Kyrkostyrelsens ledamöter

Den 25 november 2021 valde kyrkomötet kyrkostyrelse för mandatperioden 2022–2025

 • Ärkebiskop Martin Modéus

  Ärkebiskop Martin Modéus

  Svenska kyrkan

  ordförande i kyrkostyrelsen

  Mer om Ärkebiskop Martin Modéus

  Ärkebiskop, ordförande. Invald: 2022.

 • Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift

  Svenska kyrkan

  1:e vice ordförande kyrkostyrelsen

  Mer om Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift

  Född: 1952.Titel: 1:e vice ordförande. Invald: 2014. Andra uppdrag: Ordförande i LO (Landsorganisationen i Sverige) 2000-2012, ordförande för Europeiska fackliga samorganisationen 2007-2011, ordförande Olof Palmes Internationella Center, ordförande i Cancerfondens styrelse, ordförande i Fairtrade Sverige AB, ledamot i styrelsen för Fairtrade International, ledamot i Berling Media AB, ledamot i Insamlingsstiftelsen Guds hus, ledamot i S:ta Katharinastiftelsens styrelse, ledamot i styrelsen för Lunds universitet.

 • Daniel Tisell (C), Göteborgs stift

  Svenska kyrkan

  2:e vice ordförande i kyrkostyrelsen

  Mer om Daniel Tisell (C), Göteborgs stift

  Född: 1968. Titel: Kyrkoherde. Invald: 2017, 2:e vice ordf., Andra uppdrag: Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift, styrelseledamot i Berling Media, VD i Råda Rum AB.

 • Amanda Carlshamre (POSK) Stockholms stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Amanda Carlshamre (POSK) Stockholms stift

  Född: 1989 Titel: Diakon (vigs i juni 2022) Invald: 2021 Andra uppdrag: Kyrkomötet, Styrelsen för Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Kristna Råd, interna beredningsgruppen hos LWF, 2:e vice ordförande i kyrkofullmäktige i Eds församling, ordförande i POSK. Tidigare förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga 2013-2017, barn- och ungdomskonsulent på Sveriges Kristna Råd.

 • Jesper Eneroth (S), Göteborgs stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Jesper Eneroth (S), Göteborgs stift

  Född 1995. Titel: Projektledare, Olof Palmes Internationella Center Invald 2016, Andra uppdrag: Tekniska nämnden i Växjö kommun 2013-2014, kyrkomötet 2013-, kyrkofullmäktige i Växjö 2014, arkivnämnden för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen 2015-, Gruppledare för socialdemokraterna i kyrkomötet 2016-, Stadsdelsnämnden i Göteborg 2016-, 1e vice ordförande i kyrkofullmäktige i Göteborgs domkyrkopastorat 2017-, ledamot i ägarstyrelsen för Unga Klara.

 • Nils Gårder (POSK), Lunds stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Nils Gårder (POSK), Lunds stift

  Titel: Advokat. Invald 2002. Andra uppdrag: Sekreterare för församlingsrådet (tidigare kyrkorådet) i Sankt Peters Klosters församling 1975-2017. Ledamot av kyrkofullmäktige för Lunds pastorat. Ledamot att styrelserna för Stiftelsen Lunds Barnhem och Folke Ljungdahls Stiftelse, sekreterare för Föreningen för äldrevård och gerontologi förvaltande bl.a. Stiftelsen Ribbingska Minnesfonden samt suppleant i styrelsen för Hjärtlungfondens förening inom f.d. Malmöhus län.

 • Marie Johansson (S), Växjö stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Marie Johansson (S), Växjö stift

  Född: 1962 Titel: Kommunalråd Invald: ersättare 2017, ledamot 2021 Andra uppdrag: kommunala uppdrag, Gislaveds kommun, Ordf. stiftsfullmäktige, Växjö Stift, Ordf. kyrkoråd, Gislaveds pastorat, Regionkommittéledamot EU, Ordf. i Leader, Västra Småland.

 • Lars Johnsson (S), Strängnäs stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Lars Johnsson (S), Strängnäs stift

  Född: 1946. Titel: konsult, ledamot. Invald: ersättare 2006, ledamot 2010. Andra uppdrag: 1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen Strängnäs stift, ledamot i kyrkorådet Södertälje pastorat, ledamot i äldreomsorgsnämnden Södertälje kommun.

