Stipendier för studier i ekumenik och religionsdialog

Vill du fördjupa dina kunskaper i ekumenik eller interreligiös samverkan? Svenska kyrkan erbjuder internationella stipendier. Vi tipsar också om ekumeniska kontakter runt om i världen.

Studera ekumenik

Ekumenik är de kristna kyrkornas arbete för enhet och gemenskap. Genom stipendierna vill Svenska kyrkan öka kompetensen, teoretiskt och praktiskt, inom Svenska kyrkan.

Stipendierna vänder sig till personer som är aktiva inom Svenska kyrkan. Stipendierna gäller främst för studier vid två institut i Schweiz och Frankrike. Men det går också att söka stipendium för ekumeniska studier vid Svenska kyrkans stiftsgårdar eller till andra ekumeniska sammankomster som konferenser eller retreat.

Det ekumeniska institutet i Bossey, Schweiz en solig dag.
Det ekumeniska institutet i Bossey Schweiz. Foto: Kristin Molander

Ecumenical Institute at Bossey i Schweiz erbjuder längre och kortare utbildningar. För terminskurser på olika nivåer är sista ansökningsdatum 1 september. För övriga kurser går ansökningstiden ut två månader före kursstart. Fullständigt kursprogram finns på Bosseys webbplats. Kurserna ger poäng till dig som studerar.

Johan, prästkandidat från Göteborgs stift, har studerat vid Bossey:

— Det är akademiska studier, jämförbara med på vilken högskola eller vilket universitet som helst. Och samtidigt inte. Det är en sak att läsa om olika kyrkotraditioner, det är en helt annan att fira östortodox gudstjänst, att bo med afrikanska pingstvänner, och att fika med högt uppsatta ledare från Kyrkornas världsråd. Det är en kanske unik möjlighet att lära känna andra kyrkotraditioner och kulturer på djupet, och att knyta kontakter och få vänner från olika kyrkor, kulturer, och länder. Men det är också ett tillfälle att lära känna sig själv. Jag har aldrig förstått så väl vad det innebär för mig att jag är både svensk och luthersk. På grund av pandemin blev det naturligtvis inte exakt som det var tänkt — inte minst uteblev de flesta av våra planerade studiebesök — men det hindrade oss inte från att lära oss massor eller från att ha väldigt roligt tillsammans! 

Du som söker ska ha grundläggande kunskaper både om Svenska kyrkan och om ekumenik. 

Du kan också söka stipendier till ekumeniska utbildningar genom Sveriges Kristna Råd och Lunds Missionssällskap eller de stipendier som beskrivs längre ner på denna sida. 

Person som sitter ner och skriver med en penna i ett block.

Studera teologi utomlands

Studerar du teologi, ekumenik eller religionsmöte och vill vidga dina vyer? Svenska kyrkan samarbetar med teologiska institutioner runt om i världen. Här tipsar vi om bra utbildningar som kan ge dig nya perspektiv.

Studera religionsdialog

I mötet med andra, utmanas man till att vara ambassadör för sin egen tradition, liksom man också tvingas till klarare och djupare självinsikt och kritisk självreflektion.

Maria Jönsson som studerat religionsdialog i Hongkong

Tao Fung Shan Christian Center i Hongkong i Hongkong är ett studie- och retreatcenter med fokus på religionsmöten, kontextuell andlighet, konst och kulturutbyten. Som stipendiat lägger du upp studierna tillsammans med handledare och deltar också i livet på centret. Stipendier till studie- och retreatcentret kan sökas hos missions- och dialogorganisationen Areopagos, som finns i Norge och Danmark

För mer information, kontakta peter.loov.roos@svenskakyrkan.se, samordnare för interreligiösa frågor.