En kvinna sätter ett tänt ljus i en ljusbärare.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Bikt i Svenska kyrkan

Bikten är ett samtal där du tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det du vill be om förlåtelse för.

Under biktsamtalet får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Ett biktsamtal kan följa en fast ordning, men måste inte alltid göra det. I vissa fall kan ett själavårdande samtal leda till bikt.

Prästen har tystnadsplikt

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra samtalet vidare är det inte möjligt. 

Kontakta en präst för ett samtal

Om du vill bikta dig kan du kontakta en präst i den församling du tillhör eller i en annan församling. Du kan också ha ett enskilt själavårdssamtal med en präst utan bikt.

Bikten har alltid funnits i kyrkan

Bikt har alltid funnits i den kristna kyrkan. Förr var bikten mycket vanligare än vad den är idag, och fram till 1800-talet var det obligatoriskt för den som ville ta emot nattvarden att först bikta sig.

Så här kan bikten gå till

Bikt behöver inte alltid följa en fast ordning. Här kan du läsa ett exempel på en biktordning.

Prästen:    I Faderns och Sonens och Den heliga Andens namn.  

Prästen ber med egna eller följande ord:  

Prästen:    Gud, du känner oss bättre än vad vi själva gör. När vi misslyckas, vill du upprätta oss. Vi kommer nu till dig i tro på ditt löfte om nåd och förlåtelse.  

Prästen läser följande eller liknande löftesord:  

Prästen:   Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig, förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh. 1:9, bearbetad)  

Prästen:   Så bekänn nu (på dessa löften) din synd inför Gud.  

Den biktande ber med egna eller följande ord:   Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. (Särskilt bekänner jag. . .) Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit.    

Prästen:   Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull?  

Den biktande svarar:  Ja.  

Prästen läser följande eller liknande:

Prästen: Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: Du är förlåten i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.  

Prästen eller den biktande kan be en fritt formulerad tackbön för syndernas förlåtelse.  Därefter:  

Prästen:   Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.  

Prästen:    Låt oss gå i frid. I vår Herres Jesu Kristi namn.

En kvinnlig diakon och en man sitter ner och samtalar.

Samtalsstöd

När livet är svårt kan du höra av dig till Svenska kyrkan och be att få prata med en präst eller en diakon. Det är kostnadsfritt och du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

På ett handtag hänger en skylt med texten Samtal pågår.

Tystnadsplikt

Både präster, diakoner och familjerådgivare har tystnadsplikt, men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.