 • Berth Löndahl, (FK) Lunds stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Berth Löndahl, (FK) Lunds stift

  Född: 1950 Titel: Kyrkoherde emeritus Invald: 2018 Andra uppdrag: Kyrkomötet 2009, Stiftsfullmäktige och stiftsstyrelse i Lund 1990-talet, Flertalet uppdrag i olika stiftelse och föreningar., Präst i Barkåkra 1976-1978, präst och kyrkoherde i Brunkeflo pastorat, Malmö 1983-, Skribent, författare och fr.o.m. 2017 redaktör för Svenska Pastoraltidskrift.

 • Olle Reichenberg (BA), Stockholms stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Olle Reichenberg (BA), Stockholms stift

  Född: 1970 Titel: Direktionsordförande Invald: 2021 Andra uppdrag: Kyrkomötet, ledamot av kyrkofullmäktige i Danderyds församling samt ordförande i kyrkorådets fastighetsutskott, ledamot av regionfullmäktige i Region Stockholm samt hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande i Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje samt ytterligare politiska uppdrag i kommun och region och styrelseuppdrag i några ideella föreningar.

 • Elisabeth Rydström (C), Stockholms stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Elisabeth Rydström (C), Stockholms stift

  Född: !954. Titel: Diakon. Invald: ersättare 2009, ledamot 2012. Andra uppdrag: Kyrkomötet 2012, Vice ordförande i kommunstyrelsen Vallentuna 2006-2014, ordförande utbildningsnämnden 2002-2010, ledamot kommunfullmäktige Vallentuna kommun 1992-, vice ordförande kyrkorådets AU 2018-, ledamot kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Vallentuna församling 1997-.

 • Erik Sjöstrand (POSK), Uppsala stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Erik Sjöstrand (POSK), Uppsala stift

  Född: 1981. Titel: Ekonomie doktor, verksamhetschef Ideell Arena Invald: ersättare 2006, ledamot 2014. Andra uppdrag: förbundsordförande i Svenska Kyrkans Unga 2001-2005, Sigtuna folkhögskolas styrelse 2004-2010, Sensus studieförbunds förbundsstyrelse, Sveriges Kristna Råds styrelse

 • Anna Sundberg (SD) Uppsala stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Anna Sundberg (SD) Uppsala stift

  Född: 1977. Titel: Regionråd. Invald: 2022. Andra uppdrag: Kyrkomötet. Ledamot och gruppledare Uppsala stiftsfullmäktige och stiftsstyrelse. Ledamot och gruppledare Gävle kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Vice ordf regionstyrelsen samt ordförande fastighets- teknik och miljöutskottet, region Gävleborg. Ledamot Gävle kommunfullmäktige samt ytterligare regionala politiska uppdrag i styrelse, bolag och nätverk.

 • Margareta Winberg (S), Härnösands stift

  Svenska kyrkan

  ledamot i kyrkostyrelsen

  Mer om Margareta Winberg (S), Härnösands stift

  Född: 1947. Titel: Ambassadör. Invald i kyrkostyrelsen: 2017. Andra uppdrag: Ordförande i kyrkorådet i Östersunds församling, ledamot i kyrkofullmäktige, ledamot i regionfullmäktige Jämtland-Härjedalen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ordförande i svensk-norska samarbetsfonden, ordförande i insamlingsorganisationen Jämt-Brasilianska vänskapsföreningen.

Ersättare

Johan Dalman, ersättare för ärkebiskopen

Sebastian Ekeroth Clausson (S) Skara stift
Sofia Lazic Pedersen (S) Lunds stift
Johannes Fransson (S) Karlstads stift
Yvonne Stålnacke (S) Luleå stift
Lisa Gerenmark (ÖKA) Skara stift
Marie Rydén Davoust (POSK) Strängnäs stift
Anders Brunnstedt (POSK) Västerås stift
Marja Sandin-Wester (MPSK) Stockholms stift
Håkan Widepalm (C) Göteborgs stift
Carin Jakobsson (C) Visby stift
Ingvar Jonsson (SD) Västerås stift
Bengt Kjellgren (BA) Göteborgs stift
Linda Sjöö (ViSK) Lunds stift
Karl-Gunnar Svensson (KR) Göteborgs stift

Vakanser

ViSK