Samiska rådet i Svenska kyrkan 2022-2025.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Samiska rådet i Svenska kyrkan

Till uppgifterna hör att främja den samiska kulturens egenart och uttryck i kyrkolivet och särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst och andaktsliv.

Samiska rådet inom Svenska kyrkan finns på den nationella nivån och svarar under Kyrkostyrelsen. Samiska rådet bevakar bland annat också frågor rörande samernas rättsliga förhållanden i kyrkan och samhället.

Rådet är ett rådgivande organ i frågor som rör samiskt kyrkoliv och urfolksfrågor. Det stödjer kyrkostyrelsens strategiska arbete med utgångspunkt i Svenska kyrkans åtaganden kopplade till ursäkten till det samiska folket.

Rådet ska främja samiskt kyrkoliv, samiskt kulturuttryck och särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst-och andaktsliv.

Samiska rådet i Svenska kyrkan delar varje år, sedan 1997, ut ett kulturpris.

Samiska rådet består av elva ledamöter, som utses av Kyrkostyrelsen.  

Ledamöter 2022-2025 

Sametinget

Erik-Oscar Oscarsson, ordförande
Jennie Granberg

Erik-Oscar Oscarsson är ordförande i samiska rådet. Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkostyrelsen

Lisa Gerenmark

Biskopsmötet

Biskop Åsa Nyström

Sáminuorra

Hanna Keinil
Alva Fjellström

Härnösands stift

Anna Sara Stenvall

Västerås stift

Britt Sandström

Stockholms stift

Gunilla Märak

Luleå stift

Anette Burman Labba
Nils-Johan Labba, vice ordförande