Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkans filmpris

Varje år delar Svenska kyrkan ut ett pris på 50 000 kronor till en film som håller hög konstnärlig kvalitet, och som synliggör existentiella, rättvise- och sociala frågor i berättelse och uttryck. 

Om priset

Prisutdelningen sker under Göteborg International Film Festival som också beslutar om vilka filmer som ska nomineras till Svenska kyrkans filmpris.

Från 2010 tilldelas priset uteslutande svenska långfilmer som har premiär under festivalen, och som Svenska kyrkan därför kommer att kunna använda i sitt arbete.

Krav på vinnande film

  • Hög konstnärlig kvalitet.
  • Filmens värderingar ska ses i ljuset av evangeliets budskap.
  • Filmens social- och rättviseaspekter ska beröra och angå, och genom filmens berättelse och symboler tydliggörs olika individuella och samhälleliga frågor och problem.
  • Filmen ska kunna användas i kyrkligt filmarbete.
  • Filmen har allmängiltig genomslagskraft och begränsas inte av sin nationella eller lokala kontext.

Angelos symbol för kyrkans filmpris

Erland Forsbergs ikon Angelos, prissymbol för Svenska kyrkans filmpris.
Bild: Mikael Ringlander

Ikonen Angelos har tagits fram av Göteborgskonstnären och ikonmålaren Erland Forsberg. Tillsammans med en prissumma på 50 000 kronor överlämnas den varje år till vinnaren av Svenska kyrkans filmpris under Göteborg International Film Festival.

Tidigare vinnare av Svenska kyrkans filmpris