En man i samedräkt sitter mittemot ärkebiskop Antje Jackelén i Uppsala domkyrka.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Försoningsprocessen

Svenska kyrkan har varit delaktig i det koloniala förtryck och övergrepp som skett gentemot det samiska folket. Nu pågår ett försoningsarbete som innebär en offentlig ursäkt och en handlingsplan för försoning.

Svenska kyrkan gör upp med det koloniala arvet

Sedan 1990-talet har Svenska kyrkan tagit många viktiga steg för att göra upp med sitt agerande och historiska koloniala arv gentemot det samiska folket.

Tack vare forskning och kartläggningar, samt insamlade vittnesmål, har bilden klarnat.

Altaret i Uppsala domkyrka. I förgrunden den samiska flaggan.

Ságastallamat

Sàgastallamat betyder på nordsamiska dialog eller samtal. Det är en återkommande kyrklig konferens som haft stor betydelse för försoningsarbetet hittills.

Ett svartvitt sameporträtt tryckt på en spånskiva står i Uppsala domkyrka.

Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket

Ärkebiskopen framförde Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket en andra gång i Luleå domkyrka. Se gudstjänsten i sin helhet eller som sammandrag.

Träd och natur på en kyrkogård

Återbördande av samiska mänskliga kvarlevor

Vi kan alla, oavsett bakgrund, vara överens om att återbördande av samiska mänskliga kvarlevor är viktigt, och att det är en självklarhet att det genomförs. I en kunskapssammanställning lyfter Kaisa Huvva Svenska kyrkans erfarenheter av återbördanden.

Nomadskoleboken

Tio äldre samers berättelser om hur det var att gå i nomadskola. En fördjupad bild av den samiska skolhistorien 1910-1950. Nomadskolan var en central utbildningsinstitution för samerna.

Aktuellt från Svenska kyrkan

Sök bidrag för att utveckla samiskt kyrkoliv 

Publicerad:

Medel delas ut två gånger per år. De kan sökas av stift, pastorat, församling eller ideell samisk organisation.

Går det att förlåta övergrepp?

Publicerad:

Den 10 november 2022 genomfördes seminariet ”Svenska kyrkans ursäkt till samerna, går det att förlåta övergrepp?”. Se filmen från samtalet.