Uppställd filmkamera i förgrunden, två män som jobbar på en bärbar dator i bakgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Svenska kyrkans filmpris

Varje år delar Svenska kyrkan ut ett pris på 50 000 kronor till en film som håller hög konstnärlig kvalitet, och som synliggör existentiella, rättvise- och sociala frågor i berättelse och uttryck. 

Om priset

Nominerade är de svenska långfilmer som har premiär under festivalen och som Svenska kyrkan kan använda i sina verksamheter. 

Krav på vinnande film

  • Hög konstnärlig kvalitet.
  • Filmens värderingar ska ses i ljuset av evangeliets budskap.
  • Filmens social- och rättviseaspekter ska beröra och angå, och genom filmens berättelse och symboler tydliggörs olika individuella och samhälleliga frågor och problem.
  • Filmen ska kunna användas i kyrkligt filmarbete.
  • Filmen har allmängiltig genomslagskraft och begränsas inte av sin nationella eller lokala kontext.

Filmfestivalen i Göteborg 2020

Filmfestivalen i Göteborg pågår 24 januari–3 februari. Under festivalen kan du ta del av ny film från hela världen, seminarier och samtal och mycket annat.

Program och biljetter finns på goteborgfilmfestival.se.

Utdelning av Svenska kyrkans filmpris

Svenska kyrkans filmpris delas ut i samband med att den vinnande filmen visas på festivalen.

FILMISK SALONG

Svenska kyrkan medverkar vid en av festivalens nyheter: filmisk salong på biografen Aftonstjärnan. Filmiska salongen möjliggör fördjupat samtal, och har en aktuell festivalfilm som utgångspunkt.

Svenska kyrkan samverkar som arrangör för två av salongerna:

Mansrollen 
Mark Levengood, Ludvig Lindelöf och Nathan Hamelberg
Tid: Torsdag 30 januari
Filmen börjar 18.00. Paus. Samtalet börjar ca 20.00. 
Plats: Biograf Aftonstjärnan öppnar 17.00 (kafé öppet). 

Diskussionen om mansrollen fick ny fart i samband med metoo och överallt höjs nu röster att det är männens tur att på riktigt engagera sig i jämställdhetsarbetet. Hur kan vi utveckla mansrollen och samtidigt undvika marginalisering av unga män? Mark Levengood, som ofta behandlat mansrollen i sitt arbete och som är röst i tv-serien Sällskapet, möter Ludvig Lindelöf, präst och feminist, samt Nathan Hamelberg, skribent och metodutvecklare på Machofabriken, som arbetar med unga för att förändra normerna runt manlighet. Kvällens film är den animerade tv-serien Sällskapet – intervjuer ifrån alltings mittpunkt. 

Glesbygd 
Marit Kapla och Po Tidholm
Tid: Fredag 31 januari
Filmen börjar 18.00. Paus. Samtalet börjar ca 20.00. 
Plats: Biograf Aftonstjärnan öppnar 17.00 (kafé öppet). 

Konflikten mellan stad och landsbygd håller på att skärpas och skillnaderna mellan det urbana och det rurala Sverige växer sig större. Vad beror det på och vad kan man göra för att vända utvecklingen? Författaren och journalisten Po Tidholm har ofta återkommit till landsbygden som tema i sitt arbete och föreläser runt glesbygd, global ekonomi och stadsutveckling. Här möter han författaren och journalisten Marit Kapla, som 2019 tilldelades Augustpriset för sin debutbok Osebol, till vilken hon intervjuat hela sin gamla hemby. Kvällens film är den isländska dramakomedin Mjölkkriget. 

Läs mer om de filmiska salongerna på goteborgfilmfestival.se

Angelos symbol för kyrkans filmpris

Erland Forsbergs ikon Angelos, prissymbol för Svenska kyrkans filmpris.
Foto: Mikael Ringlander

Ikonen Angelos har tagits fram av Göteborgskonstnären och ikonmålaren Erland Forsberg. Tillsammans med en prissumma på 50 000 kronor överlämnas den varje år till vinnaren av Svenska kyrkans filmpris under Göteborg International Film Festival.

Tidigare vinnare av Svenska kyrkans filmpris