erik Sjöstrand (POSK), Uppsala stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Erik Sjöstrand (POSK), Uppsala stift…

Född: 1981. Titel: doktorand, ledamot. Invald: ersättare 2006, ledamot 2014. Andra uppdrag: förbundsordförande i Svenska Kyrkans Unga 2001-2005, Sigtuna folkhögskolas styrelse 2004-2010, Sensus studieförbunds förbundsstyrelse, Sveriges Kristna Råds styrelse

Cecilia Brinck (BA), Stockholms stift

Cecilia Brinck (BA), Stockholms stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Cecilia Brinck (BA), Stockholms stift…

Född: 1962. Titel: oppositionsborgarråd, ledamot. Invald: ersättare 2010, ledamot 2013. Andra uppdrag: riksdagsledamot 2010-2014, oppositionsborgarråd, Stockholms stad 2014-, ledamot i styrelsen för Verbum AB, ledamot i styrelsen för Sveriges kristna råd, vice ordförande SKL:s beredning för utbildningsfrågor, ledamot i styrelsen för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).

Sven-E Kragh (C), Karlstads stift

Sven-E Kragh (C), Karlstads stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Sven-E Kragh (C), Karlstads stift…

Född: 1944. Titel: prost, ledamot. Invald: ersättare 1983-1988, ledamot 1989-2001, 2014. Andra uppdrag: ledamot av stiftsstyrelsen i Karlstad 1985-2013, ordförande i Svenska kyrkans Förvaltningsdelegation 1996-1999, vice ordförande i stiftsstyrelsen i Karlstad 2010-2013, Brandverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning.

Ulla Rickardsson (C), Göteborgs stift

Ulla Rickardsson (C), Göteborgs stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Ulla Rickardsson (C), Göteborgs stift…

Född: 1941. Titel: verksamhetschef, ledamot. Invald: ersättare 2006, ledamot 2014. Andra uppdrag: kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun, ledamot i BUN, ordförande i Bygglovsnämnden, ordförande i Hembygdsföreningen, ledamot i SPF, ledamot i Leader Halland, ledamot i folkhögskolestyrelse, ordförande i kyrkoråd, ledamot i kyrkofullmäktige.

Karl-Gunnar Svensson (KR), Göteborgs stift

Karl-Gunnar Svensson (KR), Göteborgs stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Karl-Gunnar Svensson (KR), Göteborgs stift…

Född: 1957. Titel: präst, ledamot. Invald: ersättare 2010, ledamot 2014. Andra uppdrag: Varbergs Sparbanksstiftelse 1991-2011, Länsstyrelsen 1999-2002, Kommunstyrelsen 1999-2006, ordförande i Varbergs primärvård 2003-2006, ledamot i etiska rådet Hallands landsting 2003-2006, Kultur & Fritidsnämnden 2007-2010, ledamot i stiftsstyrelsen 2010-2013, ersättare i riksdagen 1991-2006, 2015–, sekreterare i Ekumeniska rådet i Varberg 2013–, Kyrkostyrelserepresentant i samarbetsrådet Svenska kyrkan-EFS 2014–.

Jesper Eneroth (S), Växjö stift

Jesper Eneroth (S), Växjö stift

Svenska kyrkan

ledamot i kyrkostyrelsen

Mer om Jesper Eneroth (S), Växjö stift…

Född 1995. Titel: Stadssekreterare, ledamot. Invald 2016, Andra uppdrag: Trafiknämnden i Växjö kommun 2013-2014, kyrkofullmäktige i Växjö 2014, arkivnämnden för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen 2015-

Ersättare:

Per Eckerdal, ersättare för ärkebiskopen
Birger Wernersson (S), Lunds stift
Britt Sandström (S), Västerås stift
Göran Karlsson (S), Göteborgs stift
Margareta Carlenius (S),  Linköpings stift
Tommy Eriksson (S), Härnösands stift
Katarina Wedin (POSK), Luleå stift
Sofia Särdquist (POSK), Skara stift
Helena Nordvall (BA), Luleå stift
Margareta Nisser-Larsson (BA), Karlstads stift
Lars-Ivar Ericson (C), Lunds stift
Margareta Andersson (C), Växjö stift
Georg Lagerberg (FiSK), Stockholms stift
Dag Sandahl (FK), Växjö stift
Ylva Wahlström (MPSK), Stockholms stift