Kyrkostyrelsens ledamöter

Den 24 november 2017 valde kyrkomötet kyrkostyrelse för mandatperioden 2018–2021.

 • Ärkebiskop Antje Jackelén

  Ärkebiskop Antje Jackelén

  Svenska kyrkan

  ordförande i kyrkostyrelsen

  Mer om Ärkebiskop Antje Jackelén

  Född: 1955. Titel: Ärkebiskop, ordförande. Invald: 2014. Andra uppdrag: Associate Professor vid LSTC Lutheran School of Theology at Chicago 2003–2007, biskop i Lunds stift 2007–2014, rådsmedlem i LVF Lutherska världsförbundet, rådsmedlem i World Economic Forum, adjungerad professor vid LSTC Lutheran School of Theology at Chicago, rådsmedlem i ESSSAT European Society for the Study of Science and Theology, ordförande i biskopsmötet, Svenska kyrkan, ordförande i Uppsala stifts domkapitel.

 • Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift

  Svenska kyrkan

  1:e vice ordförande kyrkostyrelsen

  Mer om Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift

  Född: 1952.Titel: 1:e vice ordförande. Invald: 2014. Andra uppdrag: Ordförande i LO (Landsorganisationen i Sverige) 2000-2012, ordförande för Europeiska fackliga samorganisationen 2007-2011, ordförande Olof Palmes Internationella Center, ordförande i Cancerfondens styrelse, ordförande i Fairtrade Sverige AB, ledamot i styrelsen för Fairtrade International, ledamot i Berling Media AB, ledamot i Insamlingsstiftelsen Guds hus, ledamot i S:ta Katharinastiftelsens styrelse.

 • Daniel Tisell (C), Göteborgs stift

  Daniel Tisell (C), Göteborgs stift

  Svenska kyrkan

  2:e vice ordförande i kyrkostyrelsen

  Mer om Daniel Tisell (C), Göteborgs stift

  Född: 1968. Titel: Kyrkoherde. Invald: 2017. Andra uppdrag: Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.

 • Lars Johnsson (S), Strängnäs stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Lars Johnsson (S), Strängnäs stift

  Född: 1946. Titel: konsult, ledamot. Invald: ersättare 2006, ledamot 2010. Andra uppdrag: 1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen Strängnäs stift, ledamot i kyrkorådet Södertälje pastorat, ledamot i äldreomsorgsnämnden Södertälje kommun.

 • Margareta Winberg (S), Härnösands stift

  Margareta Winberg (S), Härnösands stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Margareta Winberg (S), Härnösands stift

  Född: 470813. Titel: Ambassadör. Invald i kyrkostyrelsen: 2017. Andra uppdrag: Ordförande i kyrkorådet i Östersunds församling, ledamot i kyrkofullmäktige, ordförande i Regionfullmäktige Jämtland-Härjedalen, Regeringens särskilda utredare av Framtidens socialtjänst, ledamot i Stiftsfullmäktige Härnösands stift, ordförande i insamlingsorganisationen Jämt-Brasilianska vänskapsföreningen.

 • Jesper Eneroth (S), Göteborgs stift

  Jesper Eneroth (S), Göteborgs stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Jesper Eneroth (S), Göteborgs stift

  Född 1995. Titel: Student. Invald 2016, Andra uppdrag: Tekniska nämnden i Växjö kommun 2013-2014, kyrkomötet 2013-, kyrkofullmäktige i Växjö 2014, arkivnämnden för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen 2015-, Gruppledare för socialdemokraterna i kyrkomötet 2016-, Stadsdelsnämnden i Göteborg 2016-, 1e vice ordförande i kyrkofullmäktige i Göteborgs domkyrkopastorat 2017-, ledamot i ägarstyrelsen för Unga Klara.

