Personuppgifter när anmälan om inträde eller utträde skickats fel

Så här hanterar vi personuppgifter när anmälan om inträde eller utträde skickats fel.

Vissa ärenden som handlar om inträde och utträde som kyrkostyrelsen tidigare hanterat tar istället respektive församling hand om. Det gäller från 1 juli 2020.

Kyrkostyrelsen skickar uppgifterna till församlingen, men behåller en kopia om det till exempel skulle försvinna med posten eller om det sker något administrativt fel.

Vi behandlar bland annat

  • namn
  • personnummer
  • födelsedatum
  • adress och ort
  • telefon
  • e-post
  • information om eventuellt dop, konfirmation eller inträdesdatum
  • underskrift/namnteckning
  • vårdnadshavare: namn personnummer/födelsedatum, telefon, e-post.

Det vill säga uppgifterna som du skickar till oss i samband med din anmälan om inträde eller utträde.

Vi vill förmedla vidare din anmälan om inträde eller utträde till rätt adressat. Vi vill också minimera riskerna vid posthantering och administration. Därför sparar vi tillfälligt en kopia.

Vi baserar våra behandlingar i dessa fall på avtal eller berättigat intresse, för att bidra till att församlingen ska kunna hantera din anmälan om inträde eller utträde och för att minimera risk för fel.

Vi behandlar dina personuppgifter såtillvida att vi kopierar och skickar anmälan om inträde eller utträde vidare till församlingen. Vi sparar också kopian på kyrkokansliet i Uppsala i pappersformat. Den gallras manuellt när det inte längre finns något behov av att behålla den.

Personuppgifterna kan kommas att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Vi behandlar de uppgifter som du har skickat in till oss i din anmälan om inträde eller utträde.