 • Britt Sandström (S), Västerås stift

  Britt Sandström (S), Västerås stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Britt Sandström (S), Västerås stift

  Född: 1944 Titel: Adjunkt Invald: 2017 Andra uppdrag: Stiftsstyrelse, Stiftsfullmäktige, Egendomsnämnd, kyrkofullmäktige, kyrkoråd

 • Erik Sjöstrand (POSK), Uppsala stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Erik Sjöstrand (POSK), Uppsala stift

  Född: 1981. Titel: doktorand, ledamot. Invald: ersättare 2006, ledamot 2014. Andra uppdrag: förbundsordförande i Svenska Kyrkans Unga 2001-2005, Sigtuna folkhögskolas styrelse 2004-2010, Sensus studieförbunds förbundsstyrelse, Sveriges Kristna Råds styrelse

 • Nils Gårder (POSK), Lunds stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Nils Gårder (POSK), Lunds stift

  Titel: Advokat. Invald 2002. Andra uppdrag: Sekreterare för församlingsrådet (tidigare kyrkorådet) i Sankt Peters Klosters församling 1975-2017. Ledamot av kyrkofullmäktige för Lunds pastorat. Ledamot att styrelserna för Stiftelsen Lunds Barnhem och Folke Ljungdahls Stiftelse, sekreterare för Föreningen för äldrevård och gerontologi förvaltande bl.a. Stiftelsen Ribbingska Minnesfonden samt suppleant i styrelsen för Hjärtlungfondens förening inom f.d. Malmöhus län.

 • Marie Rydén Davoust (POSK), Strängnäs stift

  Marie Rydén Davoust (POSK), Strängnäs stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Marie Rydén Davoust (POSK), Strängnäs stift

  Född: 1966. Titel: Projektledare. Invald: 2017. Andra uppdrag: Ledamot Kyrkofullmäktige Eskilstuna församling från 2010, vice ordförande från 2014, ledamot Kyrkorådet Eskilstuna församling 2010-2013, ledamot styrelsen Eskilstuna Stadsmission från 2015, ordförande för utbildningsgruppen KFUK-KFUMs scoutförbund 2004-2009, ledamot förbundsstyrelsen Sensus studieförbund 2005-2009, suppleant styrelsen Arbetets museum 2007-2010.

 • Elisabeth Rydström (C), Stockholms stift

  Elisabeth Rydström (C), Stockholms stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Elisabeth Rydström (C), Stockholms stift

  Född: !954. Titel: Diakon. Invald: ersättare 2009, ledamot 2012. Andra uppdrag: Vice ordförande i kommunstyrelsen Vallentuna 2006-2014, ordförande utbildningsnämnden 2002-2010, ledamot kommunfullmäktige Vallentuna kommun 1992-, vice ordförande kyrkorådets AU 2018-, ledamot kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Vallentuna församling 1997-.

 • Mats Hagelin (BA), Lunds stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Mats Hagelin (BA), Lunds stift

  Född: 1960. Titel: kyrkoherde, 2:e vice ordförande. Invald: ersättare 2006, ledamot 2010. Andra uppdrag: ledamot av styrelsen SKS-Västra Värmland 1988–1993; ordförande 1989–1993, ledamot av SKUT:s styrelse, Karlstads stift 1989–1993, ledamot av SKPF stiftskretsen, Karlstads stift 1992–1993, nämndeman i kammarrätten 1995–2001, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Simrishamns kommun 1999–2002, ordförande i Lunds stift internationella kommitté 2006–2009, ledamot i styrelsen för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem 2010–2013, ledamot i Nämnden/styrgruppen för andlig vård vid kriminalvården 2004–, ledamot Stiftsstyrelsen, Lunds stift 2006–, ledamot i Lunds stift/Länsstyrelsens kyrkoantikvariska samrådsgrupp 2010– .

 • Agneta Hyllstam (ÖKA), Lunds stift

  Agneta Hyllstam (ÖKA), Lunds stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Agneta Hyllstam (ÖKA), Lunds stift

  Född: 1962 Titel: Vik. stiftsadjunkt Invald: 2017 och 2018. Andra uppdrag: ersättare i kyrkomötet

Ersättare

Fredrik Modéus, ersättare för ärkebiskopen

Daniel Larson (S) Stockholms stift
Anna Karin Hammar (S) Uppsala stift
Sebastian Ekeroth Clausson (S) Skara stift
Sara Waldenfors (S) Göteborgs stift
Marie Johansson (S) Växjö stift
Sofia Särdquist (POSK) Skara stift
Torvald Johansson (POSK) Strängnäs stift
Marja Sandin-Wester (MPSK) Stockholms stift
Lars-Ivar Ericson (C) Lunds stift
Åsa Ingårda (C) Strängnäs stift
Daniel Engström (SD) Lunds stift
Cecilia Brinck (BA) Stockholms stift
Carl Seved Tigerhielm (ÖKA) Strängnäs stift
Karl-Gunnar Svensson (KR) Göteborgs stift